شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فرآيندهاي كاري در روابط‌عمومي ديجيتال
پنجشنبه، 25 شهریور 1400 - 14:33 کد خبر:47735
فرآيندهاي كاري در روابط‌عمومي ديجيتال

ارتباط با رسانه ها و نشريات الكترونيكي:
1- توليد خبر ، گزارش ، مقاله در سايت ها و مجلات الكترونيكي
2- برگزاري مصاحبه اختصاصي – گروهي در سايت هاي خبري
3- پوشش خبري مراسم و رويدادهاي سازمان از طريق سايت سازمان
4- برآورده كردن نيازهاي اطلاعاتي رسانه هاي مختلف (هماهنگي و راهنمايي هاي لازم ، ارسال عكس ، توضيحات تكميلي و ...)
6- مانيتورينگ محتواي رسانه ها
7- پاسخگويي به رسانه ها و نشريات الكترونيكي ( جوابيه ، اطلاحيه ، تكذيبيه و ...)
8- درج آگهي در رسانه هاي الكترونيكي
9- بانك اطلاعاتي اخبار و مقالات مربوط به سازمان و فعاليتهاي آن
10- بانك اطلاعاتي مربوط به مشخصات رسانه هاي الكترونيكي مختلف،‌ خبرنگاران ، مشخصات سازمان رسانه اي و ...)


انتشارات :
11- انتشار نشريات الكترونيكي درون سازماني و مديريت سايت سازماني
12- انتشار فعاليت هاي موردي ( كتاب الكترونيكي ،‌كتابچه، بروشور الكترونيكي،‌ ويژه نامه و ...)
13- نظارت بر نشريات درون سازماني


اداره سمعي و بصري:
14- پوشش تصويري مراسم و رويدادها
15- تهيه آرشيو عكس و تصوير از سازمان و طرح ها و برنامه ها
16- پشتيباني رسانه ها و نشريات درون سازماني براي تهيه عكس
17- تهيه چند رسانه اي ها


مناسبت ها و مراسم :
18- برگزاري و يا مشاركت در رويدادهاي اختصاصي سازمان ( شامل نمايشگاه عادي و الكترونيكي، اطلاع رساني كنفرانس ها و همايش ها از طريق اينترنت، ‌اطلاع رساني مناسبت ها و مراسم خاص و ...)
19- مديريت اجرايي رويدادهاي مختلف در سطح سازمان
20- شركت در نمايشگاه هاي برون سازماني
21- تهيه اقلام تبليغاتي معمولي و الكترونيكي( پوستر، هدايا و ...)
22- مديريت و اجراي تبليغات محيطي درون و برون سازماني ( بيلبورد، ‌سيلك، ‌تابلو اعلانات سازمان، ‌تراكت و ...)


برنامه ريزي و مطالعات افكارعمومي
23- تهيه، تدوين و نظارت برنامه هاي روابط‌عمومي در محيط وب
24- مديريت و اجراي مطالعات افكار عمومي و پژوهشي از طريق سايت سازمان ( نظر سنجي، تحليل محتوا و ...)
25- ارزيابي اثر‌بخشي برنامه‌هاي اجرا شده روابط‌عمومي با استفاده از نرم افزارهاي مديريتي و آماري
26- پشتيباني اطلاعاتي ادارات روابط‌عمومي، رسانه ها و بخش هاي سازماني از طريق بانك اطلاعاتي تخصصي روابط‌عمومي در اينترانت
27- تهيه ، تدوين و نظارت بر حسن انجام دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد عمل روابط‌عمومي و سازمان در بحث ارتباطات

 

ارتباطات مردمي و اطلاع رساني
28- پاسخگويي و راهنمايي به ارباب رجوع ( ايجاد نظام پاسخگويي به مكاتبات ، ايميل ها ،‌ تماس هاي تلفني و پيام هاي صوتي به منظور دريافت پاسخ از واحد هاي سازماني مربوطه و ارايه راهنمايي لازم)
29- راه اندازي و اجراي سيستم انتقادات و پيشنهادها
30- بررسي و ارائه پرسش و پاسخ هاي معمول از از طريق سايت، راه اندازي تريبون آزاد ياMassage Board در سايت
31- ارتباط با تشكلهاي تخصصي
32- برقراري ارتباط دوسويه ارباب رجوع و همكاران با مديران
33- انعكاس نظرهاي ارباب رجوع و همكاران سازمان به كارمندان و يا مديران مربوطه
34- اطلاع رساني به مخاطبين ( تهيه اطلاعات مورد نياز مخاطبين ، ايجاد ابزارهاي مناسب اطلاع رساني شامل تلفن گويا ،‌ سايت اينترنتي و ... )
 

ساير:
35- مديريت و نظارت بر روابط‌عمومي هاي تابعه

منبع: كتاب مديريت روابط‌عموي الكترونيكي، فرنود حسني، انتشارات كارگزار روابط‌عمومي