شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان انتقال خون ايران
یکشنبه، 12 تیر 1401 - 14:34 کد خبر:49920
مهندس محمد هاشمي با حكم دكتر مصطفي جمالي؛ مديرعامل سازمان انتقال خون به عنوان مشاور مديرعامل و مدير روابط‌عمومي سازمان منصوب شد.

 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان انتقال خون ايران منصوب شد.
 
 مهندس محمد هاشمي با حكم دكتر مصطفي جمالي؛ مديرعامل سازمان انتقال خون به عنوان مشاور مديرعامل و مدير روابط‌عمومي سازمان منصوب شد.
 
 به گزارش روابط عمومي سازمان انتقال خون ايران دكتر مصطفي جمالي در اين حكم مسووليت جديد مهندس هاشمي را به عنوان مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان به وي ابلاغ كرد.