شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سومين نشست روابط عمومي هاي دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي استان يزد برگزار شد
پنجشنبه، 13 مرداد 1401 - 02:01 کد خبر:50146
سومين نشست روابط‌عموميهاي دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي استان يزد با حضور مديران كل، پهلوانيان مديركل صدا و سيما، معاونت ها و خبرنگاران صدا و سيماي مركز يزد برگزار شد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| با توجه به حجم بالاي خدماتي كه اين دستگاه ها به مردم ارائه مي دهند، ارتباط قوي و محكمي بايد روابط‌عموميهاي اين دستگاه ها با رسانه ها به خصوص رسانه ملي و شبكه استاني يزد داشته باشند.


به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد، سومين نشست روابط‌عموميهاي دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي استان يزد با حضور مديران كل، پهلوانيان مديركل صدا و سيما، معاونت ها و خبرنگاران صدا و سيماي مركز يزد برگزار شد.


محمدرضا فلاحتي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس شوراي هماهنگي تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در اين جلسه گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از وزارتخانه هاي استراتژيك بوده و به جرات مي توان گفت اين وزارتخانه خود يك دولت كوچك هست.


وي با اشاره به اينكه افراد جامعه از بدو تولد تا پس از مرگ با دستگاه هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه در ارتباط هستند تصريح كرد: جامعه كارگري، كارفرمايي، تعاونگران و كارآفرينان استان كه بيش از 80 درصد جامعه استان را تشكيل مي دهند از اين دستگاه ها خدمات دريافت مي كنند.


مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ضمن تقدير و تشكر از همكاري خوب صدا و سيماي مركز استان با ادارات كل عضو شوراي هماهنگي خاطرنشان كرد: با توجه به حجم بالاي خدماتي كه اين دستگاه ها به مردم ارائه مي دهند، ارتباط قوي و محكمي بايد روابط عمومي هاي اين دستگاه ها با رسانه ها به خصوص رسانه ملي و شبكه استاني يزد داشته باشند.


رئيس شوراي هماهنگي تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد تصريح كرد: استفاده از ظرفيت ها و برنامه هاي مختلف شبكه يزد براي اطلاع رساني، آگاهي بخشي و آموزش مخاطبان اين دستگاه امري ضروري و حائز اهميت است.


وي با اشاره به نقش پر رنگ اطلاع رساني شبكه يزد در بحث مردمي سازي يارانه ها عنوان كرد: در بحث مردمي سازي يارانه ها، رسانه ها به خصوص صدا و سيماي مركز يزد به عنوان بازوي كمكي اين اداره كل نقش ايفا كردند.


در اين نشست دو ساعته ديگر مديران كل دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي نظرات خود و چگونگي استفاده از ظرفيت هاي رسانه ملي را بيان نمودند.


لازم به ذكر است در پايان اين گردهمايي كه در آستانه روز خبرنگار در سالن شهيد اخباريه صدا و سيماي مركز يزد برگزار شد از خبرنگاراني كه بيشترين همكاري را با دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان داشته اند تجليل شد.