شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اطلاع رساني هوشمند سرفصل اصلي ماموريت مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد/ انتصاب مديركل روابط عمومي
دوشنبه، 19 مهر 1400 - 10:19 کد خبر:47892
هدايت و نظارت تخصصي بر فعاليت واحدهاي روابط عمومي استاني و ايجاد هماهنگي و تعامل بين آنها؛ سنجش افكار عمومي و نظر خواهي از مردم در چارچوب وظايف و مأموريت هاي وزارتخانه از ديگر اولويت هاي برنامه اي مورد تأكيد وزير اقتصاد براي مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد است. 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دكتر سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در حكم انتصاب فرشاد فتوت به سمت مشاور وزير و رئيس مركز روابط‌عمومي و اطلاع رساني اين وزارتخانه بر طراحي شيوه هاي مناسب براي پيشبرد برنامه ها، راهبردها و اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد؛ اطلاع رساني و اقدام به موقع و هوشمند، پايش رسانه هاي گروهي داخلي و بين المللي، انعكاس و تشريح ديدگاه ها، سياست ها، برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي وزارتخانه در سطح جامعه؛ ايجاد زمينه برقراري حسن ارتباط بين مردم، فعالان اقتصادي و مسئولان و مديريت محتواي پايگاه‌هاي اطلاع رساني الكترونيك وزارتخانه به عنوان‌ اولويت هاي برنامه هاي مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد تأكيد كرد.

به گزارش شارا به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران( شادا) هدايت و نظارت تخصصي بر فعاليت واحدهاي روابط عمومي استاني و ايجاد هماهنگي و تعامل بين آنها؛ سنجش افكار عمومي و نظر خواهي از مردم در چارچوب وظايف و مأموريت هاي وزارتخانه از ديگر اولويت هاي برنامه اي مورد تأكيد وزير اقتصاد براي مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد است.

بر اساس اين گزارش فرشاد فتوت دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در مقطع كارشناسي ارشد و دانشجوي دكتراي مديريت استراتژيك است و مسئوليت هايي چون سردبيري خبرنگاران سياسي؛ سردبيري ارشد تحريريه بخش هاي مختلف خبري رسانه ملي، مديريت گروه برنامه هاي زنده و گفتگو محور و مديريت طرح و برنامه شبكه بين المللي خبر و همچنين مدير كلي روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را در كارنامه كاري خود دارد .