شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دانلود 57امين شماره مجله كارگزار روابط‌عمومي
یکشنبه، 13 تیر 1400 - 13:34 کد خبر:47288
"داستان‌سرايي، فرايندها و كاربردها"، "قدرت داستان‌گويي و نقش آن در روابط‌عمومي"، "قصه‌گويي: تقاطع روابط‌عمومي، تبليغات و بازاريابي"، "ابزارهايي كاربردي براي داستان‌گويي ديجيتالي" و "افزايش پوشش رسانه‌اي از طريق قصه‌گويي"، عنوان‌هاي مقالاتي است كه در اين شماره از فصلنامه به چاپ رسيده است.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| 57امين شماره مجله "كارگزار روابط‌عمومي" با موضوع "داستان‌سرايي" منتشر شد.

به گزارش شارا به نقل از روابط‌عمومي فصلنامه كارگزار روابط‌عمومي، "داستان‌سرايي، فرايندها و كاربردها"، "قدرت داستان‌گويي و نقش آن در روابط‌عمومي"، "قصه‌گويي: تقاطع روابط‌عمومي، تبليغات و بازاريابي"، "ابزارهايي كاربردي براي داستان‌گويي ديجيتالي" و "افزايش پوشش رسانه‌اي از طريق قصه‌گويي"، عنوان‌هاي مقالاتي است كه در اين شماره از فصلنامه به چاپ رسيده است.مجله را دانلود كنيد