شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دكتر عاملي: روابط عمومي متاورس، عرصه حضور سه بعدي، محسوس، هويت‌دار، هويت بخش، غير مركزي، منعطف براي تغيير همراه با مشاركت همگاني در فضاي دوم است
چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401 - 15:24 کد خبر:49550
بهره‌وري مفهوم پيچيده‌اي است ولي مديريت كردن بين داده و ستانده و ستانده را افزايش دادن نسبت به داده از جمله مسئوليت حوزه بهره‌وري در سازمان است. تقويت نوآوري حرفه‌اي و نوآوري مردم هم از جمله وظايف روابط عمومي‌ها است. روابط عمومي ها بايد بتوانند نوآوري را درون سازمان و مشاركت دادن ذينفعان و مردم را براي خلق نوآوري‌ها به وجود آورند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| جشن ملي روابط‌عمومي سه شنبه ۲۷ ارديبهشت، با حضور دكتر سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمعي از اساتيد و صاحب‌نظران اين حوزه برگزار شد.


دكتر عاملي در اين مراسم با تبريك و شادباش روز ملي روابط عمومي اظهار داشت: جا دارد اجتماع جامعه روابط عمومي در كنار هم را جشن گرفته اگرچه الزامات جشن شادي است اما بايد جنبه‌هاي شادي‌آفرين در جشن ملي وجود داشته باشد كه همين با هم بودن يك ظرفيت فرهيخته و توانمند است كه بايد آن را پاس بداريم.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، افزايش بهره‌وري و كارآمدي سازمان را نيز از جمله وظايف روابط عمومي‌ها دانست و اضافه كرد: بهره‌وري مفهوم پيچيده‌اي است ولي مديريت كردن بين داده و ستانده و ستانده را افزايش دادن نسبت به داده از جمله مسئوليت حوزه بهره‌وري در سازمان است. تقويت نوآوري حرفه‌اي و نوآوري مردم هم از جمله وظايف روابط عمومي‌ها است. روابط عمومي ها بايد بتوانند نوآوري را درون سازمان و مشاركت دادن ذينفعان و مردم را براي خلق نوآوري‌ها به وجود آورند.

برخي مسائل روابط عمومي


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه مسأله اصلي روابط عمومي‌ها با توجه به شرايط خاصي كه در آن قرار گرفته‌ايم منجمله آزادسازي قيمت‌ها نمي‌تواند ما را بي‌تفاوت از كنار مسائل عبور دهد گفت: براي پرداختن به موضوع روابط عمومي يا متاورس ابتدا لازم است روي مفهوم روابط عمومي متمركز شويم. ابتدا بايد بدانيم مسأله اصلي روابط عمومي‌ها در طول تاريخ چه بوده و امروز چه هست؟ چند مسأله به عنوان مسائل اصلي مي‌تواند برجسته شود كه مسأله اول كمك كردن به ارتقاء كيفي و اجتماعي سازمان است يعني روابط عمومي نهادي است كه بايد بتواند سازمان را آبرومند در درون و بيرون خودش قرار دهد.


استاد دانشگاه تهران گفت: مسأله دوم تأمين همبستگي سازماني و احساس افتخار نهادي است زيرا اين امور تصنعي و سوري نيست و روابط عمومي بايد كمك كند تا احساس همبستگي و افتخار متعلق بودن به يك سازمان تقويت شود. مسأله سوم تقويت سرمايه انساني و اجتماعي براي كاركنان سازمان است كه در عين مهم بودن جزو مسئوليت‌هاي نهادي روابط عمومي است. به عبارت ديگر سرمايه انساني يعني تراكم دانش و توان يك فردكه روابط عمومي بتواند آن‌ها را به فعليت درآورده و به نمايش بگذارد و ناشناخته‌ها را به سرمايه انساني شناخته شده سازمان تبديل كند. اين همان حس عضويت درون سازماني و حس عضويت ملي است. سرمايه اجتماعي سازمان ضمن اينكه تامين كننده اعتبار يك سازمان است ولي ابعادي از اميد به آينده، اعتماد اعضاء سازمان به سازمان، رياست و اركان سازمان و حس همدلي و همت همكاري مسئولانه با سازمان است كه مسئوليت راهبري سرمايه اجتماعي سازمان بر عهده روابط عمومي هاست.


وي در توضيح مسأله چهارم اظهار داشت: تقويت و توانمندي سازمان در ارائه خدمت، قطعات پيشران اصلي خدمات كيفي و بهينه سازمان است هر چند خدمات حرفه‌اي باشد باز هم جزو مسئوليت‌هاي روابط عمومي است كه از اين امر مهم صيانت كند و نقش راهبري و نظارت را داشته باشد.


