شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار شماره 62 فصلنامه "كارگزار روابط‌عمومي" ويژه پاييز 1401
شنبه، 24 دی 1401 - 13:42 کد خبر:51229
اين شماره از نشريه به چهار پرونده «روندهاي كليدي نشر»، «روندهاي نشر علمي»، «روندهاي چاپ ديجيتال» و «روندهاي طراحي جلد» اختصاص دارد.شماره 61 فصلنامه "كارگزار روابط‌عمومي" ويژه تابستان 1401 به صورت تمام رنگي به سردبيري مهدي باقريان منتشر شد.


اين شماره از نشريه به چهار پرونده «روندهاي كليدي نشر»، «روندهاي نشر علمي»، «روندهاي چاپ ديجيتال» و «روندهاي طراحي جلد» اختصاص دارد.

 

“فصلنامه كارگزار روابط‌عمومي” از آبان‌ماه ۱۳۸۰ با روش تحليلي- آموزشي و انتقادي، در دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات ثبت شده و در تلاش است تا با فراهم آوردن بستري مناسب جهت چاپ مقالات علمي‌عرصه «روابط‌عمومي»، گام مؤثري در غناي ادبيات روابط‌عمومي ايران بردارد.

اين فصلنامه علمي‌تخصصي پذيراي مقالات اساتيد، پژوهشگران، محققان، مديران، كارشناسان و دانشجويان در حوزه روابط‌‌عمومي‌و ارتباطات است.لينك فروشگاه:

https://kpri.ir/?p=10268