شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه نكته براي آماده سازي استراتژي روابط‌عمومي ديجيتال خود براي سال جديد
یکشنبه، 3 بهمن 1400 - 08:08 کد خبر:48705
حتي اگر ده‌ها برنامه سالانه را در حرفه خود انجام داده باشيد، همچنان مهم است كه برخي از بهترين شيوه ها را براي ايجاد استراتژي هاي روابط‌عمومي به خاطر بسپاريد. بنابراين وقتي برنامه ريزي براي سال 1401 را شروع مي كنيد به ياد داشته باشيد:

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| حتي اگر ده‌ها برنامه سالانه را در حرفه خود انجام داده باشيد، همچنان مهم است كه برخي از بهترين شيوه ها را براي ايجاد استراتژي هاي روابط‌عمومي به خاطر بسپاريد. بنابراين وقتي برنامه ريزي براي سال 1401 را شروع مي كنيد به ياد داشته باشيد:

اهداف روشني را تعيين كنيد: تفاوت زيادي بين تلاش براي انتشار اخبار، تلاش براي افزايش سود و تلاش براي تغيير تصوير عمومي شما وجود دارد. از قبل تصميم بگيريد كه اولويت ها چيست تا بتوانيد روي تاكتيك هاي درست تمركز كنيد.


از درس‌هايي كه از سال گذشته آموخته‌ايد استفاده كنيد: از تجربيات خود به‌عنوان راهنمايي براي انجام كارهايي كه در سال آينده بايد انجام دهيد و از چه كارهايي اجتناب كنيد، استفاده كنيد.


از رقابت بياموزيد: شما تنها كسي نيستيد كه روي ايجاد يك استراتژي روابط‌عمومي عالي كار مي‌كنيد، بنابراين به كارهايي كه رقباي شما انجام داده‌اند نگاهي بيندازيد، به خصوص اگر آنها در همان جايگاه موفق‌تر از شما باشند.