دكتر عاملي در توضيح مسأله پنجم روابط عمومي بيان داشت: ايجاد فضاي صميمي درون سازماني و برون سازماني در پيوند با مردم از ديگر مسائل مرتبط با روابط عمومي است. به عبارت ديگر روابط عمومي ها نبايد تبديل به دستگاه‌هاي صوري، بوروكراتيك و خشك صنعتي شوند، كه در اين صورت قابليت‌هاي كيفي خودشان را براي ايجاد صميميت در سازمان از دست مي دهند.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، افزايش بهره‌وري و كارآمدي سازمان را نيز از جمله وظايف روابط عمومي‌ها دانست و اضافه كرد: بهره‌وري مفهوم پيچيده‌اي است ولي مديريت كردن بين داده و ستانده و ستانده را افزايش دادن نسبت به داده از جمله مسئوليت حوزه بهره‌وري در سازمان است. تقويت نوآوري حرفه‌اي و نوآوري مردم هم از جمله وظايف روابط عمومي‌ها است. روابط عمومي ها بايد بتوانند نوآوري را درون سازمان و مشاركت دادن ذينفعان و مردم را براي خلق نوآوري‌ها به وجود آورند.

وي افزود: در حال حاضر با آزادسازي قيمت‌ها مواجه شده‌ايم. دولت سياست آزادسازي قيمت‌ها را دنبال مي‌كند. ۷۷ كشور اين مسير را طي كرده اند كه برخي از آنها موفق بوده و برخي از آنها نيز شكست خورده‌اند. دكتر عاملي در توضيح كشورهاي موفق در اين طرح گفت: مهمترين متغير موفقيت اين كشورها، مردم و همراهي مردم بوده است. فرهنگي شدن اين اقدام نجات‌بخش سرمايه ملي بوده و همه جانبه‌نگري در موضوع براي تغيير بزرگ اقتصادي لازم است.

روابط عمومي مردم


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد روابط عمومي مردم بيان داشت: ما در قبال مردم مسئوليت سنگين داريم به خصوص در شرايط و بحران‌هاي اجتماعي و فشارهاي اقتصادي سنگيني كه بر دوش مردم وارد مي‌شود؛ ولي مسأله زماني پيچيده مي‌شود كه تبعيض اجتماعي درباره مردم صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر قشري بهره‌مند هستند و قشري بي‌بهره و روابط عمومي‌ها در قبال مردم وظيفه دارند و مسئوليت اجتماعي روابط عمومي‌ها در همه وضعيت‌ها خصوصاً شرايطي كه جامعه با فشار اقتصادي مواجه است اولويت پيدا مي‌كند.


وي افزود: در حال حاضر با آزادسازي قيمت‌ها مواجه شده‌ايم. دولت سياست آزادسازي قيمت‌ها را دنبال مي‌كند. ۷۷ كشور اين مسير را طي كرده اند كه برخي از آنها موفق بوده و برخي از آنها نيز شكست خورده‌اند. دكتر عاملي در توضيح كشورهاي موفق در اين طرح گفت: مهمترين متغير موفقيت اين كشورها، مردم و همراهي مردم بوده است. فرهنگي شدن اين اقدام نجات‌بخش سرمايه ملي بوده و همه جانبه‌نگري در موضوع براي تغيير بزرگ اقتصادي لازم است.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مسئوليت داشتن روابط عمومي ها در قبال مردم اظهار داشت: پويش اجتماعي و حمايتي هر سازمان، در درجه اول مرتبط با پرسنل خودش، ذينفعان و جامعه پيرامونش است و بايد حمايت كنيم تا پويش‌هاي اجتماعي راه اندازي شود و براي حمايت از مردم اين پويش هاي اجتماعي را نبايد دست كم گرفت.


وي ادامه داد: امروز بخش عظيمي از دنياي پيشرفته متعلق به پويش‌هاي اجتماعي است. در برخي از كشورها مانند آمريكا، ۴۰ درصد مردم در پويش‌هاي اجتماعي عضويت دارند. كمپين‌هاي اجتماعي در اين كشورها عمدتاً براي يك مسئوليت اجتماعي است، مانند حمايت از محيط زيست، جلوگيري از تخريب زمين و حمايت از خانواده‌هاي تك سرپرست كه ما نيز هم اكنون با يك جامعه تك سرپرست بزرگ مواجه شده‌ايم.


