شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تجربه روابط‌عمومي در آسيا
پنجشنبه، 24 تیر 1400 - 14:04 کد خبر:47497
تأسيس اين بازار جديد، دائماً به افزايش سطح فعاليت‌هاي روابط‌عمومي در اين قاره نياز دارد، اما قاره آسيا با وجود ميراث غني و ظرفيت گسترده خود، در زمينه آموزش روابط‌عمومي بي‌تحرك باقي مانده است. ترديدي نيست كه انجام تحليل‌هاي تجربي در زمينه حرفه روابط‌عمومي در آسيا و استفاده از اين يافته‌ها در آموزش روابط‌عمومي مدت زيادي به تأخير افتاده است.آسيا از نظر محدوده جغرافيايي و جمعيت، بزرگترين و علاوه بر آن پيچيده‌ترين منطقه است. در دهه‌هاي گذشته، كشورهاي آسيايي مانند چين و هند به عنوان بازارهايي بزرگ و مهم براي همكاري‌هاي چندمليتي ظهور كرده‌اند. اين نوع فرآيند تجارت بين ملل در آسيا، آشكارا طي نهمين نشست «آسه‌آن» كه در جزيره بالي در اندونزي، در 18 اكتبر 2003 برگزار شد به گسترش خود ادامه داد.

 

در اين نشست آسه‌آن (مؤسسه ملل آسياي جنوب شرقي) كه 10 كشور در آن شركت داشتند، موافقت‌نامه‌هاي تجاري و امنيتي دو جانبه توسط كشورهاي چين، ژاپن،‌ كره جنوبي و هند امضاء شد. هدف از اين موافقت‌نامه‌ها، تأسيس ناحيه بازرگاني عظيم در قاره آسيا- كه بيش از 60 درصد جمعيت دنيا را در بر مي‌گيرد- بود.

 

تأسيس اين بازار جديد، دائماً به افزايش سطح فعاليت‌هاي روابط‌عمومي در اين قاره نياز دارد، اما قاره آسيا با وجود ميراث غني و ظرفيت گسترده خود، در زمينه آموزش روابط‌عمومي بي‌تحرك باقي مانده است. ترديدي نيست كه انجام تحليل‌هاي تجربي در زمينه حرفه روابط‌عمومي در آسيا و استفاده از اين يافته‌ها در آموزش روابط‌عمومي مدت زيادي به تأخير افتاده است.
 

لينك مقاله:

 

http://kpri.ir/product/تجربه-روابط‌عمومي-در-آسيا/