شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شماره جديد ماهنامه روابط‌عمومي‌ منتشر شد
یکشنبه، 3 بهمن 1400 - 09:50 کد خبر:48720
بيانيه انجمن روابط‌عمومي‌ ايران، انجمن روابط‌عمومي‌ ايران در يك نگاه، سند نظام جامع روابط‌عمومي‌ و ارتباطات ايران و گنجينيه و ميراث مكتوب روابط‌عمومي‌ در ايران از جمله مباحث و مقالاتي است كه در اين شماره منتشر شده است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| شماره جديد ماهنامه روابط‌عمومي،‌ ارگان انجمن روابط‌عمومي‌ ايران دي ماه 1400 منتشر شد.

به گزارش شارا، بيانيه انجمن روابط‌عمومي‌ ايران، انجمن روابط‌عمومي‌ ايران در يك نگاه، سند نظام جامع روابط‌عمومي‌ و ارتباطات ايران و گنجينيه و ميراث مكتوب روابط‌عمومي‌ در ايران از جمله مباحث و مقالاتي است كه در اين شماره منتشر شده است.

 

اين شماره به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس انجمن روابط‌عمومي‌ ايران منتشر شد.