دكتر عاملي با اين توضيح كه پويش‌هاي اجتماعي يك دولت دوم هستند افزود: گاهي اوقات در برخي كشورها، اين پويش‌هاي اجتماعي، دولت اول محسوب شده و براي جبران خلاء‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌شوند. لذا داشتن روابط عمومي مردمي براي مردم و با مردم به عنوان متغير اثرگذار بر همه مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي است و يك سرمايه اجتماعي تأثيرگذار به حساب مي آيد. همچنين اين پديده دو سويه‌اي است كه محصول اعتماد مسئولين به مردم و مردم به مسئولين است. بنابراين ما نيز بايد به مردم اعتماد كنيم تا اعتماد مردم به مسئولين تامين شود وگرنه يك رابطه يك سويه نمي تواند سرمايه اجتماعي خلق كند؛ چرا كه بدون اعتماد به مردم نمي‌شود انتظار اعتماد مردم به دولت را داشت.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين پرسش كه مردم چگونه اعتماد مي كنند؟ عنوان كرد: يكي از زمينه‌هاي اعتماد مردم در اين شرايط، كاهش بروكراسي‌هاي اداري است. هر چند بروكراسي براي احراز اعتماد است اما برداشتن بروكراسي يعني من به تو اعتماد دارم بنابراين لازم است بروكراسي ها را كاهش داد زيرا رنجي كه مردم در ازاي بروكراسي مي‌كشند رنج بزرگي است. به هر حال در شرايط فعلي هم تبيين چرايي تغييرات اقتصادي براي كاركنان و مردم اهميت دارد و هم يافتن راه حل هاي مناسب به كساني كه در معرض مشكلات بيشتري قرار مي‌گيرند.

متاورس چيست؟


دكتر عاملي سپس به تبيين موضوع اصلي سخنراني خود يعني روابط عمومي متاورس پرداخت و در پاسخ به اين سئوال كه متاورس چيست؟ گفت: متاورس جزو جديدترين مفاهيمي است كه زيرساخت‌هاي ۱۰ ساله دارد و شركت فيس بوك كه امروز عنوانش را به متا تغيير داد ۱۰ سال است كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كند تا بتواند فضا را براي خود فراهم كند. نياز است به متاورس به عنوان زيست جهان جديد نگاه كنيم. زيرا متاورس جبران كننده ضعف فيزيكي واقعي بودن جهان مجازي است.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينكه امروز بخش عظيمي از عمر افراد در اينترنت مي گذرد اظهار داشت: امروزه مردم انواع داده‌ها را در بستر موبايل استفاده مي‌كنند كه اين همان فضاي صنعتي است و افراد احساس اين‌هماني از فضاي دوم ندارند زيرا وقتي افراد وارد فضاي دوم مي‌شوند، ورود به جهان ديگر را احساس مي‌كنند.


استاد دانشگاه تهران افزود: متاورس تلاش دارد اين مرز را از بين ببرد به عبارت ديگر فرد همان احساس فيزيكي واقعي مانند لمس كردن، حس كردن و ارتباط برقرار كردن را كه در جهان فيزيكي دارد با ظرفيت‌هاي ابزار متاورسي بتواند در فضاي دوم مانند فضاي اول تجربه كند. فضاي دوم، فضاي صنعتي است و افراد تلاش مي‌كنند با صنعت، فضاي دوم را شبيه فضاي اول كنند و تقويت حس نسبت به فرا جهان در روح اين تغييرجديد وجود دارد.

قابليت هاي همكارانه متاورس


وي ادامه داد: متاورس فضايي واقعي است كه تجربه زندگي واقعي و خلق نامحدود را ايجاد مي‌كند يعني محيط ادامه‌دار است. محيط مجازي محيطي نيست كه قطع كننده باشد مانند جهان فيزيكي كه وقتي ساختماني را مي‌سازيد بالاخره كار در يك نقطه اي تمام مي‌شود، اما محيط مجازي يك محيط ادامه دار است و امكان تكميل كردن را در همه موقعيت هاي فراهم مي كند. زيرساخت اين فضا، سيستم اقتصادي است به عبارت ديگر هدف متاورس بهره‌وري اقتصادي است.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توضيح لايه محتوا خاطر نشان كرد: پلتفرم‌هايي هستند كه دنياهاي زنده به وجود مي‌آورند. فضاي مجازي فضاي كاملا به لحظه و در لحظه است و اين به لحظه و در لحظه بودن وقتي قابليت‌هاي آن، حالت واقعي پيدا مي‌كند مفهوم متاورس را شكل مي‌دهد.


وي در ادامه به لايه زيرساخت اشاره كرد و افزود: در اين لايه صنعت و فناورهاي بلاكچين و NFD هايي كه در اين محيط شكل مي‌گيرد و پايه يك اعتبار را براي متاورس ايجاد ميكند، مطرح است.


