شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : طراحي مجلات يا گرافيك مطبوعاتي
چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 17:02 کد خبر:47718
خبرنامه يك ابزار تبليغاتي عالي است زيرا هم جنبه اطلاع‌رساني دارد وهم به فروش مي‌رسد. خبرنامه نيز همچون ديگر نشريات، بايد كانون‌هاي سردبيري مبتني بر مخاطب خود را داشته باشد. پيچيده‌گي طرح يك خبرنامه مستقيماً به مخاطب وهدف نشر بستگي دارد.

خبرنامه و مجلات


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| خبرنامه، هرنوع مطبوعه گاه‌شمار مانند مجله، براساسي منظم توليد مي‌شود وبا مقوله طراحي مجله هماهنگ است. خبرنامه در آمريكا، سلف روزنامه‌ها، به دوره استعمار مربوط مي‌شود- دوره پيش از تلفن، تلويزيون ومجلات، در واقع ابزار اصلي نشر اخبار مسايل محلي به عموم ودر آغاز به صورت نامه شخصي تهيه مي‌شد. خبرنامه هنوز هم در جوامع امروزي رواج چشمگير دارد و رايج‌ترين ابزار انتقال اطلاعات در ايالات متحده امروز است.


خبرنامه ابزاري براي دستيابي واطلاع‌رساني به مخاطبين خاص با علايق مشترك درباره رويدادها، داستان‌ها يا نكات خبري مسايل خاص است. از زمان رواج نشر روميزي در دهه 1980 تاكنون هزاران نوع خبرنامه تهيه وچاپ شده است. غالباً كار طراحي وتوليد به عنوان يك كار اضافي شخصي سردبير، دستيار اجرايي يا دستيار مدير محسوب مي‌شود. اگرچه خبرنامه يك اشتغال جالب براي كاركنان ثابت همچون نويسندگان، دبيران وطراحان است، اما بعيد هم نيست كه يك شخص همزمان كار نويسندگي، سردبيري ونيز طراحي وتوليد خبرنامه را انجام دهد.


خبرنامه يك ابزار تبليغاتي عالي است زيرا هم جنبه اطلاع‌رساني دارد وهم به فروش مي‌رسد. خبرنامه نيز همچون ديگر نشريات، بايد كانون‌هاي سردبيري مبتني بر مخاطب خود را داشته باشد. پيچيده‌گي طرح يك خبرنامه مستقيماً به مخاطب وهدف نشر بستگي دارد.


گاه از خبرنامه‌ها به عنوان ابزار اطلاع‌رساني كاركنان يك شركت بزرگ هم استفاده شود، گاه از خبرنامه به عنوان روشي براي ارتباط با دانش‌آموختگان، ابزاري تبليغي براي ترويج اطلاعات درباره آخرين ابداعات يا روشي براي افزايش سرمايه يك سازمان خيريه غيرانتفاعي، همچون كتابخانه يا هلال احمر بهره‌برداري مي‌شود.

كاركرد خبرنامه


1-خبرنامه يا گزارشات كاري كه به عنوان ابزار ارتباط داخلي يك سازمان اطلاعات مربوط به اعضاي سازمان را منتشر مي‌كند.
2-نشريه يك سازمان خيريه يا سياسي كه خوانندگان خود را به يك اقدام خاص ترغيب مي‌كند.
3-نشريه‌اي كه براي ابزار تبليغاتي روابط عمومي يك سازمان تهيه مي‌شود.
4-خبرنامه‌اي كه مبتني بر مقاله است واطلاعاتي را درباره يك موضوع خاص به مخاطبين خاص مقالات مي‌دهد.

قطع خبرنامه


1-نامه، قطع سنتي قديمي
اين نوع قطع، سنتي وقديمي وبه شكل نامه شخصي است نامه كيپلينگر واشينگتن به بيش از 500000 نفر ارسال مي‌شود وچندين سال عمر دارد. در آغاز به صورت نامه بود وهنوز هم در قطع نامه منتشر مي‌شود.
خبرنامه در قطع 27×21 سانتي‌متر تهيه مي‌شود وبه نظر مي‌رسد كه با ماشين تحرير تهيه شده است.

2-مجله قطع كوچك


اين 27×21 سانتي‌متر از نظر سبك وارايه شبيه مجله است وواجد صورت‌هاي مختلفي چون نسخه نشر روميزي ارزان‌قيمت وتكثير شده تا نسخه سيلك گران‌قيمت با تصاوير وعكس هاي تمام رنگي كه بر كاغذ گلاسه چاپ مي‌شود برخي از دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي ازاين نوع مجلات به عنوان ابزار تبليغي براي جذب دانشجو استفاده مي‌كنند.
برخي از كاتالوگ‌هاي سفارش خريد شركت‌ها ازاين قطع استفاده مي‌كنند. گاه اطلاعات جالبي درباره محصولي كه مي‌فروشند را شامل مي‌شود. در مجموع ابزار تبليغي مناسبي است.

