شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهميت سواد رسانه‌اي در انتشارات
دوشنبه، 8 آذر 1400 - 01:08 کد خبر:48278
امروز سواد رسانه‌اي و توليد محتواي خلاقانه و مورد نياز مخاطبان توسط روابط‌عمومي‌ نقش مهمي در برندينگ سازمان و ايجاد شناخت براي مديران ارشد و ايجاد تعامل ميان سازمان و مخاطب از طريق رسانه برعهده دارد. 

اهميت سواد رسانه‌اي در انتشارات
استاد محمود مختاريان روزنامه‌نگار پيشكسوت و مدرس دانشگاه:


شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| با توجه به اين رويكرد كه روابط‌عمومي‌ گوش شنوا و زبان گويا و چشم بيناي سازمان است و تابع سه عنصر مهم مخاطب، سازمان و رسانه است، لذا ايجاد پارامترهاي مهم نظير سواد رسانه‌‌اي در بين كاركنان روابط‌عمومي‌ نقش مهمي در توليد محتوا و پيام‌هايي دارد كه توسط بخش انتشارات روابط‌عمومي‌ به طرق مختلف چه به شكل چاپي يا در قالب‌هاي نوظهور نظير نشر ديجيتال و الكترونيكي، منتشر مي‌شود.


در طي دو سال اخير كه بحران كرونا سراسر امور ارتباطي دنيا را تحت تاثير قرار داد ما شاهد ايجاد شبكه در جهان هستيم كه نمادها و فرهنگ مشترك جهاني را ايجاد كرد. رسانه در اين ميان نقش موثري داشت و روابط‌عمومي‌ها در چنين شرايطي ضمن استفاده از مواهب رسانه‌اي قديمي نظير چاپ و تصوير، وارد عصر ديجيتال رسانه‌اي شدند كه اطلاعات و اخبار لحظه‌اي مبادله شده و مخاطبان در هرساعت از شبانه‌روز با حجم وسيعي از اخبار و اطلاعات مواجه هستند كه اعتبار آنها بستگي به منبع توليد كننده دارد.


شبكه‌هاي اجتماعي با وجود توليد و مبادله بخش بزرگي از اخبار چندان محل اعتماد و صحت مطالب منتشرشده نيستند وفيك‌نيوز به شكل گسترده‌اي در آن رواج دارد، درحالي كه رسانه‌هاي چاپي به علت وجود مجراهاي كنترل كننده محتواي قابل اعتمادتري را در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهند و لذا هيچ‌يك از اشكال تازه رسانه‌‌ها هرگز باعث منسوخ شدن بقيه نشده چنانچه راديو هنوز در ايران و انگلستان و برخي كشورهاي جهان رسانه نخست محسوب مي‌شود و همچنين روزنامه در ژاپن و هند به عنوان رسانه اول مورد نظر مخاطبان شناخته شده است.


بر اين اساس امروز سواد رسانه‌اي و توليد محتواي خلاقانه و مورد نياز مخاطبان توسط روابط‌عمومي‌ نقش مهمي در برندينگ سازمان و ايجاد شناخت براي مديران ارشد و ايجاد تعامل ميان سازمان و مخاطب از طريق رسانه برعهده دارد.