شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فراخوان جايزه ملي روابط‌عمومي دانش‌بنيان
یکشنبه، 22 خرداد 1401 - 17:44 کد خبر:49263
موسسه كارگزار روابط‌عمومي، براي نخستين بار فراخوان جايزه روابط‌عمومي دانش‌بنيان سال 1401 براي انتخاب (برترين ايده‌ها و طرح‌هاي خلاقانه و فناورانه در روابط‌عمومي) كه طي دو سال گذشته انجام شده‌اند را منتشر كرد.
موسسه كارگزار روابط‌عمومي، براي نخستين بار فراخوان جايزه روابط‌عمومي دانش‌بنيان سال 1401 براي انتخاب (برترين ايده‌ها و طرح‌هاي خلاقانه و فناورانه در روابط‌عمومي) كه طي دو سال گذشته انجام شده‌اند را منتشر كرد.


آثار دريافتي با نظارت هيئتي از متخصصان حرفه‌اي روابط‌عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

فرآيند ورود و تاريخ اتمام پذيرش جايزه روابط‌عمومي دانش‌بنيان
علاقه‌مندان تا 10 تير 1401 فرصت دارند آثار خود را به نشاني الكترونيكي info@shara.ir براي «گروه تخصصي كارگزار روابط‌عمومي» ارسال نمايند.

رويكردهاي اصلي جايزه
- ايده‌ها و طرح‌هاي فناورانه‌اي كه هزينه‌هاي سازمان را كاهش داده است.
- ايده‌ها و طرح‌هاي فناورانه‌اي كه درآمدهاي سازمان را افزايش داده است.
- ايده‌ها و طرح‌هاي فناورانه‌اي كه ارتباط مشتريان يا ارباب رجوع را با سازمان بهبود بخشيده است.

معيارهاي ارزيابي آثار دريافتي
گزارش كامل ايده يا طرح خلاقانه و فناورانه بايستي در قالب چهار بخش زير به دبيرخانه جشنواره ارسال گردد.

1. ايده يا طرح فناورانه (15 درصد)
ايده يا طرح بايستي در قالب گزارش نوشتاري و تصويري به‌صورت ساده و شفاف تدوين و به دبيرخانه ارسال شود.


2. اجراي ايده يا طرح فناورانه (50 درصد)
روابط‌عمومي‌ها بايستي گزارشي كامل از اجراي طرح به‌صورت مكتوب و تصويري به دبيرخانه جشنواره ارسال فرمايند. اين گزارش بايستي حتما فرايند اجرايي طرح و مجموع مجريان آن را پوشش دهد.


3. ارزيابي ايده يا طرح فناورانه (15 درصد)
ارزيابي و روش ارزيابي آثار اجراي ايده يا طرح و سنجش اثرگذاري بر سازمان و مشتريان بخشي از امتيازات پروزه‌هاي دانش‌بنيان است.


4. پوشش جغرافيايي و جمعيتي (20 درصد)
اجراي ايده يا طرح چه حجمي از جمعيت و جغرافيا را در بر گرفته است (سطح كشوري: 20 – سطح استاني و مركز استان: 15 – سطح شهرستان: 10)

مشخصات تماس
 تلفن: 66943670- 66570194 (021)
 تلفن همراه: 09121938419
 شماره واتساپ: 09107700471
 پست الكترونيك: kargozar80@yahoo.com- info@kpri.ir