3-قطع خبرنامه يا نيم‌ورقي


اين قطع 35×27 سانتي‌متر شبيه به روزنامه نيم‌ورقي ومعمولاً با كاغذ مرغوب چاپ مي‌شود. اين قطع بزرگ‌تر ارايه اطلاعات بيشتر را امكان‌پذير مي‌سازد وبيشتر در موزه‌ها استفاده مي‌شود.

تهيه يك الگو براي خبرنامه


هر نشريه‌اي بخش‌هاي ثابتي دارد كه در هر شماره ارايه مي‌شود. بخش‌هاي ثابت خبرنامه‌ها، روزنامه‌ها ومجلات، سرعنوان ونام، حروفچيني، سرصفحه وفهرست مطالب. معمولاً در نشر روميزي، نخست يك الگوي كامل از نشريه را در رايانه تعريف مي‌كنند تا بدين ترتيب صفحه‌آرايي شماره‌هاي بعدي راحت‌تر باشد. اين الگو ساختار وكاركرد بولتن را مشخص مي‌سازد. هرگاه الگو را در اختيار داشته باشيد به آساني مي‌توانيد نسخه‌هاي مشابهي ازآن تهيه كنيد. درست مانند الگوهاي خياطي كه با استفاده ازآن مي‌توان لباس‌هاي مشابهي را با رنگ وپارچه‌هاي مختلف تهيه كرد، وقتي الگوي كار مشخص شد وگريد پايه كار معلوم گشت، تمامي شماره‌هاي بعدي داراي شكل كلي مشابه واختلافات صوري اندكي خواهند بود. پس از آن كه الگو طراحي شد، تهيه بولتن براي هر كسي كه با كار آشنايي داشته باشد به آساني امكان‌پذير است.

پرسش‌هايي كه بايد پيش از آغاز طراحي خبرنامه مدنظر داشت


1-كاركرد نهايي اين خبرنامه چيست؟
2-مخاطب چه كسي است؟
3-خبرنامه چه اطلاعاتي را دربر خواهد گرفت؟
4-چه تعداد مطالب در خبرنامه خواهد بود؟
5-خبرنامه چگونه توزيع خواهد شد، به صورت خبرنامه است يا به شيوه‌اي ديگر؟
6-قطع واندازه خبرنامه چيست؟ اندازه خبرنامه بايد با مخاطب وميزان اطلاعات كه ارايه مي‌شود بايد هماهنگ وهمخوان باشد.
7-چه كسي خبرنامه را طراحي وتهيه خواهد كرد؟
8-چه كسي آن را چاپ خواهد كرد؟
9-چگونه چاپ خواهد شد؟
10-از چه نوع كاغذي براي استفاده خواهد شد؟
11-ميزان هزينه‌ها چه قدر است؟
12-آيا به صورت تك‌رنگ چاپ خواهد شد يا چند رنگ؟

برخي نكات مهم


* صفحه نخست اولين چيزي است كه بيننده مي‌بيند. بايد جلوه‌اي چشمگير وقابل تشخيص داشته باشد.
* خبرنامه بايد قطع مشخصي داشته باشد وبايد در تمامي شماره‌هاي بعدي حفظ شود.
* خبرنامه بايد شكل وهويتي مشخص منحصر به خود داشته باشد.
* هر شماره بايد مشتركاتي با شماره‌هاي قبل داشته باشد. خواننده بايد هر ستون را به سرعت در جاي خود مشاهده كند. اما هر شماره بايد واجد برخي مشخصات جديد ونامنتظره باشد.

ايجاد توازن بين عناصر آشنا وجديد با استفاده از عناصر بصري، از جمله:
* استفاده از نشان يا علامت براي مشخص كردن انواع مختلف مقالات.
* طرح جلد جذاب وگيرا
* استفاده از متن‌هاي شكل‌دار
* بخش‌هاي داخلي:
* سرعنوان، شامل حرف نشانه، شماره پياپي، مشخصه مالك، تاريخ و 000
* فهرست مطالب يا عناوين مطالب بر روي جلد.
* سرصفحه (شماره صفحه)
* مرور
* بخش‌هاي خبري (بخش‌ها مي‌بايد سبكي قابل تشخيص داشته باشند وجاي آن در صفحه بايد در تمام شماره‌ها ثابت باشد.)
* مقالات
* آگهي‌ها
* اسامي
* آثار تصويري: عكس، نمودار، طرح وترسيمات.
* شرح تصاوير
* ارجاع به دنباله
* در صورتي كه از نوع پست مستقيم باشد درج آدرس صحيح بازگشت يا گيرنده.

