شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 6 تكنيك كاربردي: روابط‌عمومي‌ در شبكه‌هاي اجتماعي
شنبه، 21 خرداد 1401 - 11:50 کد خبر:49752
هدف اصلي در اين مقاله مرور برخي از مهمترين نكات در زمينه روابط‌عمومي مناسب در شبكه هاي اجتماعي است. از آنجايي كه شبكه هاي اجتماعي تاثيرگذاري زيادي بر روي زندگي روزمره مردم دارد، شما هم براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف تان چاره اي به غير از توجه ويژه به اين حوزه نداريد. اين امر مي تواند براي شما جذابيت هاي بسيار زيادي به همراه داشته و حتي وضعيت فعاليت تان در بازار را نيز تغيير دهيد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دنياي روابط‌عمومي‌ در طول سال هاي اخير با ظهور شبكه هاي اجتماعي تغييرات بسيار زيادي پيدا كرده است. امروزه ديگر خبري از شيوه هاي قديمي در دنياي روابط‌عمومي‌ يا تلاش برندها براي موفقيت در اين حوزه بدون استفاده از روش هاي تازه نيست. در عوض عرصه ديجيتال مثل همه بخش هاي ديگر در حال نفوذ به حوزه روابط‌عمومي‌ نيز هست.

 

اين امر براي بسياري از برندها تازگي زيادي دارد. اگر شما هم تا به امروز از اين بخش براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف تان سود نبرده ايد، بايد خيلي زود روش كارتان را تغيير دهيد، در غير اين صورت شايد به زودي توانايي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف به طور حرفه اي و استاندارد را از دست بدهيد. با توجه به اينكه امروزه هزاران برند مختلف در بازار مشغول سرمايه گذاري بر روي مشتريان گوناگون هستند، تعلل شما در اين ميان مي تواند هزينه بسيار سنگيني براي كسب و كارتان به همراه داشته باشد.

هدف اصلي در اين مقاله مرور برخي از مهمترين نكات در زمينه روابط‌عمومي مناسب در شبكه هاي اجتماعي است. از آنجايي كه شبكه هاي اجتماعي تاثيرگذاري زيادي بر روي زندگي روزمره مردم دارد، شما هم براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف تان چاره اي به غير از توجه ويژه به اين حوزه نداريد. اين امر مي تواند براي شما جذابيت هاي بسيار زيادي به همراه داشته و حتي وضعيت فعاليت تان در بازار را نيز تغيير دهيد.

 

اگر شما هم نمي دانيد كارتان را بايد از كجا براي ديجيتال سازي روابط‌عمومي‌ برندتان شروع كنيد، اين مقاله مقدمه اي عالي براي ورودتان به اين عرصه جذاب خواهد بود. در ادامه برخي از تغييرات روابط‌عمومي‌ با ظهور شبكه هاي اجتماعي را مرور خواهيم كرد. سپس به برخي از نكات مهم و حرفه اي براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف مي پردازيم. اين امر به شما براي شروع كارتان در اين عرصه به بهترين شكل ممكن كمك خواهد كرد.

ارتباطات گسترده

پيش از ظهور شبكه هاي اجتماعي عرصه ارتباطات ميان برندها بسيار ساده و ابتدايي بود. اين امر به طور معمول در طول ساعت هاي اداري ميان برندها صورت مي گرفت. در بسياري از مواقع نيز برندها چاره اي به غير از تلاش براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف شان با استفاده از روش هاي سازماني خشك و زمانبر نداشتند. اين امر مي توانست براي بسياري از كاربران و مشتريان برندها به شدت دردناك باشد. هرچه باشد وقتي يك مشتري نياز به ارتباط با برند دارد، بايد اين امر در كوتاه ترين زمان ممكن صورت گيرد، در غير اين صورت شايد تاثيرگذاري لازم را به همراه نداشته و شما ديگر شانسي براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف تان پيدا نكنيد. در اين صورت ديگر كارتان براي بهبود وضعيت برندتان به طور چشمگيري دشوار خواهد شد.

