شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استقبال مردم از پيام رسان هاي داخلي در شرايط كنوني از روي اجبار بوده نه اعتماد!
شنبه، 28 آبان 1401 - 02:22 کد خبر:50839
مسلم است در بستري كه اكثر اپليكيشن‌ها و پيام‌رسان‌هاي خارجي با فيلتر سنگين و محدوديت مواجه شده‌اند، راهي جز استفاده از نمونه‌هاي داخلي باقي نخواهد ماند و اين را نبايد صرفاً اعتماد و استقبال جامعه از اين پيام‌ها در نظر گرفت. زماني مي‌توان از اعتماد سخن گفت كه شرايط برابر و يك فضاي رقابتي بين پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي برقرار باشد، نه در وضعيت كنوني. اگر در اين بستر رقابتي جامعه به سمت استفاده از اپليكيشن‌هاي داخلي گرايش پيدا كند آنگاه مي‌توان از اعتماد سخن گفت و به آن باليد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| وزير ارتباطات در صحن علني مجلس گفته است: «مردم به پيام رسان‌هاي داخلي اعتماد كردند، ۱۷ ميليون ايراني در يك روز به يك پلتفرم داخلي پيوستند و۶۰ درصد از ترافيك داخلي مردم ترافيكي است كه از پلتفرم‌هاي داخلي استفاده مي‌كنند».

اين اظهارات، حاكي از برداشت ناصحيح وزير ارتباطات نسبت به وضعيت پيام‌رسان‌هاي داخلي و پيوست عنصر اعتماد جامعه به آن‌هاست. ‌اي كاش آقاي زارع‌پور شرايطي را كه اين روز‌ها منجر به استقبال از پيام‌رسان‌هاي داخلي شده درنظر گرفته و يك‌وجهي و يك‌سويه، تحليل و نتيجه‌گيري نمي‌كردند.

مسلم است در بستري كه اكثر اپليكيشن‌ها و پيام‌رسان‌هاي خارجي با فيلتر سنگين و محدوديت مواجه شده‌اند، راهي جز استفاده از نمونه‌هاي داخلي باقي نخواهد ماند و اين را نبايد صرفاً اعتماد و استقبال جامعه از اين پيام‌ها در نظر گرفت. زماني مي‌توان از اعتماد سخن گفت كه شرايط برابر و يك فضاي رقابتي بين پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي برقرار باشد، نه در وضعيت كنوني. اگر در اين بستر رقابتي جامعه به سمت استفاده از اپليكيشن‌هاي داخلي گرايش پيدا كند آنگاه مي‌توان از اعتماد سخن گفت و به آن باليد.

در نظر بگيريم، پيوستگي عظيم نياز‌هاي مردم با پيام‌رسان‌ها و ارتباطي كه در بستر آن‌ها برقرار مي‌شود، استفاده از اين برنامه‌ها را به امري ضروري تبديل كرده و نبايد به خاطر اين نياز‌ها و همچنين محدوديت‌هايي كه بر استفاده از اينترنت بين‌الملل حاكم شده، اين استقبال را مصادره به مطلوب كرد.

پوشيده نيست كه توسعه پيام‌رسان‌هاي داخلي و اقبال عمومي به سمت آن، في‌نفسه مطلوب تلقي مي‌شود و قطعاً به توسعه تكنولوژيكي و حتي اشتغال بيشتر هم منتهي خواهد شد، اما نيل به اين هدف با اجبار ميسر نمي‌شود. تجربه نشان داده كه هدايت اجباري جامعه نتيجه‌اي جز انسداد به دنبال نخواهد داشت و اين مسئله در خصوص استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي كه وزير ارتباطات روي آن تاكيد دارد، صدق مي‌كند.

حتي محمدباقر قاليباف، رياست مجلس هم به صراحت اعلام كرد انتقال از يك پلتفرم خارجي به داخلي با كار دستوري امكان پذير نيست و تسهيل‌گري و ايجاد انگيزه پيش‌نياز اين كار است؛ بنابراين براي استقبال و نهادينه شدن اين پلتفرم‌هاي داخلي، در قدم اول اعتماد‌سازي در جامعه و ايجاد مزيت‌هاي نسبي از جمله تنوع و سرعت ضروري است. تا زماني كه اين پيش‌نياز‌ها و مزيت‌ها و همچنين يك فضاي رقابتي ايجاد نشود، هر تحليلي مبني بر استقبال عمومي از پيام‌رسان‌هاي داخلي كج انديشي است. زيرا اين استقبال در شرايط كنوني از روي اجبار بوده نه اعتماد!

 

منبع: شعار سال