شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري رشت
دوشنبه، 30 آبان 1401 - 15:16 کد خبر:50850
 كارشناس روابط عمومي شهرداري به مدت ۱۰ سال، رئيس اداره فرهنگي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، مدير حوزه رياست و مدير مالي شوراي شهر به مدت ۴ سال، مسوول دفتر شهردار، مدرس دانشگاه در سوابق كاري وي مشاهده مي شود.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| طي حكمي از سوي شهردار رشت، لاله طالبي به سمت سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت منصوب شد.

 كارشناس روابط عمومي شهرداري به مدت ۱۰ سال، رئيس اداره فرهنگي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي، مدير حوزه رياست و مدير مالي شوراي شهر به مدت ۴ سال، مسوول دفتر شهردار، مدرس دانشگاه در سوابق كاري وي مشاهده مي شود.

 طالبي هم اكنون دانشجوي دكتري برنامه ريزي شهري بوده و جايگزين سيدپيام جعفري نيا در اين سمت شده است.

جعفري نيا هم اكنون رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت است.