شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي دانش‌بنيان؛ فرصتي براي علمي كردن روابط
شنبه، 31 اردیبهشت 1401 - 23:42 کد خبر:49581
مأموريت و كاركرد روابط‌عمومي در سازمان‌ها، همواره به‌گونه‌اي بازتعريف شود كه در مسير بهره‌گيري از فناوري‌هاي روزآمد و به‌ويژه فناوري اطلاعات قرار داشته باشد تا بتواند نقش ارتباط گري و تسهيل‌گري خود را فعالانه ميان سازمان، محيط و ذينفعانش برقرار سازد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| ۳۱ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱ هفتمين و آخرين روز از هفته روابط‌عمومي در ايران است كه به نام روابط‌عمومي؛ توليد، دانش‌بنيان، اشتغال آفرين نام‌گذاري شده است. با توجه به اين نام‌گذاري موضوع روابط‌عمومي دانش‌بنيان بيشتر موردتوجه متخصصان و سازمان‌ها قرارگرفته است. واقعيت اين است كه دانش‌بنيان همان‌طور كه از نامش روشن است رويكردي جدي به دانش عميق و پيشرفته دارد و مي‌توان گفت كه دانش‌بنيان‌ها شديداً علم محور، پژوهش محور، نوآور و ايده پرداز، نخبه‌گرا، توسعه‌دهنده فناوري هستند.


روابط ‌عمومي دانش‌بنيان يك روابط‌ عمومي دانش‌محور و تخصص گراست كه بر مبناي فناوري‌هاي پيشرفته كار مي‌كند و توان حل مسائل ارتباطي سازمان از طريق دانش و نوآوري را دارد. در روابط‌عمومي دانش‌بنيان رويكرد روابط علمي بايستي انتخاب شود به‌عنوان‌مثال در انتخاب و به‌كارگيري مجموعه نيروي انساني روابط و به‌طور خاص مديران روابط اين رويكرد بايد ويژه باشد، اين موضوع بسيار اهميت دارد چراكه شما نمي‌توانيد دانش‌بنيان شويد درحالي‌كه منابع انساني به‌ويژه مديران بي‌دانش به‌كارگماشته شود.


تخصص محور بودن، تغيير از روابط‌عمومي تبليغ محور به فن‌آور، تغيير از روابط‌عمومي توجيه محور به روابط‌عمومي اعتماد زا، تغيير از روابط‌عمومي انفعالي و مقطعي به روابط‌عمومي برنامه محور و تغيير از روابط‌عمومي سنتي به روابط‌عمومي الكترونيك همه و همه از الزامات روابط‌عمومي دانش‌بنيان به‌شرط همراهي مديران عالي و متصديان حوزه پرمخاطره روابط‌عمومي امكان‌پذير است.


در سازمان‌هاي دانش‌بنيان كار بر اساس دانش است نه تجربه. يعني دانش بر تجربه اولويت دارد. درواقع بحث دانش‌بنيان فرصتي است براي علمي كردن روابط، تا دانش‌بنيان توليد محتوا انجام و توليدات دانش‌بنيان در روابط گسترش يابد.


روابط‌عمومي دانش‌بنيان مي‌تواند تحولي بنيادين در ارتباطات درون‌سازماني و برون‌سازماني ايجاد نموده و نمايد، روابط‌عمومي به‌عنوان رشد دهنده، بالنده و عنصر توسعه سازمان‌ها، حلقه واسطه ميان مردم و مسئولان تلقي مي‌شود كه اگر اين حلقه بافته به علم روز و حلقه دانش‌هاي امروزي آميخته شود و بنيان آن بر مبناي تخصص و دانش مجهز امروزي پايه‌ريزي شود، آتيه‌اي روشن و مسير سبز را براي مردم مرتبط ترسيم كرده و نشان مي‌دهد.


در پايان انتظار مي‌رود مأموريت و كاركرد روابط‌عمومي در سازمان‌ها، همواره به‌گونه‌اي بازتعريف شود كه در مسير بهره‌گيري از فناوري‌هاي روزآمد و به‌ويژه فناوري اطلاعات قرار داشته باشد تا بتواند نقش ارتباط گري و تسهيل‌گري خود را فعالانه ميان سازمان، محيط و ذينفعانش برقرار سازد.