شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گفتن داستان هاي جذاب كافي نيست
یکشنبه، 5 تیر 1401 - 14:12 کد خبر:49869
بيشتر مردم فكر مي كنند ارائه استارتاپي همان عرضه خوب اطلاعات است. اما درواقع، اين تنها يك بخش از كليت بزرگي است كه آن را ارائه اي موفق مي دانيم. نكات ديگري در نشست ها و ملاقات با سرمايه گذاران وجود دارد كه استارتاپي ها بايد به آن توجه كنند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| وقتي استارتاپ را كليد مي زنيد، بسياري از مردم مي گويند يك ارائه استارتاپي خوب در جلسه با سرمايه گذاران و همكاران مي تواند به موفقيت شما كمك كند. سرمايه گذاران، شركا و مشتريان بالقوه مجذوب ارائه اي مي شوند كه با داستان هاي مجذوب كننده همراه شود و بازدهي مالي را در آن به خوبي شرح دهيد. اما تنها اتكا به اين نكته، گمراه كننده است.

بيشتر مردم فكر مي كنند ارائه استارتاپي(pitch) همان عرضه خوب اطلاعات (presentation) است. اما درواقع، اين تنها يك بخش از كليت بزرگي است كه آن را ارائه اي موفق مي دانيم. نكات ديگري در نشست ها و ملاقات با سرمايه گذاران وجود دارد كه استارتاپي ها بايد به آن توجه كنند.

وقتي استارتاپ را كليد مي زنيد، بسياري از مردم مي گويند يك ارائه استارتاپي خوب در جلسه با سرمايه گذاران و همكاران مي تواند به موفقيت شما كمك كند. سرمايه گذاران، شركا و مشتريان بالقوه مجذوب ارائه اي مي شوند كه با داستان هاي مجذوب كننده همراه شود و بازدهي مالي را در آن به خوبي شرح دهيد. اما تنها اتكا به اين نكته، گمراه كننده است.

بهترين ايده ها در جهان فروش نمي رود، اگر كسي درباره آن ها چيزي نداند. ارائه استارتاپي درواقع باري بر دوش موسس يك استارتاپ براي گفتن از ايده هاست. واقعيت درباره ارائه استارتاپي بسيار ساده است. مي توان مهارت هاي چنين ارائه اي را آموخت، مثل خوب نوشتن. با اين تفاوت كه ممكن است سال ها براي تبديل شدن به نويسنده اي خوب زمان صرف كنيد اما در مورد مهارت هاي ارائه خوب، دانستن چند نكته در كوتاه مدت، كمك كننده است. لارن ويليامز مشاور و كارآفرين، در سايت كارآفرين مطلبي در اين باره نوشته كه خلاصه اي از آن را مي خوانيد.

توجه به زبان بدن

آدم ها به تلفن همراه، دفترچه يادداشت يا اسنادي كه همراه دارند نگاه مي كنند؟ اين نشان مي دهد آن ها درگير مسائل ذهني خودشان هستند و شما بايد توجه آن ها را با فوري و سريع جلب كنيد. آيا آن ها به صندلي هايشان تكيه داده اند، انگار كه مشغول استراحت اند اما بي علاقه به نظر مي رسند؟ اگر اين طور است، بايد پيش از ارائه استارتاپي، حواس آن ها را پرت كنيد و بعد سراغ اصل ماجرا برويد. در اين شرايط، نبايد خيلي سريع موضوع استارتاپ را ارائه كنيد.

توجه به نفس كشيدن

شايد توجه به نفس كشيدن حاضران در يك جلسه احمقانه به نظر برسد اما مردم با مدلي كه نفس مي كشند، حرف هاي زيادي مي زنند. دانستن نكته هايي كه شكل نفس كشيدن آدم ها به ما منتقل مي كند، در هدايت جريان گفت وگو اثرگذار است. شما قرار است در اين جلسه، موضوع استارتاپ را ارائه كنيد، پس دانستن هر نكته اي براي جهت دهي به گفت وگو، يك امتياز است.

 

آيا در زمان ارائه استارتاپي آدم ها در جلسه فقط از دهان نفس مي كشند يا فقط از بيني؟ اگر كسي سريع نفس مي كشد، يعني عجله دارد. اين يعني بايد خيلي زود سراغ موضوع اصلي برويد. اگر كسي آرام نفس مي كشد، يعني آدم متفكري است و بنابراين بايد آرام تر صحبت كنيد چراكه هضم جزييات براي اين افراد اهميت دارد. به نشانه هايي كه نفس كشيدن افراد به شما منتقل مي كند دقت كنيد، تا پيام دروني حاضران در جلسه ها را بفهميد و از آن به نفع ارائه استارتاپي استفاده كنيد.

توجه به كفش آدم ها

درك اين نكته براي زن ها آسان تر است. اغلب زن ها در نشست هاي رسمي كفش هاي پاشنه بلند مي پوشند كه كمك مي كند آدم ها وضعيت آن ها را از ضربه هاي پاشنه كفش و شكل كفش تشخيص دهند. اين نكته آزاردهنده است اما به ارائه دهنده يك موضوع استارتاپي كمك مي كند. شكل كفش آدم ها گوياي توجه آن ها به خودشان و ميزان توجهي است كه به موضوعات نشان مي دهند. دانستن اين نكته ها به ارائه دهنده موضوع استارتاپ ها كمك مي كند تا شكل ارائه استارتاپي خود را تغيير دهند.

 

زماني كه وارد يكي از نشست هاي ارائه موضوع مي شويد، جمع آوري حجم عظيمي از داده ها آغاز مي شود، داده هايي كه ممكن است بعضي از آن ها را از دست بدهيد. اين نكته در اعتماد به نفس ارائه دهنده اثر مي گذارد بنابراين هر شانس كوچكي براي دريافت اطلاعات و كنترل آن در جلسه، مهم است و كفش ها يكي از اين نكته هاي كوچك اما موثر است.

تمركز بر يك، دو يا هر سه اين نكته ها به درك بهتر سبك و شخصيت افرادي كه قرار است موضوع استارتاپ را به آن ها توضيح دهيد كمك مي كند. زماني كه از اين سه نكته در كنار ديگر نكات ضروري كه مي دانيد استفاده كنيد، افراد به سرمايه گذاري در استارتاپ شما يا همكاري با شما علاقه نشان مي دهند. هرچه به اين نكات بيشتر توجه كنيد، اين علاقه بيشتر مي شود. آن ها پروژه شما را دوست خواهند داشت چراكه شما به گونه اي با آن ها حرف مي زنيد كه دوست دارند.
 

منبع: tccim