شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد؛ اخبار جعلي دركمين جوانان و نوجوانان
سه شنبه، 5 مهر 1401 - 09:38 کد خبر:50564
بايد آموزش بهتري براي كمك به نوجوانان براي حركت در دنياي آنلاين و مواجه شدن با اخبار جعلي وجود داشته باشد. تيم تحقيقاتي پيشنهاد مي كند كه دانش آموزان بايد سواد سلامت و آموزش سواد رسانه اي داشته باشند. همچنين معلمان بايد مهارت هايي مانند تفكر تحليلي و استدلال علمي را آموزش دهند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه بسياري از نوجوانان براي تشخيص تفاوت بين پيام هاي سلامت واقعي و جعلي آنلاين تلاش مي كنند. به اين ترتيب بايد توجه داشت كه اين گروه از كاربران در خطر جدي گمراه شدن با اخبار جعلي هستند.

به گزارش سيناپرس، محققان دريافتند: بيش از چهار نفر از هر ۱۰ نوجوان (۴۱٪) نمي توانند تفاوت بين محتواي پزشكي آنلاين درست و جعلي را تشخيص دهند.اين مطالعه در زماني انجام مي شود كه اطلاعات نادرست بهداشتي و اطلاعات نادرست، پيام هاي ايمني عمومي مانند كمپين هاي واكسيناسيون را تضعيف مي كند.

دكتر رادومير ماساريك، محقق اصلي اين پروژه و استاد دانشگاه كامنيوس در رابطه با موضوع فوق مي ‌گويد: انفجار اطلاعات نادرست در حوزه سلامت در طول همه‌ گيري كوويد-۱۹ رخ داده است. بايد توجه داشت پيام هاي سلامت آنلاين غيرقابل اعتماد عمدتاً ناقص و نادرست هستند.

آن ها مي توانند مردم را به سمت انتخاب هاي بهداشتي اشتباه سوق دهند و اعتماد آن ها را به مقامات بهداشتي دولتي مانند مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها كم كنند.


بايد توجه داشت كه اين مطالعه بر روي نوجوانان متمركز بود، زيرا ۷۱ درصد از اين گروه سني از اينترنت استفاده مي‌ كنند و اين موضوع، فيلتر كردن اطلاعات نادرست در ميان گروه‌ هاي كودكان و بزرگسالان را آسان مي ‌كند.

ماساريك در ادامه توضيحات خود مي افزايد: از آنجايي كه نوجوانان كاربران جدي اينترنت هستند، معمولاً انتظار داريم كه از قبل بدانند چگونه به اطلاعات آنلاين نزديك شده و آنها را ارزيابي كنند، اما به نظر مي رسد برعكس اين موضوع صادق باشد.
 

اين تحقيق نشان مي دهد كه نوجوانان به يك وب سايت بسته به زبان مورد استفاده و ظاهر آن اعتماد دارند. اگر اطلاعات فوق به نقل از يك سازمان رسمي، برند معتبر، يا يك وب سايت با زبان تجاري باشد، احتمال بيشتري دارد كه به آن اعتماد كنند.

محققان طي اين مطالعه ارزيابي كردند كه چگونه دستكاري در قالب و محتواي پيام‌ هاي بهداشتي آنلاين بر قابليت اعتماد آن ها تأثير مي‌ گذارد. نتايج نشان مي ‌دهد كه اخبار جعلي اغلب از لينك هاي متعدد داخل پيام، اشتباهات گرامري، جذابيت ظاهري و فونت‌هاي پررنگ استفاده مي ‌كنند.

طي اين پژوهش، در مجموع ۳۰۰ دانش آموز بين ۱۶ تا ۱۹ سال بايد هفت پيام بهداشتي را بر اساس قابل اعتماد بودن خود رتبه بندي مي كردند. اين پيام ها بر فوايد خوردن ميوه ها و سبزيجات مختلف متمركز بود. برخي از پيام ها جعلي، برخي واقعي و بدون ويرايش و برخي واقعي اما ويرايش شده بودند.

اين مطالعه نشان داد كه تنها ۴۸ درصد از دانش ‌آموزان به پيام‌ هاي ويرايش نشده واقعي بيشتر از پيام‌هاي جعلي اعتماد دارند. در همين حال، ۴۱ درصد اعلام كردند كه نمي توانند تفاوت بين پيام هاي سلامت آنلاين واقعي و جعلي را تشخيص دهند و ۱۱ درصد معتقد بودند كه پيام هاي ويرايش نشده واقعي از محتواي جعلي كمتر قابل اعتماد هستند. اين مطالعه همچنين نشان مي ‌دهد كه نوجوانان نمي ‌توانند تفاوت بين پيام‌ هاي واقعي و جعلي را در زماني كه محتوا معقول به نظر مي‌ رسد، تشخيص دهند.

نويسنده اين مطالعه ادامه مي دهد: تنها نمونه اخبار جعلي كه در مقايسه با پيام سلامت واقعي به ميزان قابل توجهي كمتر مورد اعتماد بود، پيام هاي حاوي لينك اضافي و درخواست كليك كردن بود.

نويسندگان مطالعه خاطرنشان مي ‌كنند: بايد آموزش بهتري براي كمك به نوجوانان براي حركت در دنياي آنلاين و مواجه شدن با اخبار جعلي وجود داشته باشد. تيم تحقيقاتي پيشنهاد مي كند كه دانش آموزان بايد سواد سلامت و آموزش سواد رسانه اي داشته باشند. همچنين معلمان بايد مهارت هايي مانند تفكر تحليلي و استدلال علمي را آموزش دهند.

شرح كامل اين مطالعات در آخرين شماره مجله تخصصي Frontiers in Psychology منتشر شده است.

مترجم: احسان محمدحسيني