دكتر عاملي منظور از لايه‌هاي اساسي را همان لايه‌هاي اساسي اينترنت معرفي كرد و افزود: ابزارهاي اوليه متاورس، واقعيت مجازي است زيرا به عنوان يك صنعت با ابزار و عينك‌هاي خاص و چشم‌بند‌هايي كه مي‌بندند، جهان سه بعدي را ديده و گويي كاملا در حال حركت در آن هستند مانند قرارگرفتن در طبيعت، آب و اقيانوس يا حتي احساس ضربه خوردن در فضاي واقعيت مجازي.

واقعيت گسترده به يك معني يعني واقعيت قطعي، چرا كه داده مبنا، محاسباتي و تامين كننده هدف‌هاي الگوريتمي است. حال بايد گفت اين مجموعه با NFDها بهم متصل مي‌شوند. در واقع NFDها، داده‌هاي غير قابل تغييرند كه رمز گذاري شده و با زبان بلاكچين تنظيم مي‌شوند.

ابزارهاي اوليه متاورس


استاد دانشگاه تهران در توضيح واقعيت افزوده به عنوان يكي از اولين ابزارهاي متاورس بيان داشت: واقعيت افزوده ابزار ديگري است نسبت به فضاي متاورس كه در واقع با افزودگي‌هايي مانند هولوگرام عمل مي‌كند. هولوگرام‌ها پديده‌هايي هستند كه وقتي در اينجا و درهمين قالب قرار مي‌گيرند دكور را متحول مي‌كنند و براي هر فرد دكور متناسبي ايجاد مي‌كنند به عنوان مثال: قرار گرفتن يك گلدان در يك جا يا ديوار زيبايي كه بيان ديگري از بودن را نشان مي دهد. واقعيت افزوده واقعيتي است صنعتي كه به عرصه محيط مجازي افزوده مي‌شود.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هدف از واقعيت‌هاي تركيبي را تركيب كنندگي بين اين امور دانست و اضافه كرد: بنيان اين ابزار، واقعيت گسترده است و همانطور كه از نامش پيداست اولاً ماهيت رياضي دارد مثلا وقتي از آن در صنعت پزشكي استفاده مي‌شود ديگر به شكل جراحي سنتي نخواهد بود كه بيمار از دست برود و ما افسوس بخوريم كه چرا نتوانستيم او را نجات بدهيم. به عبارت ديگر واقعيت گسترده در صنعت پزشكي تبديل به يك مفهوم محاسباتي رياضي قطعي مي‌شود.
وي ادامه داد: واقعيت گسترده به يك معني يعني واقعيت قطعي، چرا كه داده مبنا، محاسباتي و تامين كننده هدف‌هاي الگوريتمي است. حال بايد گفت اين مجموعه با NFDها بهم متصل مي‌شوند. در واقع NFDها، داده‌هاي غير قابل تغييرند كه رمز گذاري شده و با زبان بلاكچين تنظيم مي‌شوند.


دكتر عاملي اظهار داشت:NFDها براي افراد، دارايي هاي منحصر به فرد ايجاد مي‌كنند. داده‌هاي غير قابل تغيير كه تبديل به دارايي‌هايي مي‌شوند به عنوان مثال: وقتي كسي زميني را به عنوان دارايي مبتني بر NFDخريده است، يك مالكيت براي خود احراز كرده است كه ديگران براي تصرف در آن فضا بايد اقدام به خريد زمين يا اجاره زمين كنند مثل اتفاقي كه در جهان واقعي مي‌افتد.

وي در ادامه بيان داشت: در اين مسير بهره‌گيري از مزيت‌هاي جهان فيزيكي از طريق تبديل ماهيت‌هاي فيزيكي واقعي به سمت ماهيت هاي فيزيكي مجازي انجام شده و ساخت جهان جديد با همكاري جهاني توسط كاربران انجام مي شود. به عبارت ديگر سازنده اين جهان كاربران هستند و نه دولت ها و حتي شركت ها. در جهان متاورس، هر كاربر جهان خود را مي سازد و يك نوع احساس اينجا خانه من است، براي كاربر، خانواده، بنگاه هاي كوچك و بزرگ فراهم مي شود. اينجا خانه من است يعني هر فردي يك مالكيت خاص براي خودش ايجاد كرده و اين طبيعي است كه سازمان هاي بزرگ به اعتبار اينكه سرمايه گذاري هاي بيشتري ميكنند توانايي بيشتري دارند مانند فيسبوك.

