شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نشست كميته علمي همايش زن و روابط‌عمومي
چهارشنبه، 20 شهریور 1392 - 14:41 کد خبر:5126

به گزارش شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)، نشست كميته علمي همايش زن و روابط‌عمومي برگزار شد.

در اين نشست كه با حضور اعضاي كميته علمي دكتر مهدخت بروجردي دبير كميته، دكتر صديقه ببران، دكتر معصومه تقي‌زادگان، دكتر حوريه دهقان‌شاد، دكتر مهناز رونقي، دكتر بيتا شاه‌منصوري، الهه قوام‌زاده، دكتر نسيم مجيدي و دكتر فرحناز مصطفوي و ليلا نوري مدير اجرايي همايش برگزار گرديد كميته علمي با بررسي مقالات واصله، ده مقاله را  براي بررسي نهايي به هيات داوران ارجاع داد تا از بين آن‌ها سه مقاله برتر (اول تا سوم) و يك مقاله نيز جهت ارائه توسط كميته علمي انتخاب و معرفي شوند.