شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي، پيشگام مسئوليت اجتماعي
شنبه، 10 مهر 1400 - 14:26 کد خبر:47833
در سال هاي اخير كه جامعه ايراني با چالش بي اعتمادي، بي تفاوتي و رخوت اجتماعي روبروست در ميان تعدد و تنوع وظايف روابط‌عمومي، تعريف و ترويج مسئوليت اجتماعي يك اتفاق مثبت و مفيد است. حال مشكل چيست و مسئوليت اجتماعي چگونه مي تواند نقش خود را از طريق رابطان حكومت و جامعه ايفا كند؟فاطمه آرا - علم ارتباطات اجتماعي اگرچه سال هاست حرف اول را در مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان مي زند اما در ايران همچنان حلقه مفقوده ارتباطات سازماني و انساني ماست. اگر مشكلات خانوادگي، معاملات اقتصادي، معضلات اجتماعي و منازعات سياسي ما معيوب يا پايان ناپذيرند يك جاي خالي عميق دارند؛ علوم ارتباطات.

 

علوم ارتباطات، علمي متشكل از جامعه شناسي، روان شناسي، افكارشناسي و داراي نظريه هايي در موضوع انسان، افكار و رفتارش و جامعه پيش رويش است تا گزينه هاي عاقلانه و عالمانه اي را در يك خردِ جمعي روي ميز گفتگو بگذارد و به عنوان يك راه حل بتواند تمامي اين معادلات را با ايجاد جامعه چندصدايي حل كند.

روابط‌عمومي از گرايش هاي تخصصي علوم ارتباطات اجتماعي به عنوان پيشگام در امور اداري و سازماني، اتاق فكر يك سيستم است و نقشه راه توسعه و موفقيت آن را در دست دارد؛ روابط‌عمومي هم علم است هم شغل، هم عشق مي خواهد و هم خلاقيت. در سال هاي اخير كه جامعه ايراني با چالش بي اعتمادي، بي تفاوتي و رخوت اجتماعي روبروست در ميان تعدد و تنوع وظايف روابط‌عمومي، تعريف و ترويج مسئوليت اجتماعي يك اتفاق مثبت و مفيد است. حال مشكل چيست و مسئوليت اجتماعي چگونه مي تواند نقش خود را از طريق رابطان حكومت و جامعه ايفا كند؟

روابط‌عمومي بازوي فكري يك سازمان است كه مي تواند با رصد رسانه ها و سنجش افكار عمومي، مطالبات جامعه هدف را ببيند و بخواند و بيازمايد تا بتواند با يك راهكار علمي و تجربي سازمان متبوعش را در راستاي اهداف سازماني آن پيش ببرد. حال كه شكاف و گسستگي از خانواده تا جامعه را دربرگرفته و معضلات اجتماعي را لاينحل گذاشته روابط‌عمومي ها مي توانند با توليد و تقويت مسئوليت اجتماعي اميد را تازه كنند، مشاركت همگاني را بطلبند و مدينه فاضله را تحقق بخشند.

در علم ارتباطات و طبق نظريه وابستگي، ميان مخاطبان، رسانه و سيستم هاي اجتماعي رابطه دائمي وجود دارد و مردم در يك جامعه شهري و براي تصميم گيري در زندگي روزمره به ارتباطات جمعي وابسته مي شوند. يعني روابط‌عمومي ها مي توانند با اين وابستگي نياز به انتقال پيام هاي آموزشي و فرهنگي را رفع كنند. روابط‌عمومي اتاق فكر تغييرات اجتماعي است پس مي تواند با رصد افكار عمومي و مطالبات اجتماعي پاسخ سنجيده اي به جامعه هدف بدهد، اعتماد آن ها را جلب كند و مسئوليت اجتماعي را تقويت نمايد.

در ادامه كارگزار روابط‌عمومي بر اساس نظريه كنش ارتباطي مي تواند با ايجاد فضاي صميميت و گفتگو بين سازمان و جامعه هدف آن، مسئوليت اجتماعي را هم براي سازمان اجرا كند هم براي شهروندان به مشاركت بطلبد. انسان ذاتا هويت طلب است و فضاي تعامل مي تواند در ارتباطي دوطرفه به وي هويتي جديد و فعالانه بدهد و طبق نظريه رضايت و خوشنودي ارتباطات، او را براي انجام مسئوليت اجتماعي موردنياز ترغيب كند.

علم ارتباطات در سال هاي اخير به تكنولوژي مجهز شده و رسانه براي رساندن پيام خود ابزارهاي متعدد و متنوعي دارد. افزايش روزافزون تعداد كاربران در ايران اين فرصت را به كارگزاران روابط‌عمومي مي دهد تا هر پيامي را در هر لحظه با روش هاي جذاب به مخاطبان خود برسانند و با ارتقاي كيفي و كمي خدمات سازمان متبوع خود، مسير توسعه پايدار كشور را هموار كنند.

بر اساس آماري كه استارتاپ «نوين‌هاب» (پلتفرم مديريت شبكه‌هاي اجتماعي) منتشر كرده، تلگرام و واتس آپ هر كدام با بيش از ۴۷ ميليون كاربر، محبوب‌ترين شبكه‌هاي اجتماعي ايرانيان هستند. در اين ميان واتس آپ با داشتن ۴۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در صدر پيام‌رسان‌هاي مورد استفاده ايرانيان است و تلگرام با ۴۷ ميليون و ۲۵۰ هزار كاربر با اختلاف كمي در جايگاه دوم است.

 

در ادامه رتبه‌بندي اپليكيشن‌هاي ايراني مي‌‌توان ديد كه اينستاگرام سومين اپليكيشن محبوب ايرانيان است و ۴۴ ميليون كاربر دارد. لينكدين و فيس‌بوك هم با ۲ ميليون و ۷۰۰هزار و ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار كاربر با فاصله زياد جزو شبكه‌هاي اجتماعي نسبتا مورد توجه ايرانيان هستند. بنابراين مي توان با دانستن اين داده ها، افكار عمومي را در جهت انس و آموزش مسئوليت اجتماعي كه اساس جامعه مدني و نياز اين روزهاي ما است هدايت كرده و بي اعتمادي، بي تفاوتي و رخوت اجتماعي را كه مانع مستحكمي در برابر مسئوليت حكومت و مشاركت ملت ايجاد كرده برطرف كند.

در ميان نهادها و سازمان هايي كه ضرورت دارد ارتباط بيشتري با جامعه داشته باشند و مسئوليت اجتماعي را به انجام برسانند شهرداري ها هستند كه به مشاركت بخش عظيمي از شهروندان در مدت زمان طولاني نياز دارند. مديريت شهري بدون مشاركت شهروندي، مطلوب پيش نمي رود و هركس از شهردار تا شهروند بايد مسئوليت اجتماعي حيطه خود را بشناسد و انجام دهد تا خانه دوم جامعه چون خانواده، امن، مرفه و رضايت بخش باشد.