عناصري كه جلوه بصري را تقويت مي‌كند


* حروف بزرگ يا سر حروف بزرگ
* نشانه‌ها ونمادهاي گرافيكي كوچك
* عكس، تصوير، نمودار يا جدول
* كادرهاي سايه‌دار
* خطوط
* نمادهايي براي شماره سرصفحه
* نقل قول ميان متن
* بزرگ كردن شروع پاراگراف
* علايم پايان متن
* حروف ويژه
* حروف معكوس
* كادر يا قاب براي عكس‌ها وتصاوير
* اختلاف حروف
* شكل‌بندي ابداعي ستون‌ها
* بزرگنمايي اعداد به عنوان يك عنصر بصري

سامان‌بندي اطلاعيه


1-آيا تاكنون يك طرح اطلاعيه جالب وجذاب ديده‌ايد.
2-چه بخشي از اطلاعيه به نظر شما جالب توجه بوده است؟ چرا؟
3-صفحه اول چه محتوايي خواهد داشت؟ سرعنوان، يك يا دومقاله، عكس، فهرست مطالب؟
4-صفحات دوم وسوم وغيره چه محتوايي خواهند داشت؟
5-اگر خبرنامه قبلاً منتشر مي‌شده است، خواننده چه احساسي نسبت به تغيير طراحي آن خواهد داشت؟ طرح جديد بايد كاملاً از طرح موجود متمايز باشد يا بهتر است اصلاح طرح موجود باشد.

تعيين مشخصات طرح براي ساختار صفحات


1-چگونه مي‌توان خبرنامه را جالب توجه وقابل خواندن كرد؟
2-آيا طرح نهايي خبرنامه بي‌تكلف، دوستانه وباز خواهد بود يا محتواي مقالات به طرحي جدي‌تر ورسمي‌تر نياز دارد؟
3-براي هريك از صفحات چه تعداد ستون قرار خواهيد داد؛ دوستون، سه ستون يا چهارستون در صفحه؟
4-از چه نوع شكل ستون استفاده خواهيد كرد؟
5-آيا متن به صورت همتراز چاپ مي‌شود ويا چپ‌چين؟
6-چه اندازه‌اي براي حاشيه متن ها لازم است تا فضاي لازم براي تنفس وسطح سفيد كاغذ فراهم شود؟
7-چه ميزان فضاي سفيد براي فاصله بين ستون‌ها لازم است؟
8-آيا بودجه لازم براي چاپ تصوير يا عكس در اختيار داريد ويا ترجيح مي‌دهيد از متن وديگر شگردهاي گرافيكي (مانند كادر، خطوط، 000) براي زيباكردن صوري آن استفاده كنيد.

توجه: بهتر است به هنگام تعيين طرح نهايي صفحه‌آرايي ستون‌هاي با شكل‌هاي مختلف را تجربه كنيد. از گريدهاي دو، سه وچهارستونه با پهناي يكسان استفاده كنيد. كدام طرح براي پهناي ستون وخوانايي متن بهتر است؟

انتخاب قلم‌ها


1-كدام‌يك از قلم‌ها يا حروف چاپي متن، خواناتر است؟
2-آيا عنوان‌ها بايد با قلم متفاوت، سياه ويا بزرگ باشند؟
3-آيا حروفي كه انتخاب كرده‌ايد، مدرن است يا قديمي، آيا اين حروف جلوه‌اي قديمي وكهنه به بولتن نخواهند داد؟
4-از چه نوع حروفي براي متن شرح تصاوير استفاده خواهيد كرد؟
5-آيا حروفي كه براي عناوين اصلي وفرعي انتخاب كرده‌ايد با حروف متن متناسب است؟

تصوير و عكس


1-آيا براي ايجاد جذابيت بصري بايد از تصوير استفاده كرد؟
2-آيا سبك كلي تصاوير (عكس، طرح‌هاي خطي، كلاژ) مكمل، سبك كلي خود بولتن است؟
3-آيا عكس يا تصاويري داريد؟ اگر بولتن جدي ورسمي است، استفاده از كاريكاتور چندان موجه ومناسب نخواهد بود. اگر تصوير يا عكسي در اختيار نداريد وخود نيز قادر به ترسيم نيستيد، مي‌توانيد با استفاده از حروف، شكل‌هاي جالبي پديد آوريد.
4-آيا دراين خبرنامه به جدول يا نمودار نياز است؟
5-آيا شما خود مي‌توانيد يك جدول يا نمودار را طراحي كنيد؟
6-آيا مي‌توان به جاي نمودار وطرح از جدول ومتن استفاده كرد؟

نكاتي كه بايد به خاطر داشت: فهرست كنترل


* عنوان اصلي، تمامي اطلاعات لازم را دربرمي‌گيرد.
* آرم عنوان به آساني قابل تشخيص وشناسايي است.
* صفحه اصلي جالب توجه وبه آساني قابل خواندن است.
* عنوان‌ها به آساني از متن اصلي قابل تشخيص است.
* مقالات به آساني قابل فهم وخوانا هستند.
* خبرنامه داراي يك هويت متمايز است.
* قلم عنوان‌هاي اصلي، فرعي، متن وشرح تصاوير در سرتاسر بولتن يكسان است.
* تصاوير استفاده شده با نوع چاپ ومخاطب مناسب است.
* هر صفحه از فضاي سفيد كافي برخوردار است.
* فضاي بين ستون‌ها كافي است.