شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كنفرانس بين المللي تحقيق در بازاريابي (ICRM 2013)
جمعه، 8 شهریور 1392 - 11:56 کد خبر:4876

شارا- كنفرانس بين المللي تحقيق در بازاريابي (ICRM 2013)
21-22 دسامبر 2013
دهلي نو، دهلي نو، هند
 

كنفرانس بين المللي تحقيق در بازاريابي (ICRM 2013)".  توسط IIT دهلي، دانشگاه كورتن و XLRI مدرسه كسب و كار سازمان يافته است.


وب سايت: http://www.icrm-iitd.in
تماس با شخص: Murali كريشنا