شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زادروز يك روزنامه نگار بنام ـ نظرات او درباره فوائد ورزش و ورزشي نويسي
یکشنبه، 11 مهر 1400 - 13:36 کد خبر:47849
ورزشي نگاران هستند كه با مهارت در نوشتن و توصيف ورزشكاران، پهلوان مي سازند. آنان بوده اند كه مخاطبان را به خواندن و گوش كردن شرح مسابقه ها و ديدن مسابقه ها از تلويزيون و يا حضورا (در استاديوم ها) جلب كرده اند و اينك يك بخش وسيع از اطاقهاي خبر را به كار خود اختصاص داده و روزنامه هاي اختصاصا ورزشي و كانالهاي تلويزيوني ويژه پخش خبر ورزشي تاسيس شده و مخاطبان فراوان دارند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| امروز زادروز «فرد كرشFred Kirsch» روزنامه‌نگار آمريكايي است كه به اين حرفه عشق مي ورزد و به اصول آن وفادار است. «فرد» سوم اكتبر 1942 به دنيا آمده و پس از گذراندن دوره روزنامه نگاري از مارچ 1969 گام به اطاق خبر گذارده و چون يك مدرك دانشگاهي نيز در رشته ورزش و «ورزش درماني» داشته «ورزشي نگار» شده است. به باور او، ورزش و تندرستي دو عنصر لازم زندگاني بشر هستند كه نمي توان آنهارا از هم جدا كرد. ورزش روزانه و تمرين بدني ضامن سلامتي و دور ساختن انسان از بيماري ها و برخي از اعتيادات زيان آور است.

 

ورزش حرفه اي و پهلوان شدن يك شاخه اختصاصي است. در قرن نوزدهم و نيمه يكم قرن 20 پيگيري و فشار كارشناسان بهداشت و ورزشي نگاران بوده است كه تحصيل هر دو شاخه ورزش و فوائد تمرين بدني روزانه در مدارس اجباري شده است. در دهه هاي اخير، پزشكان ضمن تجويز دارو، به بيماران خود توصيه ورزش بدني روزانه مي كنند و در جوار برخي از بيمارستانها مراكزي [Hospital Based Fitness & wellness Centers] براي «بيماران درمان شده بويژه از امراض قلب» تاسيس شده است كه «Cardiopulmonary Rehabilitation ،Supervised Exercised Programs ،The Lifestyle Center and Health Center» ناميده شده اند كه در آنها كارشناسان «ورزش درماني» كار مي كنند.


«فرد» كه بيشتر پنج دهه ورزش نگاري خودرا در روزنامه قديمي و چهارصد هزار تيراژي ويرجينيان پايلوت The Virginian-Pilot قلم زده است مي گويد كه ورزشي نگاران هستند كه با مهارت در نوشتن و توصيف ورزشكاران، پهلوان مي سازند. آنان بوده اند كه مخاطبان را به خواندن و گوش كردن شرح مسابقه ها و ديدن مسابقه ها از تلويزيون و يا حضورا (در استاديوم ها) جلب كرده اند و اينك يك بخش وسيع از اطاقهاي خبر را به كار خود اختصاص داده و روزنامه هاي اختصاصا ورزشي و كانالهاي تلويزيوني ويژه پخش خبر ورزشي تاسيس شده و مخاطبان فراوان دارند.

 

 علاقه مردم به مسابقه هاي ورزشي به حدي زياد شده است كه براي تماشاي مسابقه هاي نهايي دست از كار مي كشند و گرد شبكه هاي تلويزيوني جمع مي شوند و چشم به آن مي دوزند. يكي ديگر از فوائد ورزش و علاقه به آن و مسابقه هاي ورزشي، دورساختن افراد از عادات زيان آور است.


«فرد» كه مي گويد روزنامه نگاري نه تنها يك پيشه بلكه يك عشق پايدار است درعين حال، خود او يك ورزشكار بنام بويژه در رشته دو ميداني و دو ماراتون است. وي در 40 سالگي 40 مايل (64 كيلومتر) دويد و خود او خبرساز شد.

 

  منبع: iranianshistoryonthisday