شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خلاقيت و نوآوري، ظرفيتي براي ظهور روابط‌عمومي‌هاي جديد و اثرگذار: بازتعريف روابط‌عمومي‌ها با رويكرد تقويت كيفيت زندگي)
دوشنبه، 22 شهریور 1400 - 13:08 کد خبر:47708
دكتر سيدسعيدرضا عاملي در چهاردهمين كنفرانس بين المللي روابط‌عمومي ايران (۱۹ آذر ۹۶) اظهاركرد: ظهور فناوري‌هاي جديد اين شرايط را ايجاد كرده است تا از روابط‌عمومي حضوري عبور كرده و با استفاده از ارتباط شبكه‌اي به روابط‌عمومي دو فضايي انتقال پيدا كنيم.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| عضو شوراي عالي فضاي مجازي كشور با اشاره به لزوم انتقال روابط‌عمومي قديم به روابط‌عمومي جديد، گفت: روابط‌عمومي‌ها نبايد بوق و بلندگوي تبليغاتي سازمانها و دستگاهها باشند.


دكتر سيدسعيدرضا عاملي در چهاردهمين كنفرانس بين المللي روابط‌عمومي ايران (۱۹ آذر ۹۶) اظهاركرد: ظهور فناوري‌هاي جديد اين شرايط را ايجاد كرده است تا از روابط‌عمومي حضوري عبور كرده و با استفاده از ارتباط شبكه‌اي به روابط‌عمومي دو فضايي انتقال پيدا كنيم.


وي ادامه داد: اين بازنگري درمدل‌هاي مديريتي به منظور رسيدن به حكمراني خوب برخواسته از الزامات ارتباطي جديد است و توجه ويژه‌اي به كيفيت زندگي و افزايش رضايت‌مندي دارد.


عضو شوراي عالي فضاي مجازي به شاخص‌هاي روابط‌عمومي خلاق در تعالي سازمان پرداخت و افزود: شاخص‌هاي روابط‌عمومي را مي‌توان به روابط‌عمومي دو فضايي، داده مبنا، پيشرفت‌گرا و عملكرد براساس شناخت مساله و حل آن تقسيم كرد، اين روابط‌عمومي هميشه معطوف به كمال بوده است و به دنبال ايجاد و شادي نشاط اجتماعي است.


به گفته عاملي براي رسيدن به روابط‌عمومي خوب خلاقيت مي‌بايست در مسير پنج انتقال قرار گيرد، اين مسيرها شامل انتقال از روابط‌عمومي مبهم به شفاف، انتقال از روابط‌عمومي كند و تاخيري به روابط‌عمومي به لحظه و قابل دسترس، انتقال روابط‌عمومي احساسي و توجيه كننده به روابط‌عمومي واقعيت‌گرا و عقلاني، انتقال از روابط‌عمومي خاموش به پاسخگو و انتقال از روابط‌عمومي موردي به روابط‌عمومي سيستمي يا الگوريتمي است.


اين مدرس دانشگاه افزود: يكي از ويژگي‌هاي امروز جهان معاصر تنهايي و خاموشي افراد در ارتباطات است و روابط‌عمومي مي‌بايست از طريق تقويت ارتباطات به كاهش انزواء و تنهايي اجتماعي افراد برسد.


عضو شوراي عالي فضاي مجازي ابراز داشت: در مورد رسيدن به خلاقيت درست عمومي ناشي از تامين اعتماد درجهان بايد خلاقيت را در بخش‌هايي همچون تغيير در نگرش فضاي سازمان، تغيير در ساختار سازمان، تغيير در ارتباطات سازماني درون‌زا انگاره‌هاي ذهني منفي درباره قوميت‌ها و جايگاه سازماني پيگيري كرد.


عاملي با بيان اينكه فضاي مجاز فضاي باز توليد است، بيان داشت: فضاي مجازي يك فضا بازنمايي محسوب مي‌شود و اگر ما از اين فضاي دوم در كنار فضاي اول رسانه استفاده كنيم قطعا يك روابط‌عمومي موفق خواهيم داشت.


وي ادامه داد: ايجاد يك قابليت بين فضا رسانه و فضا مجازي امروز امكان‌پذير شده است، ما نبايد فضاي مجازي را به قيمت ضعيف شدن ارتباطات انساني رها كنيم، روابط‌عمومي دو فضايي براساس اقدامات يك سازمان دسته‌بندي مي‌شود.


عضو شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص خلاقيت و تاثير آن در كار گفت: خلاق كوانتوم خلاقيتي است كه كسي تا به حال آن را خلق نكرده است و خلاقيت بايد منشاء پيشرفت بشود و اگر خلاقيت نباشد موجب پسرفت نيز ممكن است بشود.


عاملي ابراز كرد: روابط‌عمومي دريافت موضوعات متعدد است و خلاقيت بايد اين مشكل را كه در هر عرصه روابط‌عمومي رخ مي‌دهد را كشف كند، خلاقيت بايد وضعيت بهتري را در روابط‌عمومي ايجاد كند، اينكه ما بتوانيم يك راه حلي را ارائه كنيم كه شادابي و نشاط بيشتري را براي اعضاء ايجاد كند يك راه‌حل تسهيل روابط است.


وي ادامه داد: روابط‌عمومي اگر يك هدف متعالي داشته باشد مي‌تواند پيشرفت كند، خلاقيت موجب مي‌شود كليشه و تكرار از بين برود، خلاقيت نياز دارد كه يك عرصه جديدي براي زندگي ايجاد كند، يك سازمان و روابط‌عمومي آن بايد از انتشار اخبار هيجاني كه او را از كار دور كند فاصله پيدا كند.


عضو شوراي عالي فضاي مجازي تصريح كرد: مردم امروز در فضاي مجازي خود زندگي خود را انجام مي‌دهند و تنهايي و انزواء منشا بدبختي شده است، ما نيازمند يك تبادل احساسات در محيط هستيم، روابط‌عمومي‌ها براي موفقيت در كار خود بايد ميزان تنهايي افراد را بشناسند.


وي گفت: روابط‌عمومي و مديريت نبايد به عنوان بلندگوي يا بوق تبليغاتي سازمان باشند.
 

لينك دانلود: http://kpri.ir/?p=6682