شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديرعامل بيمه تعاون: وظيفه اصلي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه جلب اعتماد مردم است
سه شنبه، 11 خرداد 1400 - 20:54 کد خبر:47236
مهمترين مساله به اعتقاد من حفظ اعتماد و باور ذينفعان صنعت بيمه است. ما بايد يادآوري كنيم كه صنعت بيمه تنها دست گيرنده ندارد بلكه ما حامي و همراه مشتريان خود در شرايط سخت هستيم. بعنوان مثال اجراي طرح هاي مختلف توسط شركت هاي بيمه اي در حمايت از مشتريان خود نظير بيمه توقف كسب و كار، بيمه كرونا، تخفيف ها و تسهيلات در نظر گرفته شده براي خدماتي نظير بيمه درمان و غيره مي تواند جامعه را به نقش پررنگ بيمه در ايفاي نقش حامي و آينده نگر به مشتريان معرفي كند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| دكتر يونس مظلومي مديرعامل بيمه تعاون وظيفه اصلي و حياتي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه را كاهش ريسك‌گريزي فرهنگي و جلب اعتماد مردم به بهره‌گيري از خدمات صنعت بيمه درهمه اقشار و طبقات اجتماعي مي داند و معتقد است گام‌هاي اساسي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه بايد در راستاي لزوم تطابق طرح‌ها و پوشش‌هاي بيمه‌اي با ويژگي‌هاي ساختار فرهنگي جامعه؛ برنامه‌ريزي آموزشي در مقاطع تحصيلي مختلف به منظور آشنايي بيشتر با فرهنگ بيمه؛ شناسايي تركيب‌هاي ناسازگار با فرهنگ بيمه و تلاش براي اصلاح يا حذف آنها و افزايش آگاهي عمومي نسبت به فرهنگ بيمه باشد. 27 ارديبهشت ماه روز جهاني ارتباطات و روابط‌عمومي بهانه اي شد كه گفتگويي با ايشان انجام دهيم كه ماحصل آنرا در زير مي خوانيد:


آقاي دكترممنون كه دراين گفتگو شركت كرديد، حضرتعالي نقش روابط عمومي ها در توسعه فرهنگ بيمه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟


قبل از پاسخ به اين سئوال بايد ابتدا ديد مشكل توسعه فرهنگ بيمه دركشور چيست تا بتوان براي آن راه حل مناسب را تجويز كرد. براساس مطالعات انجام شده بر روي فرهنگ هاي ملي در 64 كشور مشخص شده است كه 4 ويژگي مشترك را مي توان در اين فرهنگ ها بازشناسايي كرد. يكي از اين 4 ويژگي كه بنظر مي رسد با موضوع بحث ما در ارتباط باشد مساله اي است بنام ريسك‌‌گريزي يا اجتناب از عدم‌ قطعيت. در جوامعي كه ريسك گريزي ويژگي حاكم آن ها شناخته مي شود، بيمه با كمترين ميزان توجه روبرو است زيرا در اين جوامع بيمه گزاري نوعي ريسك و هزينه است و مردم به آن بي توجه هستند.


طبيعي است كه اين امر ريشه در آموزه هاي قديمي و كهن يك جامعه دارد، فرهنگ ملي، نقطه استراتژيكي براي اشاعه فرهنگ بيمه است و بنابراين براي رفع مشكلات بايد با شناسايي نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملي در خصوص برنامه‌ريزي براي فرهنگ‌سازي اقدام كرد.


نكته مهم ديگر آن كه براي توسعه بيمه در كشور نيازمند توسعه اقتصادي هستيم كه اين امر نيز در گروه ثبات و شرايط پايدار بلند مدت است. فراموش نكنيم كه بيمه تنها به منظور كاهش خطر در فعاليت هاي اقتصاد كاربرد ندارد بلكه نقش تعيين كننده اي در تجميع و افزايش سرمايه و در نتيجه رشد سرمايه گذاري خواهد داشت. لذا هر قدرفرهنگ توسعه در كشور رشد پيدا كند، ميزان آرامش و اطمينان از آينده افزايش يافته و به توسعه منجر خواهد شد.


