شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بازديد رئيس مركز ارتباطات وزارت صمت از روابط عمومي شركت مس
پنجشنبه، 13 مرداد 1401 - 01:59 کد خبر:50145
حسين زاده قشمي رئيس مركز ارتباطات وزارت صمت در اين بازديد از نزديك در جريان روند برنامه فعاليت ها و نحوه اطلاع رساني و ارتباطي روابط عمومي شركت ملي مس قرار گرفت.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ مرداد) رئيس مركز اداره ارتباطات وزارت صمت از روابط‌عمومي و امور بين الملل شركت ملي مس ايران بازديد كرد.

به گزارش تجارت گردان به نقل از مس پرس، حسين زاده قشمي رئيس مركز ارتباطات وزارت صمت در اين بازديد از نزديك در جريان روند برنامه فعاليت ها و نحوه اطلاع رساني و ارتباطي روابط عمومي شركت ملي مس قرار گرفت.


وي با اشاره به ايجاد هم افزايي در ميان روابط عمومي هاي فعال در حوزه صنعت و معدن گفت: مسئوليت هاي اجتماعي يكي از مقوله هاي حائز اهميت است. اما طراحي الگوها و مدل هاي جديد براي انجام فعاليت هاي بيشتر و خلاقانه بسيار لازم و ضروري است.


رئيس مركز ارتباطات وزارت صمت در ادامه گفت: براي ايجاد و تحقق روشي خلاقانه در ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي، لازم است تا از نهادها و سازمان هايي كه در اين زمينه فعاليت كرده اند دعوت كنيم تا مدل ها و تجربيات خود را به اشتراك بگذارند.
وي بيان كرد: در مجموع با مطرح شدن مدل هاي مختلف، مي توان نظر به اهميت موضوع و توانايي هاي هر بخش و امور مدلي را براي انجام برنامه هاي رسانه اي و ارتباطي در بخش معدن و حوزه مسئوليت اجتماعي در نظر گرفت.


در جريان اين بازديد محمد قراخانلو مشاور مديرعامل و مدير گروه روابط‌عمومي و امور بين الملل شركت مس كه با همراهي مسؤلان واحدهاي اين مديريت همراه بود در خصوص فعاليت هاي رسانه اي، نشريات و اقداماتي كه در راستاي پياده سازي روابط عمومي الكترونيك در سطح شركت مس و مجتمع ها صورت گرفته است، توضيحاتي را ارائه كردند.