كسب و كار متاورس


وي افزود: در متاورس مشاغل به كسب و كارهاي بزرگ تبديل مي‌شوند زيرا اولين پيش‌بيني‌ها بر اين است كه بازار متاورس و كسب و كارهاي آن تبديل به بازار يك تريليون دلاري مي شود به عبارت ديگر يك تريليون دلار يعني يك هشتادم اقتصاد جهان.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: برآورد شده اين فضا در سال ۲۰۲۴ ظرفيت ۸۰۰ ميليارد دلاري دارد و امروز شايد متاورس بيشتر از طريق تبليغات، تجارت اجتماعي، رويدادهاي ديجيتال، سخت‌افزارها و امور مرتبط با واقعيت مجازي، واقعيت گسترده درآمدزايي ميكند.


وي دايره رشد صنعت متاورس را شامل چهار قلمرو آگهي هاي تبليغاتي، بازارهاي واقعيت مجازي، سرگرمي هاي زنده برخط و بازي‌هاي نرم افزاري عنوان كرد و افزود: شايد بتوان گفت بيشترين سرمايه گذاري امروز در حوزه بازيهايي است كه با ظرفيت متاورس در حال استفاده شدن هستند.

بر همين مبنا توسعه‌ها صورت مي‌گيرد. فيسبوك حدود ۱۷ ميليارد دلار در ۱۴ مركز داده در آمريكا و حدود ۴.۱ ميليارد دلار در ۴ مركز داده در سطح بين المللي سرمايه گذاري كرده كه بالغ ۲۱.۳ ميليارد دلار مي‌شود. كافي است آن را با درآمد نفتي ايران در سال گذشته مقايسه كنيد. اين ابر سازمان هايي كه دو و نيم ميليارد كاربر جهان را جذب خود كرده سرمايه گذاري هاي مالي انجام داده‌اند.

سرمايه گذاري هاي گسترده متا (فيس بوك)


دكتر سعيدرضا عاملي با اشاره به تبديل شدن پلتفرم فيسبوك به متا اظهار داشت: زاكربرگ بنيانگذار فيسبوك به دو دليل پلتفرم فيسبوك را به متا تبديل كرد اولين دليل، تقويت حس حضور بود تا محيط تبديل به محيط واقعي فيزيكي شود در نتيجه فرد درگير حس حضور قويتر و تامين ماهيت حضوري مي‌شود ودليل دوم تأمين ماهيت فيزيكي حضوري است كه اين دو نيز لازم و ملزوم يكديگر هستند.


وي در ادامه بيان داشت: در اين مسير بهره‌گيري از مزيت‌هاي جهان فيزيكي از طريق تبديل ماهيت‌هاي فيزيكي واقعي به سمت ماهيت هاي فيزيكي مجازي انجام شده و ساخت جهان جديد با همكاري جهاني توسط كاربران انجام مي شود. به عبارت ديگر سازنده اين جهان كاربران هستند و نه دولت ها و حتي شركت ها. در جهان متاورس، هر كاربر جهان خود را مي سازد و يك نوع احساس اينجا خانه من است، براي كاربر، خانواده، بنگاه هاي كوچك و بزرگ فراهم مي شود. اينجا خانه من است يعني هر فردي يك مالكيت خاص براي خودش ايجاد كرده و اين طبيعي است كه سازمان هاي بزرگ به اعتبار اينكه سرمايه گذاري هاي بيشتري ميكنند توانايي بيشتري دارند مانند فيسبوك.


دكتر عاملي با بيان اينكه نوآوري با هدف جذب نگاهداري كاربران فيسبوك در بستر متفاوت انجام ميشود بيان كرد: در سرمايه گذاري‌هاي اين حوزه مفهومي به نام iteration اهميت دارد. iteration به معني تكميل كردن است به عنوان مثال شبيه گوله برفي است كه وقتي حركت مي كند، ابتدا كوچك است ولي وقتي در مسير حركت مي كند تبديل به يك كوه برف مي شود.


وي افزود: بستر متاورس بر مبناي iteration شكل گرفته كه آرام آرام از درون آن يك سازمان متاورسي بزرگ بر اساس اقدامات روابط عمومي در سازمان به وجود آمده و سازمان يك ماهيت محسوس براي ذينفعان خود پيدا ميكند يعني دارايي هاي سازمان كاملاً براي اعضاي سازمان شناخته شده وكاربرد عملي در اين محيط دارد.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: بر همين مبنا توسعه‌ها صورت مي‌گيرد. فيسبوك حدود ۱۷ ميليارد دلار در ۱۴ مركز داده در آمريكا و حدود ۴.۱ ميليارد دلار در ۴ مركز داده در سطح بين المللي سرمايه گذاري كرده كه بالغ ۲۱.۳ ميليارد دلار مي‌شود. كافي است آن را با درآمد نفتي ايران در سال گذشته مقايسه كنيد. اين ابر سازمان هايي كه دو و نيم ميليارد كاربر جهان را جذب خود كرده سرمايه گذاري هاي مالي انجام داده اند.


