شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب سرپرست روابط‌عمومي‌‌ منطقه آزاد كيش
پنجشنبه، 3 آذر 1401 - 18:57 کد خبر:50866
مهدي كشاورز با صدور حكمي و با هدف افزايش توانمندي روابط‌عمومي‌‌ كيش، امير تركاشوند را به عنوان سرپرست روابط‌عمومي‌‌ منطقه آزاد كيش برگزيد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مهدي كشاورز با صدور حكمي و با هدف افزايش توانمندي روابط‌عمومي‌‌ كيش، امير تركاشوند را به عنوان سرپرست روابط‌عمومي‌‌ منطقه آزاد كيش برگزيد.

به گزارش پول نيوز، از آنجا كه روابط‌عمومي‌‌ نقش كليدي و گسترده‌اي در هر دستگاهي دارد، مديران ارشد در انتصاب روابط‌عمومي‌ها‌‌ا با دقت و آينده نگري بيشتري ورود مي‌كنند. بي شك يك مدير روابط‌عمومي‌‌ بايد در تصميم گيري‌هاي مديريتي و استراتژيك يك سازمان نقش قابل توجهي ايفا كند. بنابر اين نقش روابط‌عمومي‌‌ بعنوان ابزار مديريتي براي فعاليت‌هاي حرفه اي، علمي و الكترونيكي، از مشخصه‌هاي روابط‌عمومي‌‌ در عصر ارتباطات است.

با توجه به جايگاه مديريت
روابط‌عمومي‌‌ و اهميتي كه در ارتقاي سازماني دارد، مهدي كشاورز رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، امير تركاشوند را به عنوان سرپرست جديد روابط‌عمومي‌‌ منطقه آزاد كيش برگزيد.

در حكم كشاور به تركاشوند، توقعات بسياري در زمينه‌هاي گوناگون مطرح شده كه بيانگر توانمندي‌هاي تركاشوند و انتخابي دقيق براي بخش حساس روابط‌عمومي‌‌ منطقه آزاد كيش است.


بدينوسيله گروه رسانه‌هاي تحليلي خبري پول نيوز اين انتصاب شايسته را به جناب آقاي امير تركاشوند تبريك و تهنيت مي‌گويد.