شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بررسي راه‌كار‌هاي ارتقاي روابط‌عمومي‌ دستگاه‌هاي استان مركزي
سه شنبه، 11 مرداد 1401 - 11:39 کد خبر:50134
سينا دلشادي در جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي گفت: در سي و نهمين جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي، دستور جلسه بررسي راهكار‌هاي ارتقاي روابط‌عمومي‌ دستگاه‌هاي استان بود كه با حضور شوراي روابط‌عمومي‌ استان و چند از فعالان عرصه رسانه و خبرگزاري‌ها و... برگزار شد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي: در اين جلسه مصوب شد، همه دستگا‌ه‌ها مكلف خواهند شد كه درگاه‌هاي اينترنتي خود را به روزرساني كنند.

بررسي راهكار‌هاي ارتقاي روابط‌عمومي‌ دستگاه‌هاي استان مركزيبه گزارش خبرگزاري صدا و سيماي مركز اراك؛ سينا دلشادي در جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي گفت: در سي و نهمين جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي، دستور جلسه بررسي راهكار‌هاي ارتقاء روابط‌عمومي‌ دستگاه‌هاي استان بود كه با حضور شوراي روابط‌عمومي‌ استان و چند از فعالان عرصه رسانه و خبرگزاري‌ها و... برگزار شد.


او افزود: در اين جلسه مصوب شد با توجه به اهميت فضاي مجازي، همه دستگا‌ه‌ها مكلف خواهند شد كه درگاه‌هاي اينترنتي خود را به روزرساني كنند تا اطلاعات و دستاورد‌هايي كه مربوط به ديتگاه آن‌ها است با سرعت و سهولت به سمع و نظر مردم برسد.


مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي خاطرنشان كرد: همچنين ارائه گزارش كامل از وضعيت روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي استان نيز بايد تهيه و در جلسه آينده ارائه شود.


دلشادي ادامه داد: رصد و پايش مداوم روابط‌عمومي‌ها و طرح توجيهي براي اطلاع پيدا كردن مسئولين از نقش سازنده و خطير روابط عمومي‌ها در معرفي رسالت‌ها و دستاورد‌هاي هر دستگاه دولتي در حوزه كاري خود از ديگر مصوبات اين جلسه بود.


وي افزود: البته پيش از اين اين رصد و پايش تعطيل نبود و مهم اين است كه اين رصد به روز باشد و راهكار‌هاي ارتقاي روابط عمومي‌ها از اين محل استخراج شود، توصيف‌ها و‌ گزارش‌ها بايد منجر به شناسايي كاستي‌ها و فرصت‌ها شود تا بتوان چاره انديشي كرد.