شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب مديركل حوزه رياست و روابط‌عمومي سازمان هواپيمايي كشوري
چهارشنبه، 8 تیر 1401 - 19:12 کد خبر:49900
در حكمي از سوي كاپيتان محمد محمدي بخش، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، محمد شهبازي به سمت مديركل حوزه رياست و روابط‌عمومي سازمان منصوب شد.
 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در حكمي از سوي كاپيتان محمد محمدي بخش، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، محمد شهبازي به سمت مديركل حوزه رياست و روابط‌عمومي سازمان منصوب شد.
 
 وي پيش از اين سرپرستي حوزه رياست و روابط عمومي سازمان را برعهده داشت.