شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تحليل متون خبري به كمك هوش مصنوعي
جمعه، 1 بهمن 1400 - 23:26 کد خبر:48715
سامانه «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» به كمك هوش مصنوعي مي تواند فعاليت هر رسانه را تحليل و ارزيابي كند و يك تحليل همه جانبه و دقيق از فعاليت آن رسانه در فضاي وب ارائه دهد.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| سامانه «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» به كمك هوش مصنوعي مي تواند فعاليت هر رسانه را تحليل و ارزيابي كند و يك تحليل همه جانبه و دقيق از فعاليت آن رسانه در فضاي وب ارائه دهد.

به گزارش سيناپرس، سامانه «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» كه در پژوهشكده فناوري اطلاعات جهاد دانشگاهي خواجه نصير طراحي و توليد شده است، به تحليل متون خبري خبرگزاري ها، سامانه هاي خبري و پيام رسان ها با استفاده از ابزارهاي پردازش زبان طبيعي مي پردازد. در واقع اين سامانه مي تواند فعاليت هر رسانه را تحليل و ارزيابي كند و يك تحليل همه جانبه و دقيق از فعاليت آن رسانه در فضاي وب ارائه دهد.

حبيب الله اصغري طراح اين سامانه در گفتگو با خبرنگارسيناپرس درباره «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» گفت: چندي پيش پروژه بزرگي در اين زمينه در اتحاديه اروپا با عنوان EMM انجام شد؛ در اين پروژه علاوه بر آنكه تمامي اخبار رسانه هاي اين اتحاديه به زبان هاي مختلف ترجمه مي شد، وظيفه پيدا كردن نقطه اوج و پيگيري قدرت نفوذ اخبار هم تعريف شده بود.

 

ما هم در اقدامي مشابه در سامانه «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» بررسي كرديم كه كدام يك از ويژگي هاي يك خبر باعث مي شود كه در رسانه ها بيشتر منتشر شود؛ براي مثال در اين سامانه مي توان فهميد كه اگر رسانه اي بعد از انتشار چند باره يك خبر در رسانه هاي ديگر، آن را منتشر مي كند، چقدر روي آن خبر قدرت نفوذ دارد؛ همچنين ديگر ويژگي كه از كاربردي كردن اين سامانه مي توان دريافت كرد اين است كه يك رسانه چه زماني متوجه انتشار يك خبر مهم مي شود تا بتواند به سرعت آن را باز نشر دهد، در واقع زمان تاخير يك رسانه چه مدت زمان است؟

وي ادامه داد: ويژگي ديگري كه توسط اين سامانه از يك رسانه مي توان فهميد اين است كه به ارزيابي رسانه در انتشار اخبار خاص مي پردازد. در اين فرآيند دو مولفه زمان انتشار و رتبه رسانه در انتشار آن خبر خاص را با هم ارزيابي مي كند حال اگر عدد به دست آمده پايين باشد نشان مي دهد كه اين رسانه در انتشار آن خبر موفق تر عمل كرده است. تمامي موارد گفته شده عملكردهاي مبتني بر غير هوش مصنوعي است كه در اين سامانه كاربرد دارد.

وي با اشاره به عملكردهاي مبتني بر هوش مصنوعي در سامانه داشبورد هوشمند تحليل اخبار گفت: پارامترهاي هوش مصنوعي هم در اين سامانه وجود دارد كه به فوريت خبر مي پردازد؛ براي مثال با بررسي واژه ها به تشخيص مهم بودن يا نبودن آن در فضاي رسانه ها پي مي برد، براي مثال در تحليل واژه كارگر اينگونه تشخيص مي دهد كه آيا اين واژه به نام شخص، سازمان، يك عنوان سياسي، يا نهاد مردمي بر مي گردد؟ و چقدر مي تواند مورد توجه ديگر رسانه ها قرار بگيرد؟

ويژگي ديگري كه در اين سامانه مبتني بر هوش مصنوعي است، استفاده از پلت فرم هاي شبكه هاي اجتماعي براي يافتن ارتباط ميان اسامي افراد است كه در نهايت داشبوردي را در اختيار رسانه مي گذارد تا آن ها بدانند كه اسامي چه تاثيري در قدرت نفوذ اخبار دارند و در نهايت يك تحليل كلي ارائه مي دهد.

به گفته اصغري، از ديگر كاربرد هاي اين سامانه دسته بندي موضوعات خبري است؛ از آنجايي كه هر رسانه دسته بندي هاي ويژه خود را در سرويس هاي خبري دارد در برخي مواقع تداخل موضوعي بين رسانه هاي پيش مي آيد كه به خط و مشي آن رسانه بر مي گردد.

اصغري در تشريح فرآيند دسته بندي موضوعات خبري در اين سامانه گفت: اين سامانه دسته بندي ويژه خود را دارند، ما با جمع آوري نزديك به ششصد هزار خبر و ارزيابي و تحليل آن، در نهايت دسته بندي موضوعات را به خود اين سامانه محول كرده ايم. از ديگر كاربردهايي كه در سامانه «داشبورد هوشمند تحليل اخبار» وجود دارد شناخت اجزاي جمله در تحليل اخبار است همچنين داراي مشابهت يابي اخبار هم هست. برخي از رسانه ها با تغيير جزيي اخباري كه از پيش توسط رسانه هاي ديگر مننتشر شده است، همان خبر را باز نشر مي دهند سيستم مشابهت يابي اين تغيير جزيي را مي فهمد و در نهايت اين تحليل را مي دهد كه چقدر اخبار يك رسانه اصيل است.


تخلف خبري ممنوع

خزش و بازخزش خبر فرآيند ديگري است كه توسط اين سامانه قابل اجرا است، اصغري در تشريح اين فرآيند گفت: ممكن است برخي خبرنگاران در يك رفتار غير اصولي، دست به باز انتشار اخبار داغ ديگر رسانه ها بزنند و خبر را به عنوان توليدي رسانه خود با تغيير زمان انتشار محسوب كنند؛ آن ها در اين فرآيند از يك تكنيكي استفاده مي كنند كه فضاي وب نمي تواند تشخيص دهد كه اصل خبر از سوي رسانه متخلف منتشر نشده است، اين سيستم در فرآيند خزش و بازخزش متوجه چنين فرآيندي مي شود و به رسانه مذكور امتياز منفي مي دهد.

گفتگو: مهتاب دميرچي