امروزه بسياري از برندها به لطف شبكه هاي اجتماعي ارتباطات بي نهايت گسترده اي دارند. اين امر به شما براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف كمك كرده و شانس شما را نيز به طور چشمگيري افزايش مي دهد. هرچه ارتباطات شما دامنه بيشتري داشته باشد، شانس تان براي كسب اعتبار بالاتر در بازار بيشتر مي شود. اين امر مي تواند براي شما مزاياي بسيار زيادي به همراه داشته و شانس تان را نيز متحول سازد.
يادتان باشد در دنيايي كه سرعت عمل برندها بسيار مهم است، شبكه هاي اجتماعي مي تواند به شما براي تعامل بهتر با مخاطب هدف و سرعت عمل بيشتر كمك نمايد. در اين صورت شما ديگر هيچ مشكلي از نظر تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف نخواهيد داشت.

تاثيرگذاري بهتر بر روي مخاطب هدف

اگر شما خودتان را جاي مشتريان قرار دهيد، بسياري از اوقات تاثيرگذاري بر روي آنها كار ساده اي محسوب مي شود. شما بايد هميشه در دسترس مشتريان بوده و اطمينان بالايي نسبت به ارائه خدمات به شيوه اي مناسب داشته باشيد. در اين صورت مشكلات تان براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف تا حد زيادي رفع مي شود. اين امر به شما براي بهينه سازي روند كاري تان در شركت كمك مي كند.

يكي از نكات مهم براي تاثيرگذاري بهينه بر روي مشتريان استفاده از فناوري هاي نوين است. امروزه شبكه هاي اجتماعي به شما فرصت بسيار خوبي براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف مي دهد. اين امر شانس شما براي بهينه سازي موقعيت تان در بازار را افزايش داده و موقعيت تان را نيز بهينه سازي خواهد كرد. يادتان باشد در اين ميان برخي از برندها بايد هميشه تلاش بيشتري به خرج دهند. دليل اين امر نيز معمولا ورود ديرهنگام شان به جمع برندهاي فعال در زمينه روابط‌عمومي‌ در شبكه هاي اجتماعي است. درست به همين دليل شما بايد هميشه حواس تان به اين نكته مهم باشد، در غير اين صورت شايد خيلي زود فرصت تاثيرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف را از دست بدهيد.

تبديل حوزه روابط‌عمومي‌ به عرصه اي 24 ساعته

همانطور كه اشاره كرديم، پيش از اين روابط‌عمومي‌ يك كار تمام وقت نبود. برخي از برندها فقط در طول ساعت هاي اداري خدمات مربوط به روابط‌عمومي‌ را عرضه مي كردند. در اين صورت شما بايد مهارت تان براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف را نيز به طور قابل ملاحظه اي تغيير دهيد. امروزه مشتريان انتظارات بسيار زيادي از برندها دارند. اين امر شامل تلاش براي تاثيرگذاري بر روي مشتريان به شيوه اي حرفه اي محسوب مي شود. يكي از معيارهاي مهم در اين ميان تلاش براي فعاليت 24 ساعته در زمينه روابط‌عمومي‌ است. اين امر مسئوليت شما به عنوان يك برند را به طور چشمگيري افزايش مي دهد. درست به همين دليل اگر شما به دنبال تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف به شيوه اي حرفه اي هستيد، مي توانيد كارتان را به طور قابل ملاحظه اي تغيير داده و وضعيت تان را متحول سازيد.

فعاليت هميشگي در كنار مشتريان براي جلب رضايت شان بدون شبكه هاي اجتماعي امكان پذير نيست. اين امر يكي از تحولات مهم در زمينه فعاليت برندها را شامل مي شود. درست به همين دليل اگر شما به دنبال تاثيرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف و ايجاد تمايز با ساير رقبا هستيد، استفاده از شبكه هاي اجتماعي بهترين گزينه، دست كم براي روابط‌عمومي‌، خواهد بود. نكته جالب اينكه چنين كاري هزينه هاي شما را هم به طور چشمگيري كاهش مي دهد. با اين حساب ديگر نيازي به استفاده از شيوه هاي عجيب با پيچيده نخواهد بود.

