شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي‌‌ 1400در شرايط گذار
دوشنبه، 18 مهر 1401 - 08:08 کد خبر:50444
سال 1400، براي روابط‌عمومي‌ها از دو منظر، سالي متفاوت بود. از يك سو استقرار دولت جديد و به تبع‌آن تغيير و تحول‌هاي مديريتي گسترده مديران روابط‌عمومي‌ها در اكثر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را شاهد بوديم و از طرفي ديگر در اين سال با ظهور روندهاي جديدي در عرصه فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، پديده‌اي به عنوان «متاورس» بيش از همه خودنمايي كرد و در اين مسير روابط‌عمومي‌ها را با رويكردهاي نويني در حوزه توسعه ارتباطات ديجيتال روبه‌رو ساخت.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| سال 1400، براي روابط‌عمومي‌ها از دو منظر، سالي متفاوت بود. از يك سو استقرار دولت جديد و به تبع‌آن تغيير و تحول‌هاي مديريتي گسترده مديران روابط‌عمومي‌ها در اكثر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را شاهد بوديم و از طرفي ديگر در اين سال با ظهور روندهاي جديدي در عرصه فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، پديده‌اي به عنوان «متاورس» بيش از همه خودنمايي كرد و در اين مسير روابط‌عمومي‌ها را با رويكردهاي نويني در حوزه توسعه ارتباطات ديجيتال روبه‌رو ساخت.


در اتفاق اول آنچه بيش از همه به‌چشم آمد، انتخاب و انتصاب مديران روابط‌عمومي‌ سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر از ميان فعالان عرصه رسانه بويژه صداوسيما بود و كمتر انتصابي را با رويكرد تخصصي روابط‌عمومي‌ شاهد بوديم.


در همين راستا انجمن متخصصان روابط‌عمومي‌ نيز در آستانه شروع به‌كار دولت جديد، با تهيه و انتشار «بسته اعتلاي دانش روابط‌عمومي»‌ تلاش كرد پيشنهادهاي تخصصي و حرفه‌اي خود را در اين مسير ارايه كند، به‌نحوي‌كه در يكي از بندهاي اين بسته بر ضرورت استفاده از نيروهاي متخصص روابط‌عمومي‌ از بعد علمي، اجرايي و بومي در دستگاه‌هاي دولتي تاكيد كرد.


در اتفاق دوم نيز لزوم بهره‌گيري هر چه بيشتر روابط‌عمومي‌ها از قابليت‌هاي ارتباطي نوآورانه جهان متاورس بويژه در حوزه‌هاي تعامل با مخاطب، شخصي‌سازي پيام‌، گسترش و غناي هر چه بيشتر تجربه‎هاي محتوايي هولوگرافيك و اطلاع‌رساني سريع و جذاب بود كه در كتاب پيش‌رو نيز در بخش‌هاي مختلف پژوهش، مقاله‌ و ديدگاه‌، مباحث مهم و متنوعي از اهميت و كاركرد روابط‌عمومي‌ها‌ در فضاي جديد و تاثيرهاي فراجهان بر صنعت روابط‌عمومي آورده شده است.


در نهايت اينكه از اتفاق‌هاي خوب در سال 1400 مي‌توان به كاهش چشمگير تلفات انساني از بيماري مهلك كوويد-19 در كشور اشاره داشت كه تا حد زيادي موجب رونق دوباره فعاليت‌هاي جمعي و حضوري روابط‌عمومي‌ها بويژه برگزاري همايش‌ها و رويدادهاي متنوع علمي و اجرايي در اين زمينه گرديد.


مهدي باقريان
رييس انجمن

 

منبع: كتاب سال روابط‌عمومي ايران - مقدمه - 1401