شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار دوفصلنامه روابط‌عمومي الكترونيك
چهارشنبه، 13 شهریور 1392 - 18:19 کد خبر:4974
شماره جديد دوفصلنامه آموزشي ـ تحليلي روابط‌عمومي الكترونيك، دوره دوم، شماره9، بهار و تابستان1392 به صاحب امتيازي و مدير مسئولي: مهدي باقريان منتشر شد.

انتشار تازه ترين شماره دوفصلنامه آموزشي ـ تحليلي روابط‌عمومي الكترونيك

 به گزارش شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)، شماره جديد دوفصلنامه آموزشي ـ تحليلي روابط‌عمومي الكترونيك، دوره دوم، شماره9، بهار و تابستان1392 به صاحب امتيازي و مدير مسئولي: مهدي باقريان و سردبيري دكتر حسن بشير در 72 صفحه منتشر شد.
اين شماره از دوفصلنامه حاوي مطالب علمي همچون: روابط‌عمومي اسلامي نوشته زهرا احمدي، ارزش هاي بنيادي روابط‌عمومي در كلام امام علي(ع) نوشته دكتر احمد يحيايي ايله‌اي، بازاريابي اجتماعي به قلم دكتر نادر جعفري مي‌‌باشد.
در ادامه به معرفي پايان‌نامه‌هاي روابط‌عمومي و ارتباطات و چكيده آن كه در سال 1391 پرداخته شده است.
علاقمندان براي تهيه اين دو فصلنامه آموزشي ـ تحليلي مي‌توانند با انتشارات كارگزار روابط‌عمومي به شماره تلفن 88617577 تماس بگيرند.

 

فهرست مطالب

 روابط عمومي اسلامي  زهرا احمدي
 ارزش ‏هاي بنيادي روابط عمومي در كلام امام علي (ع) دكتر احمد يحيايي ايله ‏اي
 شهر الكترونيك ابزاري جهت ارتقاي روابط عمومي زنان شهرهاي اسلامي با تاكيد بر مباني ناب اسلامي عفاف (با توجه به روايات منسوب به حضرت فاطمه (س))
دكتر مهدي جمالي نژاد - سيد محمد رضا طلاكش
 بازاريابي اجتماعي؛ زمينه‌ساز توسعه‌ نقش كاربردي روابط‌عمومي در سازمان‌ها (يك مدل مفهومي)‌ دكتر نادر جعفري
 بررسي رابطه سرمايه فرهنگي و اجتماعي با توانمندسازي كاركنان روابط عمومي دكتر عباسعلي قيومي
بهاره سادات ميرجعفري- معصومه نادري شهميرزادي
 روابط عمومي و ضرورت توجه به ارزش ‏هاي خبري محترم احمدي فرد- دكتر حسين طوسي معتمد- دكتر روشني مقدم
 معرفي پايان‌نامه‌هاي روابط عمومي و ارتباطات در سال 1391
 درخواست اشتراك
 چكيده مقالات به زبان انگليسي