شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نقش دولت جديد براي انتخاب مديران روابط‌عمومي چيست؟
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 14:32 کد خبر:47792
يك مدير روابط‌عمومي آگاه بايد تمام شرايط لازم و صلاحيت حرفه اي كافي داشته باشد تا بتواند بار سنگيني را از دوش مسئولين بردارد. بديهي است آنان كه راه پاسخگويي شفاف را باور ندارند به روابط‌عمومي هم نياز ندارند و فقط جايگاه تبليغات و تشريفات براي آنها كافي است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مديران ما چه ميزان روابط‌عمومي را مي شناسند و نقش دولت جديد براي انتخاب مديران روابط‌عمومي چيست.


چند سالي است كه بار ديگر مسئولين، براي روابط‌عمومي هاي ما عناوين خاصي تعريف كرده اند روابط‌عمومي و اطلاع رساني، روابط‌عمومي و آموزش عمومي، روابط‌عمومي و امور بين الملل، مديريت ارتباطات، روابط‌عمومي و مسئوليت هاي اجتماعي، مديريت راهبردي و روابط‌عمومي، روابط‌عمومي و اموراجتماعي، روابط‌عمومي و برندينگ، دفتر رياست و روابط‌عمومي، مديريت برند، روابط‌عمومي و بازاريابي، روابط‌عمومي و تبليغات، روابط‌عمومي و تشريفات و.....


برخي از ما كه سالهاي اول انقلاب را نيز تجربه كرده ايم به خاطر داريم به دليل عدم شناخت مسئولين از روابط‌عمومي عناوين مختلفي براي روابط‌عمومي تعريف كرده و حتي روابط‌عمومي را تعطيل هم كردند.


تعريف روابط‌عمومي از ابتدا تا كنون يك جمله ساده اس "آينه تمام نماي سازمان" ساده و مختصر و تمام كتاب ها و سخنراني ها و نوشته ها در همين جمله نهفته است و تمام تعاريف بالا را در بر مي گيرد و كارشناسان روابط‌عمومي بايد به تمام آنچه گفته مي شود مسلط باشد.

 

معلوم نيست پس از سال ها سختي براي معرفي روابط‌عمومي به جامعه چرا بار ديگر به عقب رفته ايم و مفهوم روابط‌عمومي را درك نكرده و شناختي از آن در بين مسئولين ما وجود ندارد و زبانم لال برخي از مسئولين ما روش ديكتاتوري برگزيده و
براي عدم شفاف سازي و پاسخگويي و پنهان كاري ديگر نيازي به روابط‌عمومي ندارند و همه آنچه كوتاه بيان كردم بهانه است.


امروز دولت جديد وارث يكسري بدعهدي ها، تبليغات گمراه كننده وعده هاي غير قابل اجرا و بحران هاي  مختلف مانند ويروس كرونا، آب، برق، فاضلاب، تعطيلي مراكز بزرگ صنعتي، كاهش راندمان كشاورزي .... است. آيا زمان آن نرسيده كه با مردم شفاف باشيم و معضلات و مشكلات را با مردم در ميان گذاشته و  مردم را دعوت به همكاري كنيم تا شايد دزدي ها، رانت‌ها، سو استفاده از نا آگاهي مردم تغيير يابد. براي رفع اين بحران ها و معضلات نيازمند كارشناسان و متخصصين افكار عمومي هستيم كه در غالب "روابط‌عمومي" مي توانند عصاي دست مديران جديد باشند و اجازه ندهيم هر فرد غير متخصصي را براي اين منظور دعوت به همكاري كنند.

 

 يك مدير روابط‌عمومي آگاه بايد تمام شرايط لازم و صلاحيت حرفه اي كافي داشته باشد تا بتواند بار سنگيني را از دوش مسئولين بردارد. بديهي است آنان كه راه پاسخگويي شفاف را باور ندارند به روابط‌عمومي هم نياز ندارند و فقط جايگاه تبليغات و تشريفات براي آنها كافي است.