شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بيمه تجارت‌نو ميزبان شوراي هماهنگي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه
دوشنبه، 11 مهر 1401 - 01:58 کد خبر:50585
نشست شوراي هماهنگي مديران روابط‌عمومي شركت هاي بيمه با حضور حسين حسيني قائم مقام بيمه تجارت نو و مصطفي رئوفي مدير كل روابط‌عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي و مديران روابط‌عمومي شركت هاي بيمه اي كشور برگزار شد.
 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| نشست شوراي هماهنگي مديران روابط‌عمومي صنعت بيمه كشور با حضور حسين‌حسيني و مصطفي‌رئوفي به ميزباني بيمه تجارت‌نو برگزار شد.
 
 به گزارش
روابط‌عمومي بيمه تجارت‌نو، نشست شوراي هماهنگي مديران روابط‌عمومي شركت هاي بيمه با حضور حسين حسيني قائم مقام بيمه تجارت نو و مصطفي رئوفي مدير كل روابط‌عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي و مديران روابط‌عمومي شركت هاي بيمه اي كشور برگزار شد.
 
 حسيني ضمن عرض خير مقدم و تبريك براي فرا رسيدن ماه ربيع الاول برگزاري چنين جلساتي را باعث پيشرفت و همبستگي بيشتر ميان شركت هاي بيمه‌اي دانست.
 
 حسيني افزود كار روابط‌عمومي يكي از سخت ترين كارهاست و باعث خرسنديست كه در چند سال گذشته جايگاه روابط‌عمومي به عنوان بخشي از سازمان كه هميشه پاسخگوي جامعه بوده است بالاتر رفته و از اهميت ويژه اي برخوردار است.
 
 در ادامه مصطفي رئوفي مديركل روابط‌عمومي و امور بين الملل به اقدامات انجام شده شركت هاي بيمه در ايام اربعين پرداخت و در خصوص ارائه راهكارهاي موفق در اين امر به بحث و بررسي پرداخت.