شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ايران، گرگ قبرستان مي خواهد!
دوشنبه، 5 مهر 1400 - 13:44 کد خبر:47797
توسعه با فساد به دست نمي آيد. فساد نيز خود به خود رفع نمي شود. همه بايد كمك كنيم با آزادسازي حريم هاي ممنوعه، گردش آزاد اطلاعات و آزادنگاري، گرگ ها خواب را از چشم كفتارها بگيرند. توسعه پشت ديوارهاي فساد است.

مجتبي لشكربلوكي - رضاشاه سفري يك ماهه داشت به تركيه. يكي از همراهان خاطره جالبي دارد: روزي در ميان گفتگوها، يك مرتبه آتاتورك يكي از روزنامه هاي محلي را در دست مي گيرد كه راجع به اختلاس يكي از كارمندانِ يكي از وزارتخانه ها نوشته بود. آتاتورك آن روزنامه را به «عصمت اينونو» نخست وزير تركيه نشان داده و دستور رسيدگي مي دهد. رضاشاه با تعجب مي پرسد چرا به روزنامه نگاران اجازه مي دهد چنين مطالبي را نوشته و مامورين دولت را زير سوال ببرند؟ من در ايران به هيچيك از جرايد اجازه نمي دهم كه كوچكترين انتقادي از رفتار مامورين دولت بكنند!

آتاتورك در جواب داستان جالبي نقل مي كند: روزي يك خانمي ثروتمند و زيبا به يكي از رمالها مراجعه مي كند و مي گويد كه شوهرم مرا خيلي دوست دارد اما من او را دوست ندارم و مي خواهم طلاقم بدهد! رمال كه نمي خواسته چنين مشتري پولداري را زود از دست بدهد روي كاغذ، چيزي نوشته و به خانم مي دهد تا در يكي از شبهاي تاريك، كاغذ را در قبرستاني دفن كند اما در زمان دفن كردن، نبايد اصلا به «گرگ» فكر كند چرا كه در اين صورت، نوشته تاثيري نخواهد داشت. خانم، كاغذ را مدام به قبرستان مي برده اما بلافاصله به ياد گرگ مي افتاده و نمي توانسته كاغذ را دفن كند و ناچار برمي گشته.

آتاتورك در ادامه مي گويد روزنامه نگاران به منزله آن گرگ اند كه به محض اينكه مقامي بخواهد اختلاس كند و رشوه اي بگيرد بلافاصله آن گرگ يعني (افشاگري روزنامه ها) در خيالش مجسم خواهد شد و دست از پا خطا نخواهد كرد! بدون وجود روزنامه هاي آزاد، حتي اگر بر هر مقام دولتي يك مامور مخفي هم گذاشته شود باز هم قادر به كنترل فساد نخواهد بود چرا كه ممكن است آن مامور مخفي با آن مقام ساخت و پاخت كرده باهم بخورند! (برگرفته از نوشته علي مرادي مراغه اي بر اساس كتاب روزها از پي سالها).

تحليل و تجويز راهبردي:

اگر خواهان جامعه اي به دور از ويژه خواري، رانت خواري، امضاهاي طلايي، آقازادگي و خويشاوندسالاري هستيم به اين چهار نكته توجه كنيم:

1- از گرگ ها حمايت كنيم! انگليسي ها مي‌گويند: «دولت انگليس در هر كشور دو سفير دارد، يكي سفير حكومت و يكي خبرنگار گاردين و چه بسا در بسياري موارد نظر خبرنگار گاردين بر نظر سفير ترجيح داده مي‌شود.» اين جمله انگليسي‌ها به اين خاطر است كه آن ها عميقا باور دارند مطبوعات كتاب مقدس دموكراسي است.

2- گرگ بي دندان نباشيم: اگر رسانه ها به ميزان 100% آزاد باشند اما چرخش آزاد اطلاعات رخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود و بي خاصيت. بر همه ماست كه خواهان اجراي كامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باشيم. براي آنكه به قدرت انتشار اطلاعات پي ببريد كافيست به اين فكر كنيد كه اگر ليست كساني كه در طول سال هاي اخير ارزهاي دولتي، پست هاي دولتي، وام هاي دولتي و امتيازات دولتي (كه همه شان شيرين هستند) مي گرفتند منتشر مي شد كار ما به اينجا نمي كشيد.

3- آزادنگار باشيم. همه ما نمي توانيم روزنامه نگار باشيم اما همه ما مي توانيم يك آزادنگار باشيم. اطلاعات خود را به بهترين فرد/نهاد/سامانه اي كه مي‌دانيم منتقل كنيم. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد ۴۳% از مفاسد مالي به وسيله گزارش‌هاي مردمي و ۲۵% از سوي كارمندان گزارش مي‌شود. دير يا زود قانون حمايت از افشاگران (آزادنگاران) تصويب خواهد شد. همه ما مي توانيم يك كنشگر توسعه، يك مبارز راه روشنايي باشيم.

!- حريم ممنوعه نداريم!! در جامعه ما هيچ كس و هيچ نهادي عاري از خطا و اشتباه نيست. حتي نهاد مذهب. بگذاريد مثالي بزنم. در سال 2001، تيم افشاگري با نام «Spotlight» در روزنامه بوستون گلوب آمريكا تشكيل شد با تمركز بر سوء استفاده هاي جنسي كليسا. آن تحقيقات به سونامي عظيم افشاگري عليه رسوايي جنسي در كليسا هاي كاتوليك جهان انجاميد. «اسپات لايت» نشان داد كه نه تنها كليساي كاتوليك، اين فساد درون سيستم خود را پنهان كرده بلكه برخي مقامات بانفوذ نيز در اين لاپوشاني نقش داشته اند. كليساي كاتوليك در آمريكا در 10 سال اخير مجبور به پرداخت بيش از 3 ميليارد دلار براي درمان و هزينه هاي قضايي شده است.


انسان هاي عادي در هر لباس و مقامي، مانند ما در معرض خطا و اشتباه هستند. ما حريم ممنوعه نداريم!

توسعه با فساد به دست نمي آيد. فساد نيز خود به خود رفع نمي شود. همه بايد كمك كنيم با آزادسازي حريم هاي ممنوعه، گردش آزاد اطلاعات و آزادنگاري، گرگ ها خواب را از چشم كفتارها بگيرند. توسعه پشت ديوارهاي فساد است.

منبع: bultannews