راهكارهاي موفقيت در روابط‌عمومي‌ با استفاده از شبكه هاي اجتماعي

موفقيت در روابط‌عمومي‌ امر ساده اي نيست. امروزه حتي افراد حرفه اي در زمينه روابط‌عمومي‌ نيز گاهي دچار اشتباه شده و موفقيت شان در اين ميان دستخوش تغييرات گسترده اي مي شود. اين امر مي تواند براي شما دردسرهاي بسيار زيادي به همراه داشته و توانايي تان را نيز به طور چشمگيري كاهش دهد. يادتان باشد در دنيايي كه تمام برندها كم و بيش شكست را تجربه مي كنند، شما براي موفقيت بايد برنامه اي ويژه داشته باشيد.

هدف ما در اين بخش مرور برخي از مهمترين نكات براي تاثيرگذاري حرفه اي بر روي مخاطب هدف در دنياي بازاريابي و روابط‌عمومي‌ است. در ادامه برخي از اين نكات را به طور كاربردي مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين امر به شما براي تاثيرگذاري بهتر بر روي مخاطب هدف كمك شاياني خواهد كرد.

اضافه كردن آيدي برند در پيام ها

كاربران بايد بسيار واضح و صريح در جريان حضور برندتان در شبكه هاي اجتماعي باشند. اين امر مي تواند مزاياي بسيار زيادي بر روي برند شما به همراه داشته باشد. يكي از مشكلات اساسي برندها در اين روزها ناتواني براي تاثيرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف است. به عبارت بهتر، اگر شما نتوانيد مخاطب هدف تان را به سوي دنبال كردن برند در شبكه هاي اجتماعي بكشانيد، به طور ناخودآگاه شكست مي خوريد. اين امر مي تواند براي شما بسيار دردناك تلقي شود، اما در صورتي كه به خوبي بدان توجه نكنيد، شايد روش كارتان به كلي مختل شود.

توصيه ما براي حضور همراه با موفقيت در دنياي روابط‌عمومي‌ آنلاين استفاده از شبكه هاي اجتماعي به طور گسترده و بيان آدرس برندتان در هر پيامي است. برخي از سايت ها در اين ميان دكمه مربوط به اشتراك گذاري محتوا يا بازنشر خبر در شبكه هاي اجتماعي را كنار هر كدام از محتواي شان قرار مي دهند. اين امر مي تواند به شما براي تاثيرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف كمك نمايد.

يك نكته ديگر كه بايد هميشه مد نظر شما قرار گيرد، استفاده از عبارت هاي دقيق و يادآوري به مخاطب هدف نسبت به حضور برندتان در زمينه بازاريابي و تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف است. اين امر مي تواند به كاربران نشان دهد، برند شما در شبكه هاي اجتماعي به طور رسمي حضور دارند. با اين حساب ديگر مشكلي از نظر سطح تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف پيش روي شما قرار نمي گيرد.

همكاري با اينفلوئنسرها

اينفلوئنسرها يكي از گروه هاي بسيار مناسب براي فعاليت برندها محسوب مي شوند. اين دست از افراد به طور معمول تاثيرگذاري بسيار زيادي بر روي مخاطب هدف مد نظر شما دارند. اين امر مي تواند براي شما جذابيت بسيار زيادي به همراه داشته و شرايط تان را نيز به طور چشمگيري متحول سازد. يادتان باشد براي اثرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف شما بايد هميشه بهترين اينفلوئنسرها را انتخاب كنيد، در غير اين صورت شايد در ميانه راه متوجه اشتباه تان شده و البته در آن زمان ديگر راهكاري براي جبران اشتباه مورد نظر نخواهيد داشت.

