شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي؛ فرهنگ‌ساز، تسهيل‌گر، مشوق و پشتيان توليد ملي
دوشنبه، 28 تیر 1400 - 11:39 کد خبر:47509
بخش اعظمي از وظيفه و رسالت نهادينه شدن فرهنگ رونق توليد و بهره‌گيري از توليد ملي، بر دوش روابط عمومي‌هاست و فعالان اين عرصه با اطلاع‌رساني خود در نخستين مرحله، تلاش مي‌كنند تا با آگاه‌سازي، توانمندي‌ و تلاش‌هاي هدفمند حوزه توليد را به تصوير بكشند و آن را به استماع و اطلاع افكار عمومي و ذي‌نفعان برسانند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| روابط‌عمومي به‌عنوان مكمل اركان جهش و رونق توليد، با رصد و پايش مسائل سازمان، تلاش مي‌كند تا در سايه تعامل و ارتباطات انساني درون و برون‌سازماني، رسالت اصلي خود را كه تسهيل‌گري در ارتباطات و اقناع افكار عمومي است به انجام برساند و به‌عنوان مركزي براي شناسايي توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها و مقابله با بحران‌ها نقش‌آفريني كند.

زيرساخت توسعه و پيشرفت در هر نظام سياسي و اقتصادي، فرهنگ است و فرهنگ توسعه، ايجاد آرمان، باور و اراده عميق به ضرورت تغيير نگاه و رفتار نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در درجه اول از سوي انسان است و تا زماني كه انسان به‌عنوان عنصر اصلي توسعه و فلسفه جهش، خيزش و حركت به سمت تعالي، اراده‌اي بر پذيرش تغيير براي تعالي خود، جامعه و محيط پيرامون نداشته باشد، معناي توسعه تكامل نمي‌يابد.

دومين عنصر اساسي موردنياز براي توسعه پايدار، وضع قوانين و مقررات لازم براي رفع موانع و فراهم ساختن شرايط لازم به‌منظور تسهيل‌گري و حمايت از پيشرفت و تعالي است.

در سال جاري كه «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» نام‌گذاري شده، ضرورت توجه به مؤلفه‌هاي اصلي در كاميابي و دست‌يابي به اهداف تعيين‌شده امري ضروري است كه در آن ميان، ارتباطات، روابط عمومي و افكار عمومي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نقش‌آفريني قابل‌توجهي در تحقق شعار امسال ايفا مي‌كند.

روابط عمومي به‌عنوان مكمل اركان جهش و رونق توليد، با رصد و پايش مسائل سازمان، تلاش مي‌كند تا در سايه تعامل و ارتباطات انساني درون و برون‌سازماني، رسالت اصلي خود را كه تسهيل‌گري در ارتباطات و اقناع افكار عمومي است به انجام برساند و به‌عنوان مركزي براي شناسايي توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها و مقابله با بحران‌ها نقش‌آفريني كند.

علاوه بر اين، امروزه اهميت نقش و جايگاه و كاركرد روابط عمومي در هدايت افكار عمومي بر كسي پوشيده نيست و اين واحد با اطلاع‌رساني پويا، هوشمند، مؤثر، شفاف و صادقانه خود، بيش‌ازپيش در ترويج روحيه اميدواري، نشاط، همدلي و همكاري مي‌كوشد و ضمن ارتقاي اعتماد و تفاهم متقابل مردم و مسئولان، ميزان سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي جامعه را به نحو مؤثري افزايش مي‌دهد.

بخش اعظمي از وظيفه و رسالت نهادينه شدن فرهنگ رونق توليد و بهره‌گيري از توليد ملي، بر دوش روابط عمومي‌هاست و فعالان اين عرصه با اطلاع‌رساني خود در نخستين مرحله، تلاش مي‌كنند تا با آگاه‌سازي، توانمندي‌ و تلاش‌هاي هدفمند حوزه توليد را به تصوير بكشند و آن را به استماع و اطلاع افكار عمومي و ذي‌نفعان برسانند؛ علاوه بر اين، با آموزش و ترويج فرهنگ توليد و ضرورت‌هاي آن، نقش راهنما را در جامعه ايفا مي‌كنند و در نهايت با تجميع دغدغه‌ها و نيازمندي‌هاي مرتبط با توليد، همگرايي و همبستگي را پي مي‌گيرند.

واكاوي فرايندها از منظر كنشگران، متخصصان و همچنين افكار عمومي و نگاه نقادانه به مسائل و بررسي آسيب‌ها، نواقص و كاستي‌هاي توليد، از ديگر وظايفي است كه روابط عمومي به‌عنوان همراه و هميار توليد ملي بر عهده دارد و درنهايت با فرهنگ‌سازي، توسعه روابط و مناسبات، اطلاع‌رساني، نظارت، آموزش و تبيين بايدها و نبايدها، به‌عنوان پيشگام اصلي توانمندسازي سازمان در پشتيباني از توليد ملي فعاليت مي‌كند.

هادي نباتي نژاد - مدير روابط عمومي شركت فولاد مباركه