شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 3 نكته درباره ارتباط بهتر مديران و كاركنان
جمعه، 2 مهر 1400 - 10:52 کد خبر:47773
برگزاري جلسه‌هاي تك به تك با كاركنان، از كليدهاي موفقيت مديران است. مي توان چنين نشست هايي را از ارزشمندترين و بامعنا ترين كارهاي هفتگي مديران دانست. اگر اين جلسه ها درست برگزار شود، هم مديران و هم كاركنان از آثار مثبت آن بهره مي برند. افزايش رضايت شغلي و بهبود عملكردها در سازمان، ازجمله پيامدهاي مثبت اين نشست هاست.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| به عنوان يك مدير بايد تك به تك با كاركنان صحبت كنيد. اما اين كار چطور به بهترين شكل انجام مي شود؟

برگزاري جلسه‌هاي تك به تك با كاركنان، از كليدهاي موفقيت مديران است. مي توان چنين نشست هايي را از ارزشمندترين و بامعنا ترين كارهاي هفتگي مديران دانست. اگر اين جلسه ها درست برگزار شود، هم مديران و هم كاركنان از آثار مثبت آن بهره مي برند. افزايش رضايت شغلي و بهبود عملكردها در سازمان، ازجمله پيامدهاي مثبت اين نشست هاست.

اين نشست ها تنها يك جاده يك طرفه براي شما و گروهتان نيست و بايد فرصت به اشتراك گذاشتن بازخوردها را در آن جدي گرفت. بررسي هاي سايت كارآفرين درسال 2021 نشان داد زماني كه نشست هاي دونفره مديران و كاركنان با به اشتراك گذاشتن ديدگاه هاي دوطرف همراه است، كاركنان بيشتر از شغل خود احساس رضايت مي كنند.

 

اما چالش زماني ايجاد مي شود كه برگزاري عجولانه اين جلسه ها براي ارائه گزارش هاي كاري، به بي نظمي دامن زده و ارزش هاي بالقوه آن را كم كند. مهم است كه مديران به طور منظم با كاركنان موضوعات را بررسي كنند اما چطور بايد از اين زمان به بهترين شكل ممكن استفاده كرد؟ مت تاكر، مديرعامل كوئن، در سايت كارآفرين به چند نكته مهم در اين باره اشاره كرده است

1.خلق يك محيط امن

ايجاد امنيت رواني در گروه ها يكي از مهم ترين اولويت ها براي رسيدن به بيشترين بازدهي در نشست هاي كاري است. اما اين يعني چه؟ يعني در گروه فضاي به اشتراك گذاشتن محترمانه ايده و نظرها را ايجاد كنيم. اگر كاركنان براي به اشتراك گذاشتن نظراشان احساس امنيت و راحتي كنند، صادقانه صحبت مي كنند و اين، نه تنها به ايجاد اعتماد مي انجامد بلكه اتحاد بين كاركنان و با مديران را تقويت مي كند. پيامد اين، كمك به افزايش رضايت شغلي و بهره وري است. اما چطور مي توان چنين فضايي را ايجاد كرد؟

فراتر از موضوعات كاري حرف بزنيد

نشست هاي كاري را با موضوعاتي آغاز كنيد يا به پايان ببريد كه لزوما ربطي به كار و مسئوليت هاي كاركنان ندارد. مثل برنامه آخر هفته، رويدادهاي خاص در زندگي كاركنان و حتي برنامه آن ها براي ناهار.

قانون بگذاريد

از اعضاي گروه بپرسيد با چه روش هايي براي دريافت باخوردهاي شما موافقند. ترجيح خودتان را هم به آن ها براي نحوه ارتباط توضيح دهيد. به طور مشخص درباره سبك، شكل و مدت زمان و تعداد نشست ها با آن ها صحبت كنيد و رويكردهايتان را بهم نزديك كنيد.

سروقت حاضر شويد

ساده بگويم، اينكه دير به نشست ها برويد يا برنامه ها را تغيير دهيد، پيام خوبي ندارد.

2.اولويت داشتن

در يك جهان كامل، شما و كاركنان براساس يك اولويت همكاري مي كنيد، اما جهان امروز ما كامل نيست. فشار كارهاي روزمره و برنامه هاي فشرده اغلب جلوتر از ما حركت مي كند. زماني كه هيچ اولويتي نداريد، مكالمات شما با كاركنان به طور معمول به تاكتيك هاي روزانه در محيط كار محدود مي شود.

3.بلند مدت فكر كنيد، در كوتاه مدت عمل كنيد

اگر در نشست هاي دو نفره با كاركنان بر موضوعات و مسائل اخير تمركز كنيد، ممكن است كاركنان كمتر به اهداف كلي شركت و اهداف حرفه اي خودشان توجه كنند. هم چنين شما بايد به رشد طولاني مدت و توسعه شغلي كاركنان خود دقت كنيد. اين توجه ثابت مي كند شما به رفاه كاركنان و حمايت از خواسته هاي آنان توجه داريد. در واقع هنر يك مدير پيوند زدن بين اهداف شركت و خواسته هاي كاركنان است. اين كار، اين درك را در كاركنان تقويت مي كند كه نشست هاي روزانه شما و آن ها، همه را به سمت هدف بزرگتري هدايت مي كند.

منبع: tccim