يكي از روش هاي مناسب براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف مي تواند توجه به روش هاي مرتبط با گزينش اينفلوئنسرها باشد. به عبارت بهتر، شما قرار نيست با هر اينفلوئنسري به طور گسترده ارتباط داشته باشيد. در اين ميان معيارهايي نظير نحوه تعامل با مخاطب هدف و همچنين ميزان آشنايي وي به كار شما تاثيرگذاري بسيار زيادي دارد. درست به همين دليل شما بايد هميشه اين نكات مهم را در كانون توجه تان قرار دهيد، در غير اين صورت خيلي زود شانس تان براي تعامل با اينفلوئنسرها و بازگشت سرمايه مناسب از بين خواهد رفت. در اين صورت نيز به احتمال زياد ديگر هيچ فرصت يا شانسي براي بهينه سازي شرايط فعاليت تان در اين ميان نخواهيد داشت. يكي از مشكلات اصلي برندها در اين راستا تلاش براي استفاده از معيارهاي خوب در زمينه گزينش اينفلوئنسر است. معناي اين امر نياز شما براي همكاري با افرادي بي نهايت حرفه اي نيست.

گاهي اوقات شما مي توانيد با اينفلوئنسرهايي تازه كار يا حتي در سطح خُرد نيز همكاري داشته باشيد. نكته مهم در اين راستا وضعيت مشتريان تان است. اگر مشتريان شما در يك بازار محلي حاضر هستند، آن وقت همكاري شما با اينفلوئنسرهاي بزرگ هيچ تاثيري بر روي كارتان نخواهد داشت. درست به همين دليل شما بايد هزينه تان در دنياي بازاريابي و روابط‌عمومي‌ ديجيتال را با دقت صرف كنيد، در غير اين صورت هيچ فرصتي براي بهينه سازي شانس تان در دنياي بازاريابي پيدا نمي كنيد.

اهميت عنصر تداوم

عنصر تداوم يكي از مهمترين نكات براي فعاليت برندها محسوب مي شود. اين امر مي تواند به برندها فرصت لازم براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف را بدهد. وقتي از تداوم در فعاليت يك برند صحبت مي‎كنيم، الزاما فقط تداوم در زمينه بازاريابي يا كمپين هاي تبليغاتي مد نظر ما نيست. عرصه روابط‌عمومي‌ نيز بايد همراه با خدمات داراي تداوم و تاثيرگذاري بالا بر روي مخاطب هدف باشد، در غير اين صورت شايد خيلي زود موجب خستگي مشتريان از برندها شود.

اگر شما فقط براي مدت زماني محدود در تلاش براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف هستيد، به احتمال زياد كمپين روابط‌عمومي‌ تان دير يا زود با فاجعه اي تمام عيار شكست مي خورد. در عوض شما بايد هميشه به دنبال تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف در دنياي كسب و كار باشيد. اين امر مي تواند به شما كمك بسيار زيادي براي بهينه سازي شرايط تان نمايد. اگر از همان ابتدا خدمات تان در زمينه روابط‌عمومي‌ و بخش هاي مرتبط با چشم انداز بلندمدت صورت گيرد، امكان تاثيرگذاري بسيار بهتر بر روي مخاطب هدف را پيدا مي كنيد. اين امر شما را در كانون توجه مشتريان قرار داده و فرصت تاثيرگذاري بسيار خوبي به شما و مشتريان تان خواهد داد. اين امر مزاياي بسيار متنوعي براي برند شما به همراه خواهد داشت.

فعاليت بيش از اندازه

فعاليت بيش از اندازه مي تواند به شما براي بهينه سازي موقعيت تان كمك بسيار ويژه اي نمايد. يادتان باشد امروزه بسياري از برندها براي ارائه خدمات روابط‌عمومي‌ مشتريان را تا مدتي كوتاه منتظر مي گذارند. اين امر نه به دليل مشكل برندها با مشتريان، بلكه ترافيك بالاي تقاضاست. حالا اگر در اين ميان برند شما خيلي سريع به فكر مشتريان افتاده و وضعيت آنها را خيلي زود تغيير دهد، كارتان بي نهايت ساده تر از هر زمان ديگري مي شود. اين امر مي تواند به شما فرصت تازه اي در بازار داده و موقعيت تان را نيز به طور چشمگيري متحول سازد. در اين چشم انداز شما امكان تاثيرگذاري بسيار بالايي بر روي مخاطب هدف تان داريد. دليل آن نيز فعاليت بيشتر از اندازه تان خواهد بود.

