شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : يكشنبه هاي روابط عمومي منطقه ۲۱ در معاونت مالي و اقتصاد شهري برگزار شد
یکشنبه، 12 تیر 1401 - 14:40 کد خبر:49922
با حضور معاون مالي و اقتصاد شهري منطقه ۲۱ و روساي ادارات اين معاونت، مدير اداره روابط عمومي و كارشناسان اين اداره؛ يكشنبه هاي روابط عمومي اين هفته برگزار شد.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| با حضور معاون مالي و اقتصاد شهري منطقه ۲۱ و روساي ادارات اين معاونت، مدير اداره روابط عمومي و كارشناسان اين اداره؛ يكشنبه هاي روابط عمومي اين هفته برگزار شد.

 

محمدرضا پارسيان مدير اداره روابط‌عمومي اين منطقه در ابتداي اين نشست صميمي گفت: طرح يكشنبه هاي روابط عمومي با هدف آشنايي بيشتر همكاران با حوزه هاي مختلف اجرايي، افزايش ميزان تعاملات بين سازماني و ارتقاي سطح اطلاع رساني و حوزه خبر برگزار مي شود.

 

وي ادامه داد: مهم‌ترين حوزه در معاونت مالي و اقتصاد شهري به واسطه ارتباط بيشتر با شهروندان؛ اداره درآمد و نوسازي است. كارشناسان اين اداره ضمن گفتگو با شهروندان، براي تحقق درآمدهاي پايدار شهري در تلاش هستند. پارسيان تاكيد كرد: اداره روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۱ با همكاري معاونت‌ها، نواحي و ادارات مستقل مي‌تواند به شفاف سازي و روشنگري افكار عمومي جامعه شهروندي درخصوص تمهيدات و خدمات متنوع اجرايي مجموعه مديريت شهري اين منطقه گام هاي اساسي بردارد.

 

حميدرضا آزادواري معاون مالي و اقتصاد شهري منطقه ۲۱ نيز طي اين جلسه گفت: خلاقيت و نوآوري در قبال انجام كارهاي محوله در حوزه هاي مختلف اجرايي، منجر به تحول ساختاري و افزايش راندمان كاري خواهد شد. شهردار منطقه نيز بر اين مهم، تاكيد ويژه دارند.

 

آزادواري افزود: ارتباط مطلوب دوسويه في مابين اداره روابط عمومي منطقه ۲۱ و معاونت ها، مي‌تواند به آگاه سازي و حساس سازي شهروندان نسبت به اقدامات متعدد مديريت شهري در حوزه هاي مختلف مرتبط با شهر و شهروندان كمك بزرگي كند. بر اساس اين گزارش؛ طي اين جلسه هر يك از مديران زير مجموعه معاونت مالي و اقتصاد شهري منطقه ۲۱ به بيان مسائل و درخواست هاي خود پرداختند.