شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نتايج يك نظرسنجي جديد: چالش‌هاي اخلاقي در عصر ارتباطات ديجيتال در حال تحول
دوشنبه، 1 فروردین 1401 - 20:49 کد خبر:49155
محققان چالش‌هاي اخلاقي پيش روي متخصصان روابط‌عمومي را در محيط ارتباطات ديجيتال امروزي بررسي كردند. نظرسنجي از 1046 متخصص روابط‌عمومي و ارتباطات انجام شد. 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| محققان چالش‌هاي اخلاقي پيش روي متخصصان روابط‌عمومي را در محيط ارتباطات ديجيتال امروزي بررسي كردند.

نظرسنجي از 1046 متخصص روابط‌عمومي و ارتباطات انجام شد.

يافته‌هاي كليدي عبارتند از:
 

- 60% از متخصصان مورد بررسي گزارش كردند كه در كار روزمره خود با طيف گسترده‌اي از چالش‌هاي اخلاقي روبرو هستند.
- كارمندان هنگام رويارويي با تصميمات اخلاقي از كدهاي اخلاقي انجمن‌هاي حرفه‌اي، دستورالعمل‌هاي اخلاقي سازمان خود و ارزش‌ها و باورهاي شخصي خود به عنوان منابع استفاده مي‌كنند.

- بيش از 85 درصد از متخصصان مورد بررسي گزارش كردند كه در آموزش اخلاق ارتباطي شركت كرده‌اند.

- 30 درصد از شركت كنندگان اظهار داشتند كه آموزش اخلاق آنها در سال گذشته انجام شده است.

 

اين خلاصه توسط مركز تحقيقات رسانه‌هاي ديجيتال IPR ارائه شده است