شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رويداد كودك و محيط زيست برگزار شد
جمعه، 20 خرداد 1401 - 17:00 کد خبر:49749
همزمان با هفته جهاني محيط زيست به همت كميته آب،محيط زيست انجمن روابط‌عمومي ايران با همكاري شهرداري منطقه ۱۳تهران، آبفاي منطقه ۳تهران ،طرح حفاظت از تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، شركت آب منطقه اي استان گلستان و انجمن دنياي سالم، رويداد كودكان و محيط زيست با محوريت تالاب ها در پارك پيروزي تهران برگزار شد. 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| همزمان با هفته جهاني محيط زيست به همت كميته آب،محيط زيست انجمن روابط‌عمومي ايران با همكاري شهرداري منطقه ۱۳تهران، آبفاي منطقه ۳تهران ،طرح حفاظت از تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، شركت آب منطقه اي استان گلستان و انجمن دنياي سالم، رويداد كودكان و محيط زيست با محوريت تالاب ها در پارك پيروزي تهران برگزار شد.


به گزارش شارا، در اين رويداد كودكان و نوجوانان و خانواده هاي ايشان در برنامه اي شاد و مفرح با لزوم حفاظت از محيط زيست، تالاب ها و راهكارهاي استفاده بهينه از آب در قالب شركت در وركشاپ هاي عملي نقاشي، درست كردن كاردستي هاي محيط زيستي، قصه خواني، شركت در مسابقات محيط زيستي‌(كودكان و بزرگسالان)، بازي هاي حركتي، صوت هاي طبيعي و... آشنا شدند.


طي اين گردهمايي خسرو رفيعي رئيس انجمن روابط عمومي ايران، مجتبي فتحي شهردار ناحيه ۳ منطقه ۱۳ و ايماني رئيس اداره محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري منطقه ۱۳، ضمن خيرمقدم باتوجه به كم آبي هاي سال جاري شهر تهران بر لزوم استفاده بهينه از آب و حفاظت از محيط زيست و تالاب ها تاكيد كردند.

حضور «بي بي ناهيد» عروسك نماد آب كه به ابتكار شركت آب منطقه‌اي گلستان براي نخستين بار در استان تهران در اين رويداد و اهداء كتاب «رودخانه شيشه اي» كه براي نخستين بار رونمايي عمومي و طي مسابقه اي به كودكان توسط خانم مهندس نظري مسئول گنجينه آب استان گلستان انجام شد، بخش ديگري از اين برنامه بود.