وي ادامه داد: فقط فيسبوك در منطقه اروپا ۱۰ هزار پرسنل جديد براي متاورس استخدام كرده و ۲۲ درصد پرسنل خودش را براي متاورس افزايش داده است. اينها بازارگرمي نيست و بسياري از اقدامات بنيادين در اين عرصه انجام مي شود.


دكتر عاملي خاطر نشان كرد: رئيس مركز زيرساخت و داده متا اعلام كرده آنها ۴۸ ساختمان فعال دارند و ۴۷ ساختمان ديگر نيز درحال ساخت است تا بتوانند اين سرمايه متاورس را در فيسبوك به وجود آورند.


همچنين در سال ۲۰۱۴ خريد هايي انجام داده اند كه بنگاه هاي بزرگ مانند گوگل، يوتيوب، توييتر و فيس بوك توانسته اند بنگاه‌هاي كوچك را بخرند. به عبارت ديگر مي‌روند بنگاه هاي مرتبط با خودشان با قابليت هاي بالا را كه دائما در افزايش بوده اند را مي‌خرند. لذا اپليكيشن «اوكلوس» را به مبلغ 2.4 ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ خريد و در سال ۲۰۱۶ «اوكلوس ريفت» كه نمايشگر سربند واقعيت‌هاي مجازي است و همچنين در سال ۲۰۱۸ نيز هدست اوكلوس گو» را راه اندازي كرد.


وي ادامه داد: جستجوي بصري- نزديك شدن به عرصه هاي واقعي تر از فعاليت‌هايي است كه گوگل لنز انجام داده است. گوگل لنز با راه انداختن اين پلتفرم تلاش مي‌كند تا نزديك شدن به واقعيت را تقويت كند و اين امكان را به اينستاگرام نيز اضافه مي‌كنند.


دكتر عاملي در مثال‌هاي ديگري از آزمايشگاه متا گفت كه در حال آزمايش ساخت دستكش مخصوصي است كه به كاربر امكان مي‌دهد در فضاي متاورس حس لامسه را تجربه كنند و يا عينك مخصوص هوشمندي كه متا طراحي كرده و نياز به هدست يا بسياري از امكانات اضافه شده براي احساس بصري در جهان واقعي طبيعي بودن ندارد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: بر همين مبنا توسعه‌ها صورت مي‌گيرد. فيسبوك حدود ۱۷ ميليارد دلار در ۱۴ مركز داده در آمريكا و حدود ۴.۱ ميليارد دلار در ۴ مركز داده در سطح بين المللي سرمايه گذاري كرده كه بالغ ۲۱.۳ ميليارد دلار مي‌شود. كافي است آن را با درآمد نفتي ايران در سال گذشته مقايسه كنيد. اين ابر سازمان هايي كه دو و نيم ميليارد كاربر جهان را جذب خود كرده سرمايه گذاري هاي مالي انجام داده‌اند.

ورود هوش مصنوعي يعني انساني شدن متاورس


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر اينكه ورود هوش مصنوعي يعني انسان شدن متاورس اظهار داشت: يكي از خطاهاي كه افرادي كه در متاورس كار مي‌كنند اين است كه دوباره دنبال آواتارهاي صنعتي هستند، زيرا آواتارهاي صنعتي يك بار در جهان دوم شكست خورده‌اند. آنها در جهان دوم اسم را عوض كردند كه يك ماهيت متفاوت از خود نشان داد و به اين ترتيب آواتارها جاي آدم‌ها را مي‌گرفتند. اين يك مسير شكست خورده است و مسير درست آن است كه انسان در فضاي مجازي توسعه پيدا كند و خودش و تعاملات خودش را در آن فضا مشاهده مي كند بنابراين فضايي مهم است كه مي‌تواند هدف متاورسي را فراهم كند.

روابط عمومي متاورس


در ادامه دكتر عاملي روابط عمومي متاورس را تعريف كرد و بيان داشت: روابط عمومي متاورس عرصه حضور سه بعدي، محسوس، هويت بخش ، هويت دار، منعطف ، غير مركزي براي تغيير همراه با مشاركت همگاني در فضاي دوم است. اين محيط همين خصوصياتي كه مي‌گوييم با تفاوت‌هايي راجع به خود انسان واقعي است اما ما به عنوان انسان واقعي به زمين متصل هستيم و وقتي به متاورس مي‌رويم پرواز كرده و و با همه جهان مرتبط مي شويم.