امروزه بسياري از برندها براي بهينه سازي روند فعاليت شان به طور مداوم از شيوه هاي سنتي استفاده مي كنند. در اين ميان فعاليت در شبكه هاي اجتماعي براي ارائه خدمات مربوط به روابط‌عمومي‌ نوآوري مهمي محسوب مي شود. نكته مهم ديگر در اين ميان فعاليت گسترده و بيش از حد معمول شماست. پس اگر يك قانون نانوشته در اين زمينه وجود دارد، شما به هيچ وجه لازم نيست آن را رعايت كنيد. اين امر مي تواند به شما براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف كمك نمايد.

ايجاد روابط عميق با رسانه ها

حضور در شبكه هاي اجتماعي فقط گام نخست براي تاثيرگذاري گسترده بر روي مخاطب هدف محسوب مي شود. بسياري از برندها براي اثرگذاري بهينه بر روي مخاطب هدف به نيروي رسانه ها نيز نياز دارند. اين امر مي تواند به كسب و كارها براي اثرگذاري بر روي مخاطب هدف كمك كرده و موقعيت برندها را نيز توسعه دهد. يادتان باشد بسياري از كسب و كارها در دنياي امروز روابط شان با رسانه ها را به طور مداوم تقويت مي كنند. اين امر مي تواند به آن كسب و كار در حوزه‎هاي مختلف، از جمله روابط‌عمومي‌ كمك نمايد.

يكي از مشكلات اساسي برندها براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف مربوط به حوزه رسانه است. به عبارت بهتر، برندها بلد نيستند خدمات روابط‌عمومي‌ شان را به طور مستقيم با استفاده از رسانه ها منتقل نمايند. اين امر در بسياري از مواقع براي چنين برندهايي دردسرساز مي شود. اگر شما رابطه خوبي با رسانه ها داشته باشيد، مي توانيد بدون مشكل زياد به سراغ آنها رفته و مشكلات تان در اين راستا را به خوبي حل كنيد. اين امر شما را در كانون توجه مشتريان قرار مي دهد. يادتان باشد رسانه ها هنوز هم ابزاري مهم براي تاثيرگذاري بر روي مخاطب هدف محسوب مي شود. درست به همين دليل شما مي توانيد كارتان در اين زمينه را به خوبي با استفاده ار توانايي تاثيرگذاري رسانه ها بر روي مخاطب هدف دنبال كرده و خيال تان بابت پرهيز از هرگونه بحراني در روابط‌عمومي‌ راحت باشد.

يكي از نكات مهم براي همكاري با رسانه ها، مربوط به استفاده از نكات مناسب و تاثيرگذار در اين ميان است. اين امر مي تواند به شما كمك بسيار خوبي براي بهبود شرايط تان نمايد. به عبارت بهتر، برند شما بايد خبرهاي جذاب و مناسبي براي رسانه ها داشته باشد. در اين صورت مي توانيد به خوبي بر روي آنها تاثيرگذاري لازم را اعمال كنيد. اين امر به شما فرصت خوبي براي بازاريابي و تاثيرگذاري بر روي مشتريان مي دهد.

بي شك امروزه فعاليت در دنياي روابط‌عمومي‌ امري سخت و پيچيده شده است. درست به همين خاطر شما بايد هميشه از تكنيك هاي حرفه اي در اين ميان سود ببريد. نكات مورد بحث در اين مقاله مي تواند شروعي مناسب و تاثيرگذار براي شما در اين راستا باشد. اين امر توانايي تان براي روابط‌عمومي‌ بهتر را به طور چشمگيري افزايش مي دهد. همچنين به شما شانس بسيار خوبي براي اثربخشي بر روي مخاطب هدف با كمترين هزينه ممكن را مي دهد. درست به همين دليل شما بايد هميشه حواس تان به نحوه فعاليت در عرصه روابط‌عمومي‌ باشد. اين امر مي تواند از شما قهرماني بي بديل براي مشتريان بسازد.


 

نويسنده: جنيفر اسميگا - كارشناس بازاريابي

مترجم: علي ‌آل ‌علي

منبع: blog.hubspot
www.forsatnet.ir