شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات موفق به كسب رتبه الف شد
یکشنبه، 30 مرداد 1401 - 08:54 کد خبر:50295
نشريه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات»، با صاحب امتيازي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات براي سومين سال متوالي، موفق به كسب رتبه الف شد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| نشريه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات»، با صاحب امتيازي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات براي سومين سال متوالي، موفق به كسب رتبه الف شد.

بنا به اعلام
روابط‌عمومي پژوهشگاه، فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات»، براساس آيين‌نامه نشريات علمي مصوب ۱۳۹۸/۲/۹ در ارزيابي سال ۱۴۰۰، ازسوي كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، رتبه الف را دريافت كرد.

پيشتر نيز در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مطابق بررسي‌هاي به‌عمل آمده از سوي كميسيون مذكور، اين فصلنامه كسب عنوان الف را از آن خود كرده بود.

انتشار به موقع هر شماره از نشريه در دوره مربوطه در طول يك سال، همكاري با انجمن‌هاي علمي، مرتبه علمي سردبير، درج فهرست مقالات هر شماره و آرشيو نشريه، خروجي PDF و XML استاندارد، به‌روز بودن اطلاعات نشريه در وبگاه (تاريخ آخرين به روزرساني وبگاه نشريه، عنوان، هدف و چشم انداز، تركيب اعضاي گروه دبيران، وابستگي سازماني و تخصص آنان، ادرس نشريه و تلفن ، نمايه ها و ..)، درج فرآيند داوري در وبگاه نشريه، اجراي صحيح، همسان و استاندارد ماخذنويسي در تمام مقالات (درون‌متني، برون‌متني و در فهرست منابع) استفاده از منابع به‌روز، داشتن منابع و ماخذ به زبان اصلي و انگليسي، بازه زماني بررسي اوليه مقالات دريافتي (اعلام نظر به نويسنده يا آغاز فرايند داوري)، ازجمله معيارهاي ارزيابي اين فصلنامه است.

همچنين داشتن وبگاه استاندارد، زيرساخت‌ها و اطلاعات شناسنامه‌‌اي نشريات، رعايت آئين نگارش،‌ ساختار و كيفيت مقالات، رعايت فرايند پذيرش مقالات و داوري تخصصي، وضعيت نشريه در نمايه‌هاي استادي، تخصصي و اجتماعي و به كارگيري مقررات و امكانات سخت افزازي و نرم افزاري براي رعايت اخلاق علمي نشر و جلوگيري از بروز تخلفات علمي از ديگر معيارهاي ارزيابي كميسيون نشريات است.

فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات»، به مدير مسئولي قاسم زائري و سردبيري علي انتظاري، در حال حاضر بيست‌وسومين سال انتشار خود را پشت سر مي‌گذارد و تاكنون ۵۷ شماره از آن كه آخرين آن متعلق به بهار ۱۴۰۱ بوده، منتشر شده است. مديريت اجرايي اين فصلنامه با رقيه مهري است.