وي اضافه كرد: مفهوم جهان در اين معنا تحقق پيدا مي‌كند در حالي كه اين مفهوم در انسان فيزيكي تحقق پيدا نمي‌كند به عبارتي انسان متاورسي و روابط عمومي متاورسي، بستري فرا مكاني و فرا زماني دارد.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار داشت: حضور روابط عمومي در فضاي متاورس در قالب‌ها و روش هاي متفاوت صورت مي گيرد. در واقع دو انتخاب وجود دارد: يا بايد خودش يك بستر متاورس ايجاد كند و دائما دامنه دارايي‌هاي متاورسي سازمان را توسعه دهد يا بايد در پلتفرم ديگري شركت كند.


وي در ادامه اضافه كرد: توصيه ما مورد اول است كه در يك بستر متاورسي بومي، ظرفيت‌هاي خودش را توسعه دهد و به مرور تبديل به يك قدرت متاورسي بزرگ شود. در اينجا هر چه دارائي‌هاي متاورسي افزايش پيدا كند، قدرت بزرگتري محقق مي شود.


بايد توجه داشت اپليكيشن‌هاي مختلفي كه در حال حاضر در وب ۲ وجود دارند همه در عرصه متاورس به وب ۳ تبديل مي‌شوند. وب۳ به مفهوم متاورسي آن و نه به مفهوم قديم آن چراكه وب ۳ قديم وب تعاملي بود وب ۳ متاورسي از اينترنت نسل سوم صحبت مي‌كند اينترنت نسل سوم عرصه فيزيكي واقعي شدن اين بستر است.

وي افزود: همچنين بايد امكان تبديل دارايي‌هاي سازمان به دارايي‌هاي مجازي و تامين ارزش‌هاي مالي جديد بر مبناي بلاكچين آماده شود چه بسا ناگزير شويم در سطح ملي سياست‌گذاري كلاني درباره دارايي‌هاي مجازي اتخاذ كنيم و تبديل دارايي‌ها به ماهيت ماندگار كه هم احراز كننده دارايي‌هاي مجازي و هم به صورت گريز ناپذير تعيين كننده حقوق معنوي هستند، اتفاق مي‌افتد.

كاربردهاي روابط عمومي متاورس


دكتر عاملي 6 كاركرد را براي روابط عمومي متاورس بيان كرد و گفت: مورد اول ارتباطات گسترده است كه از طريق وب معمولي هم داريم همينطور وب نقاله اطلاعات هم ارتباط ايجاد مي‌كند ولي ارتباطات آن كامل، همه گير و درگيركننده و حتي غرق كننده نيست. در فضاي متاورسي يك نوع استغراق در فضاي واقعي شكل مي‌گيرد. توسعه مشاركت ذينفعان و علاقه مندان دومين كاركرد متاورس است كه مي‌تواند ذينفعان و علاقمندان را در محيط خود درگير كند.


دكتر عاملي افزايش روايتگري در توضيح محصول يا خدمات را به عنوان كاربرد سوم هم اينگونه توضيح داد كه، دروغگويي در عرصه تبليغات بدترين اتفاقي است كه مي‌تواند بيفتد. متاورس بايد اين‌هماني ايجاد كند كه بتواند با محصول واقعيت مجازي شده يكي باشد تا بتواند افزايش روايتگري در توضيح محصولات را فراهم كند.


وي در مورد چهارمين كاربرد اظهار داشت: به عنوان مثال در روابط عمومي كارخانه بي ام دبليو تصاوير به صورت سه بعدي و با استفاده از هوش مصنوعي است كه مشتري‌ها مي‌توانند به صورت زنده رانندگي كنند و پشت اتومبيل مورد نظر بنشيند، احساس نرمي، سكوت موتور و ساير خصيصه هاي يك رانندگي لذت بخش را احساس مي‌كنند.


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره گسترش تبليغ غير مستقيم محصولات مجازي هم بيان داشت: جايگذاري محصول مي‌تواند شامل هديه دادن يك خدمت به يك روزنامه نگار، يك نشريه، يا يك اينفلوئنسر باشد به اين اميد كه او درباره آن محتوايي بنويسد و يا درباره آن خدمت در شبكه‌هاي اجتماعي پست بگذارد. اينها موارد مطالعه شده است كه آگهي غيرمستقيم اثري قوي تر نسبت به آگهي مستقيم دارد.


