شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دومين كنفرانس ملي دولت همراه
یکشنبه، 17 شهریور 1392 - 16:51 کد خبر:5063

 

شارا- باگسترش سريع كاربرد موبايل و استقبال عمومي از ارتباطات سيار و افزايش هزار مشتري در هر دقيقه در جهان و پيش بيني رشد درآمد 106 ميليارد دلاري، موجب گرديده كه تلفن همراه همچنان منبع اصلي درآمد براي صنايع ارتباطي در سراسر جهان باشد و در ايران نيز با حدود80 ميليون مشترك تلفن همراه و ضريب نفوذ114 درصد، استفاده از اين بستر مناسب و ايده آل در راستاي ارائه خدمات به شهروندان يك ضرورت عيني و اجتناب ناپذير مي باشد لذا دبيرخانه دائمي "كنفرانس ملي دولت همراه"، پس از برگزاري موفق اولين كنفرانس در نظر دارد "دومين كنفرانس ملي دولت همراه" را در سطح ملي و با محوريت بومي سازي و توليد ملي خدمات الكترونيكي، بعنوان بزرگترين رويدادعلمي- پژوهشي در حوزه تلفن همراه و گردهمايي بزرگ مديران و متخصصين ارتباطات سيار در كشور در پايتخت معنوي ايران اسلامي مشهد مقدس، در7-6 آذر 92 برگزار نمايد.

برنامه ها و ويژگيهاي منحصر به فرد اين كنفرانس با توجه به نياز مخاطبان طراحي و اجراگرديده كه شامل:ارائه  36مقاله منتخب در قالب سخنراني در6 نشست تخصصي، ارايه حداقل 12 كارگاه آموزشي و برگزاري نمايشگاه تخصصي(كتب آموزشي، لوح ها و نرم افزارها) و ارائه توانمنديها و دستاوردهاي موسسات برتر مي باشد لذا برگزاري اين كنفرانس فرصت مناسبي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات و فناوري هاي نوين مبتني بر تكنولوژي هاي همراه و ارتباطات سيار فراهم آورده است.

 

محورهاي همايش:

محور 1 سرويس هاي ارزش افزوده

ـ سرويس هاي بازاريابي همراه(M-Marketing)

ـ كتاب همراه(M-Book)

ـ سلامت همراه(M-Health)

ـ حقوق شهروندي همراه(M-Democracy)

ـ پليس همراه(M- Police)

ـ حمل و نقل همراه(M-Transportation)

ـ جهانگردي همراه(M-Tourism)

ـ نقش خدمات مكان محور درارائه خدمات شهري

 

محور 2 توليد محتوا براي تلفن همراه

ـ مدل هاي مشاركت در توليد و ارائه محتوا

ـ راهكارهاي تضمين حقوق صاحبان محتوا

ـ چالشها و چشم انداز هاي توليد محتواي بومي و ارايه آن بر بستر تلفن همراه

ـ محتواي بازي هاي همراه(M-Game)

ـ راهكارهاي توليد محتواي بومي و ارايه آن بر بستر تلفن همراه

 

محور 3 توسعه فناوري و فناوري هاي نوين دولت همراه

ـ سيستم عامل هاي تلفن همراه

ـ امنيت تبادل اطلاعات همراه

ـ رايانش ابري در ارتباطات همراه

ـ استاندارد و زير ساختهاي ارتباطي همراه

ـ چشم انداز به كارگيري فناوري NFC

ـ وب و تلفن همراه mobile web

ـ يكپارچه سازي دولت الكترونيك و دولت همراه

ـ ارزش افزوده تلفن(همراه) در پدافند غير عامل

ـ LTE و نسل هاي بعدي تلفن همراه

 

محور 4 تدوين و تنظيم مقررات و سياست هاي رونق كسب و كار در ارائه خدمات دولت همراه

ـ سياستگزاري تعامل بين اپراتورهاي همراه

ـ مدل هاي مشاركت بخش خصوصي در توسعه ارتباطات همراه

ـ فرصت هاي شغلي در چرخه خدمات ارزش افزوده همراه

ـ چالش هاي قانوني و قضايي و ساختاري در بكارگيري خدمات محتوايي

ـ مرور تجارب بينالمللي ارايه خدمات دولتي در بستر تلفن همراه

ـ تجربيات ملي در مورد دولت الكترونيك در تحقق دولت همراه

 

محور 5 آموزش و فرهنگ سازي ارائه خدمات

ـ آموزش همراه(M-Learning)

ـ فرهنگ سازي بهره گيري از ارتباطات همراه

ـ مهندسي مجدد ارائه خدمات مجازي بر بستر همراه

ـ روان شناسي و پايش بهبود تعاملات انساني در ارتباطات تلفن همراه

ـ تبليغات و اطلاع رساني تجاري بر روي تلفن همراه

ـ ايجاد و گسترش شبكههاي اجتماعي بر روي تلفن همراه

ـ اهميت كيفيت محتوا و نقش آن در ارتقا سطح فرهنگ كشور

ـ مديريت سيار (ارتقاء سطح عمليات داخلي و اداري در بخش دولتي)

ـ ارتباطات سيار (بهبود ارتباط بين دولت و شهروندان C2G , G2C و B2C و B2B)

 

محور 6 پانل تجارت و خدمات مالي و بانكي همراه

ـ مقايسه روش‌ها و فناوري‌هاي مختلف پرداخت همراه، ضعف‌ها و قوت‌ها

ـ خدمات بانكي بر روي تلفن همراه M Banking

ـ پرداخت و دريافت مالي بر روي تلفن همراه M Payment

ـ NFC راهكاري امن براي پرداخت

ـ تأمين امنيت در ارائه خدمات مالي همراه

ـ موانع فراگير شدن خدمات مالي همراه چيست؟

ـ خدمات بانكي برروي تلفن همراه(M-Banking)

ـ كيف پول همراه(M-Wallet)تلفن همراه؛ كيف پول همراه

ـ مقايسه روش‌ها و فناوري‌هاي مختلف پرداخت همراه، ضعف‌ها و قوت‌ها

ـ تحليل نقش آينده بانكها در صنعت بانكداري همراه

 

مسئول و دبير اجرايي: مهندس هاشمي

ساماندهي: شركت ارتباطات ثابت ايران، مخابرات ايران، شركت همراه اول، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

تاريخ برگزاري جشنواره: 6-7 آذر ماه 1392

مهلت ارسال اصل مقاله يا پايان نامه: 1 آبان 1392

محل برگزاري: مشهد مقدس

نشاني دبيرخانه: مشهد صندوق پستي 515 – 91865، شماره موبايل: 09156115200 ، فكس : 8442333 - 0511

سايت:  www.Mgov.ir

پست الكترونيكي براي ارسال مقاله: info@Mgov.ir  & info.mgov@gmail.com