شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اعلاميه هلسينكي
پنجشنبه، 10 تیر 1400 - 15:07 کد خبر:47387
اعضاي سازمان مشاوره ارتباطات بين‌المللي (ICCO) با آگاهي از تأثير و اهميت قابل توجه و روزافزون روابط‌عمومي، در هر زمان متعهد مي‌شوند كه 10 اصل زير را رعايت كنند:

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| اعضاي سازمان مشاوره ارتباطات بين‌المللي (ICCO) با آگاهي از تأثير و اهميت قابل توجه و روزافزون روابط‌عمومي، در هر زمان متعهد مي‌شوند كه 10 اصل زير را رعايت كنند:

1. مطابق با اصول اخلاقي و قوانين قابل اجرا، كار كردن.

2. رعايت بالاترين استانداردهاي حرفه‌اي در روابط‌عمومي و ارتباطات.

3. صداقت و برخورد صادقانه و شفاف با كارمندان، همكاران، مشتريان، رسانه‌ها، دولت و مردم.

4- براي محافظت از حقوق حريم خصوصي مشتريان، سازمان‌ها و افراد با حفاظت از اطلاعات محرمانه.

5- مراقب وظيفه خود در جهت حفظ اعتبار صنعت باشند.

6.  همسو با علايق و سليقه حاميان مالي باشيد و هرگز در كارهاي گمراه كننده مثل "تبليغات فريبنده" مشاركت نكنيد.

7. آگاهي از قدرت رسانه‌هاي اجتماعي، و استفاده از آنها با مسئوليت‌پذيري.

8- هرگز در ايجاد يا جعل آگاهانه اخبار جعلي شركت نكنيد.

9. براي پيروي از قوانين رفتاري انجمن خود، مراقب قوانين رفتاري ساير كشورها باشيد و هميشه براي آنها احترام قائل شويد.

10- مراقب باشيد كه وظايف شغلي افراد بدون ارتكاب به جرم و جنايت در زمينه‌هاي جنسيت، قوميت، محل ولادت، دين، معلوليت يا هر نوع تبعيض انجام شود.

 

منبع انگليسي:  https://iccopr.com

منبع فارسي: انتشارات كارگزار روابط‌عمومي/ روابط بين‌الملل/ اول تير 1400

http://kpri.ir