دكتر سعيد رضا عاملي تجربه حضور در مكان را ششمين كاربرد دانست و افزود: متاورس بايد بتواند تجربه متفاوت حضور در مكان را فراهم كند.


وي ادامه داد: نتيجه گيري از صحبت من اين است كه روابط عمومي متاورس در مسير آغازين خود قرار دارد و مي‌تواند شروعش را با تقويت فضاي تصويري شبيه سازي و واقعيت مجازي دنبال كند. همچنين محتواهايي كه بتواند با عينك‌هاي واقعيت مجازي، فضاي مجازي ديده شود يا تصويرهايي كه بتواند جنبه نزديك‌تري به واقعيت داشته باشد. بنابراين روابط عمومي‌ها به اقتضاي حوزه ماموريت نهاد مربوطه، نيازمند تعيين اولويت‌هاي متاورسي هستند.


دكتر عاملي بيان داشت: آنها بايد دوقلو هاي آنالوگ ديجيتال مرتبط با حوزه ماموريت را فعال كنند همچنين اتاق‌هاي پر مراجعه كه مربوط به خدمات سازمان است در محيط متاورس باز طراحي كنند و حتي اينكه چه مواردي در سازمان براي اعضاي سازمان مهم است و چه مواردي براي مشتريان مهم است؟ اينها همه موضوعات متاورسي هستند.


وي به روابط عمومي‌ها توصيه كرد: حتما يك نمايش سه بعدي و واقعيت مجازي از ظرفيت‌ها و خدمات سازمان تهيه كرده و در معرض دريافت نسخه موبايل يا كامپيوترها قرار دهند. زيرساخت‌هاي لازم مانند كارگاه هاي شبيه سازي، واقعيت مجازي، هوش مصنوعي و امكانات ساخت تصاوير با كيفيت نزديك به واقعيت را نيز ايجاد كنند.


وي افزود: همچنين بايد امكان تبديل دارايي‌هاي سازمان به دارايي‌هاي مجازي و تامين ارزش‌هاي مالي جديد بر مبناي بلاكچين آماده شود چه بسا ناگزير شويم در سطح ملي سياست‌گذاري كلاني درباره دارايي‌هاي مجازي اتخاذ كنيم و تبديل دارايي‌ها به ماهيت ماندگار كه هم احراز كننده دارايي‌هاي مجازي و هم به صورت گريز ناپذير تعيين كننده حقوق معنوي هستند، اتفاق مي‌افتد.

مخاطرات


دكتر عاملي يادآور شد: به مخاطرات اين فضا و ضرورت‌هاي بومي سازي بايد توجه داشته باشيم. در پلتفرم‌هاي غير ايراني حضور پيدا نكنيد و سعي كنيد از ظرفيت‌هاي پلتفرم هاي ايراني استفاده كنيد زيرا آن پلتفرم مي‌تواند موضوع محدوديت‌هاي يا تصرف در داده‌ها قرار گيرد.


وي ادامه داد: ما بايد شرايط خودمان را درك كرده و بعد در اين فضا وارد شويم؛ چرا كه ممكن است آن دارايي بعداً تبديل به پرداخت اجاره‌هايي براي حضور باشد كه سازمان امكان پرداخت و تامين منابع آن را نداشته باشد. اينجا منظور تامين دارايي است كه در معرض همگان قرار بگيرد ولي احراز هويت حقوق معنوي مخصوصاً در طراحي آن مبتني بر الگوريتم هاي بومي است كه بايد دقت شود


دكتر عاملي با بيان اينكه بايد از يك نقطه شروع كنيم و با منطق تكميل و كمال بتوانيم كار را توسعه بدهيم عنوان كرد: اين حركت باعث شروع قوي‌تر خواهد شد.

سند ملي روابط عمومي


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين نكته كه سند ملي روابط عمومي در دست تدوين است و اميدواريم در سند ملي روابط عمومي بتوانيم نظام روابط عمومي را پيش بيني كرده و جايگاه نو و حقوقي را در سازمان تامين كنيم عنوان كرد: سند ملي روابط عمومي براي همه روابط عمومي‌هاي بخش دولتي و خصوصي ظرفيت‌ساز خواهد بود و لذا جا دارد كه خانواده روابط عمومي ايده‌هايشان را در اختيار ما بگذارند و انجمن‌هاي قوي در حوزه روابط عمومي در اين حوزه ها ورود پيدا كنند.


دكتر عاملي در پايان اظهار داشت: اميدواريم سند ملي روابط عمومي مانند سند ملي معماري، سند ملي موسيقي و سند ملي سينما كه در دست تدوين و نهايي شدن است بتواند اين هدف را تامين كند و مورد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار بگيرد.