شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مسئوليت جامعه جهاني حرفه‌اي روابط‌عمومي در پاندمي جهاني كرونا
یکشنبه، 21 شهریور 1400 - 11:21 کد خبر:47695
هدف نهايي و غايي روابط‌عمومي عبارت است از حفاظت از مردم در برابر كوويد-19 با رعايت اصل اعتماد و اين اعتماد مفهومي است كه فقط زماني مي‌تواند به‌وجود آيد كه بر پايه اعتبار و صحت شكل گرفته باشد و اعتبار و صحت هم بر ستون شفافيت استوار شده است.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| پروفسور "دين كراكبرگ" استاد بخش مطالعات ارتباطات دانشگاه كاروليناي شمالي و رييس سابق مركز روابط‌عمومي جهاني (CGPR)، "مسئوليت جامعه جهاني حرفه‌اي روابط‌عمومي در پاندمي جهاني كرونا" را مورد تجزيه و تحليل قرار ‌داد.


وي كارشناسي خود را در رشته روزنامه‌نگاري از دانشكده وارتبرگ در سال 1969، كارشناسي ارشد را در رشته روزنامه‌نگاري در سال 1974 از دانشگاه ايلينويز شمالي و دكتراي خود در رشته ارتباطات جمعي را در سال 1985 از دانشگاه آيووا دريافت كرد.


بخشي از سخنان كراكبرگ: هدف نهايي و غايي روابط‌عمومي عبارت است از حفاظت از مردم در برابر كوويد-19 با رعايت اصل اعتماد و اين اعتماد مفهومي است كه فقط زماني مي‌تواند به‌وجود آيد كه بر پايه اعتبار و صحت شكل گرفته باشد و اعتبار و صحت هم بر ستون شفافيت استوار شده است.


والنتين و من هم بر اين اعتقاديم كه فعالان روابط‌عمومي مي‌بايستي كانون اعتمادسازي براي سازمان‌ها باشد چه اين سازمان‌ها دولت‌ها باشند، چه سازمان‌هاي جامعه مدني و چه شركت‌ها. با اين حال، بايد بر اين موضوع تاكيد كرد و هشدار داد كه اعتماد تنها در صورتي به‌وجود مي‌آيد كه تداوم داشته باشد و حفظ شود به‌طوري كه اعتماد به يك سازمان زماني ايجاد مي‌شود كه عمل و رفتار آن سازمان به‌شكل معقولي قابل پيش‌بيني و مورد انتظار باشد و بر مبناي رفتار و ارتباطات گذشته آن سازمان يا عامل شكل گرفته باشد. متقابلا در صورت خيانت هيچ اعتمادي نمي‌تواند وجود داشته باشد.


باز هم والنتين و من چنين نتيجه‌گيري كرده‌ايم كه فعالان روابط‌عمومي براي حفظ و ارتقاي اعتماد و اطمينان پيدا كردن نسبت به‌وجود اعتماد مي‌بايستي نه فقط به‌صورت استراتژيك و راهبردي بلكه به شكلي فرااستراتژيك فكر كنند.


در اينجا فرااستراتژيك يعني اينكه هدف نهايي و غايي فعالان روابط‌عمومي بايد يك چيز باشد و آن ايجاد اعتماد است كه شرط لازم و در واقع مهم‌ترين چيز در روابط سازمان‌ها با عموم مردم و كليت جامعه محسوب مي‌شود.


خوب مي‌رسيم به اينكه فعالان حوزه روابط‌عمومي چه بايد انجام دهند؟ اول از همه اينكه اگرچه خيلي سخت به نظر مي‌رسد اما همه شما بايد در مورد كوويد-19 و انشعاب‌ها و گوناگوني‌هاي آن آگاه باشيد و دانش‌تان را نسبت به اين ويروس افزايش دهيد و اين كار را به‌خاطر دانش‌تان، به‌خاطر كشورتان و به‌خاطر جهان انجام دهيد و هر روز سعي كنيد تا چيزهاي بيشتري در مورد اين همه‌گيري يباموزيد و بدانيد.
 

لينك: http://kpri.ir/?p=6675