شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رشد 48 درصدي درآمد توسعه دهنده ها
دوشنبه، 5 مهر 1400 - 01:30 کد خبر:47794
به طور كلي 117 ميليون تراكنش در كافه بازار ثبت شده است. تعداد خريداران 15.7 ميليون نفر بوده و اين ميزان تراكنش، بيش از 756 ميليارد تومان درآمد عايد توسعه دهندگان كرده است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| 6700 بازي فروشنده در بازار فعال بوده و از اين تعداد، يك هزار و 730 فروشنده جديد هستند.

اپليكيشن كافه بازار به عنوان بستر توزيع و پخش برنامه، بازي و ويدئو، بيش از 44 ميليون بار نصب فعال را ثبت كرده است.

تازه ترين گزارش كافه بازار از عملكرد كاربران و توسعه دهندگان ايراني در سال 99 منتشر شد. براساس اين گزارش، 161 عدد بازي و برنامه فعال در كافه بازار عرضه شده است. كاربران كافه بازار در طول يك سال 1.6 ميليارد بار برنامه و بازي از كافه بازار دانلود و يا به روز رساني كردند. بيش از 280 ميليارد تومان درآمد نصيب توسعه دهنده هاي بازي و برنامه ها شده كه در مقايسه با سال 98، 48 درصد رشد را نشان مي دهد. بيش از 67 هزار توسعه دهنده در كافه بازار، اپليكيشن عرضه كرده اند.

به طور كلي 117 ميليون تراكنش در كافه بازار ثبت شده است. تعداد خريداران 15.7 ميليون نفر بوده و اين ميزان تراكنش، بيش از 756 ميليارد تومان درآمد عايد توسعه دهندگان كرده است.

بيش از 88 درصد از درآمد كل توسعه دهندگان، در اختيار توسعه دهندگان استان تهران است. استان خراسان رضوي با 5 درصد در جايگاه دوم قرار دارد و ساير استان ها در مجموع فقط 7 درصد درآمد دارند. بيش از نيمي از خريداران از سه استان تهران، آذربايجان غربي و خراسان رضوي اند. 32 درصد خريداران محتواي ديجيتال در استان تهران زندگي مي كنند. خراسان شمالي كمترين خريد محتواي ديجيتال را در سال گذشته ثبت كرده است. بررسي هاي كافه بازار نشان مي دهد 84 درصد درآمد توسعه دهندگان بازي در اختيار توسعه دهندگان استان تهران است. گيلان با 6 درصد در جايگاه دوم و استان خراسان رضوي با 2 درصد در جايگاه سوم است.

در سال 99، 6700 بازي فروشنده در بازار فعال بوده و از اين تعداد، يك هزار و 730 فروشنده جديد هستند. 4300 بازي علاوه بر سال 99 در سال 98 هم فروشنده بوده و محتواي ديجيتال فروخته اند. 3000 بازي در سال 98 فروش داشتند اما در سال 99 فروش نداشتند. اين تعداد ريزش نسبت به ساير سال ها، كمتر بوده است.