شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 17 مرداد؛ روز خبرنگار مصادف با چهلم عروج شهادت گونه گل‌هاي پرپر شده بوستان اطلاع رساني است.
یکشنبه، 6 تیر 1400 - 01:26 کد خبر:47368
خبرنگار مزاحم نيست؛ مراحم است. خبرنگار؛ رزمنده جان بركف ميدان مبارزه با جهل و خرافه و ناداني است. خبرنگار؛ مرد ميدان تنوير افكار عمومي است. خبرنگاران؛ راست قامتان بلند همتي هستند در برابر انحرافات اجتماعي؛ سياسي و اقتصادي.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| شهيدان شاهد؛ مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني؛ غريبانه و غم انگيز و مظلومانه رفتند و چه زيبا و عجيب است كه چهلم آن ثبت كنندگان تاريخ؛ تاريخي شده است با روز خبرنگار.


يادشان گرامي و راه‌شان ماندگار.

بياييد براي‌شان يادبود جانانه اي برپا كنيم. بياييد حرفه مقدس خبرنگاري را پاس بداريم. بياييد براي استخدام؛ معيشت؛ مسكن؛ بيمه و سختي كار و... خبرنگاران كاري كنيم كارستان. بياييد باور كنيم و ايمان داشته باشيم كه خبرنگار؛ سنگربان بيدار دروازه هاي گردش اطلاعات و روشنگري در جامعه است.

 

خبرنگار مزاحم نيست؛ مراحم است. خبرنگار؛ رزمنده جان بركف ميدان مبارزه با جهل و خرافه و ناداني است. خبرنگار؛ مرد ميدان تنوير افكار عمومي است. خبرنگاران؛ راست قامتان بلند همتي هستند در برابر انحرافات اجتماعي؛ سياسي و اقتصادي.

 

خبرنگار؛ فانوس روشني بخش مسير حق طلبي و ظلم ستيزي و افشاي حقيقت هاست تا حق و باطل از هم تمييز داده شوند. خبرنگار؛ پر از شور و شعور و شوق است. خبرنگار؛ سرشار از عشق و خدمت و همراهي است. خبرنگار؛ مشاور امين و صادق و بي‌طرفي است براي آنكه ما به بيراهه ها نرويم. قدرشان را بدانيم و راهشان را همواره هموار كنيم براي كمك به رشد و توسعه پايدار كشور.


روحشان شاد و يادشان گرامي باد.