شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مدير روابط‌عمومي فدراسيون فوتبال معرفي شد
چهارشنبه، 6 مهر 1401 - 16:35 کد خبر:50572
‌امير مهدي علوي كه پيش از اين نيز سابقه حضور در مديريت روابط‌عمومي فدراسيون فوتبال را در كارنامه خود دارد يكبار ديگر با حكم مهدي تاج، به عنوان مدير روابط‌عمومي اين فدراسيون منصوب شد.
 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| رئيس فدراسيون فوتبال، مدير روابط‌عمومي اين فدراسيون را معرفي كرد.
 
 به گزارش شارا، ‌امير مهدي علوي كه پيش از اين نيز سابقه حضور در مديريت روابط‌عمومي فدراسيون فوتبال را در كارنامه خود دارد يكبار ديگر با حكم مهدي تاج، به عنوان مدير روابط‌عمومي اين فدراسيون منصوب شد.
 
 وي سابقه فعاليت در نشريات ورزشي را دارد.
 
 پيش از اين محمد جواد پاينده مسئوليت روابط‌عمومي فدراسيون فوتبال را بر عهده داشت.