شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : جايگاه روابط عمومي‌هاي ارزشمند در تعامل با رسانه‌ها
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 10:28 کد خبر:47790
آشنايي مديران ارشد با حداقل‌هاي ويژگيهاي ارتباطي باعث مي‌شود به راحتي روابط عمومي‌ها را به بازي سازنده بگيرند از آن طرف نيز روابط عمومي‌ها با ارائه اطلاعات صادقانه و با درك صحيحي از وضعيت موجود، نقش تاثير گذار در تعالي و برندينگ سازمان و آگاهي مديران ارشد داشته باشند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| تحولات صورت گرفته در قالب مدياهاي گوناگون، نظامهاي ارتباطي نويني را شكل داده كه بر فضاي تعاملي انسان و سازمان اثر گذاشته است. بسياري از كارشناسان معتقدند انتقال دانش در كشوري كه داراي وسعت زياد، كارخانجات بزرگ و هلدينگ‌هاي عظيم است به صورت يك ركن اساسي نمي‌تواند بي‌توجه به افكار عمومي و اقناع مصرف‌كنندگان باشد.

در اين شرايط مديران ارشد ناچار و ملزم به درنظر گرفتن روابط‌عمومي‌هاي قوي و داراي تعامل بالا با رسانه‌ها هستند و ديگر نمي‌توانند به مانند گذشته صددرصد تصميم‌گيرنده مجموعه تحت مديريتشان باشند در حقيقت با استفاده از روابط عمومي‌هاي كارآمد مي‌توانند شركتهاي كارآمد بسازند و اهداف مورد نظر سازمان را پيش ببرند.

در اين ميان رسانه‌ها معيار خوبي براي سنجش روابط‌عمومي‌هاي فعال، داراي تعامل و سازنده براي سازمانشان به شمار مي‌روند. كافي است نحوه تعامل مديران و كاركنان روابط عمومي خود را با رسانه‌ها بررسي كرده و به اثرگذاري روابط عمومي در محيط رسانه‌اي و اجتماعي مكان فعاليت خود پي ببرند.

آشنايي مديران ارشد با حداقل‌هاي ويژگيهاي ارتباطي باعث مي‌شود به راحتي روابط عمومي‌ها را به بازي سازنده بگيرند از آن طرف نيز روابط عمومي‌ها با ارائه اطلاعات صادقانه و با درك صحيحي از وضعيت موجود، نقش تاثير گذار در تعالي و برندينگ سازمان و آگاهي مديران ارشد داشته باشند.

در اين راستا به عنوان يك خبرنگار حوزه معادن و صنايع معدني به رغم ارتباط خوب با بسياري از شركتهاي بزرگ اين حوزه، بايد اذعان كنم عملكرد مديران روابط عمومي تعدادي از صنايع در حوزه فولاد و معدن همچون شركت ذوب آهن اصفهان با مديريت جناب آقاي اميري و معاون مدير روابط عمومي جناب آقاي مراديان با رابطه‌ي سازنده و مثبت از شركتهاي ديگر جلوتر بوده و آنها ضرورت تعامل با رسانه را بهتر شناخته و با ارتباطي پايدار با خبرنگاران حوزه معدن و صنايع معدني اهداف سازماني خود را بهتر پيش برده‌اند.

به زعم نگارنده اين اتفاق ناشي از حضور ديرپاي مديران و كارشناسان توانمند و مجرب روابط عمومي اين شركتها در اين مجموعه‌ها بوده كه به خاطر حضور طولاني در شركت به چم و خم كار و تعامل با رسانه‌ها كاملا واقفند.

آنها جواهرهاي بي‌بديل و ارزشمندي هستند كه هر مديري آرزوي داشتنش را دارد و عملكرد آنها در حوزه رسانه مي تواند الگويي ارزشمند براي سايرين باشد. ضرورت پاسداشت اين سرمايه‌هاي گرانقدر منابع انساني در حوزه روابط عمومي و رسانه بر كسي پوشيده نيست.

 

منبع: دنياي معدن