با اين مقدمه بايد گفت وظيفه اصلي و حياتي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه بايد كاهش ريسك‌گريزي فرهنگي و جلب اعتماد مردم به بهره‌گيري از خدمات صنعت بيمه در همه اقشار و طبقات اجتماعي باشد. بنابراين معتقدم كه گام‌هاي اساسي روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه بايد در راستاي لزوم تطابق طرح‌ها و پوشش‌هاي بيمه‌اي با ويژگي‌هاي ساختار فرهنگي جامعه؛ برنامه‌ريزي آموزشي در مقاطع تحصيلي مختلف به منظور آشنايي بيشتر با فرهنگ بيمه؛ شناسايي تركيب‌هاي ناسازگار با فرهنگ بيمه و تلاش براي اصلاح يا حذف آنها و افزايش آگاهي عمومي نسبت به فرهنگ بيمه باشد.


آيا روابط عمومي هاي شركت هاي بيمه اي توانسته اند اين وظايف را به نحو احسن انجام دهند؟


پاسخ به اين سئوال كار سختي است. بسياري از شركت هاي بيمه اي در ايران بسيار جوان هستند. همچنين صنعت بيمه در ايران متاثر از شرايط پيراموني خود است. نمي توان انتظار داشت كه با وجود نقايص يا كاستي ها در ديگر بخش ها صنعت بيمه بتواند براحتي به حركت خود ادامه دهد. با اين وجود من معتقدم گام هاي بسيار مناسبي تاكنون برداشته شده است. اگرچه همچنان تا دستيابي به اهداف و ايده آل ها فاصله چشمگيري وجود دارد.


بسياري از طرح هاي بيمه اي در ايران نوظهور و جديد بشمار مي آيند. مشكلات و كمبود حمايت هاي قانوني نيز بر اين مساله افزوده است. ولي در مجموع مي توان گفت دستاوردهاي بسيار چشمگيري در حوزه روابط عمومي صنعت بيمه را شاهد هستيم. تنوع تبليغات و روش هاي اطلاع رساني و نوآوري هاي بسياري در سال هاي اخير را شاهد هستيم. با اين وجود لازم است كه به اين بخش توجه ويژه تري داشت تا شاهد اتفاقات بسيار بهتري در اين بخش باشيم.


تشكيل جلسات منظم روابط عمومي هاي شركت هاي بيمه اي چه دستاوري تاكنون داشته است؟


اشتراك گذاري اطلاعات و بهره گيري از تجارب يكي از بهترين و موثرترين روش‌هاي تبادل اطلاعات است كه در صورت برنامه ريزي صحيح مي تواند موجب رشد و تقويت روابط عمومي هاي بيمه اي شود. البته نبايد فراموش كرد كه در جريان اين روند ممكن است در بسياري از موارد هم ما شاهد آزمون و خطا باشيم. ولي به عنوان يك مدير ارشد صنعت بيمه خوشحال هستم كه اكنون شاهد تشكيل يك نظام ارتباطي و شبكه اي از روابط عمومي هاي صنعت بيمه هستيم كه بصورت مدون و منظم در حال برگزاري جلسات هستند و به اين ترتيب مي توانيم در آينده اي نه چندان دور شاهد رشد هر چه بيشتر روابط عمومي هاي اين صنعت و تحولات عميق در سيستم هاي ارتباطي و تبليغي باشيم.


در شرابط اقتصادي متاثر از شيوع كرونا روابط عمومي هاي صنعت بيمه در جهت رشد و توسعه بيمه در جامعه چه برنامه هايي بايد داشته باشند؟


مهمترين مساله به اعتقاد من حفظ اعتماد و باور ذينفعان صنعت بيمه است. ما بايد يادآوري كنيم كه صنعت بيمه تنها دست گيرنده ندارد بلكه ما حامي و همراه مشتريان خود در شرايط سخت هستيم. بعنوان مثال اجراي طرح هاي مختلف توسط شركت هاي بيمه اي در حمايت از مشتريان خود نظير بيمه توقف كسب و كار، بيمه كرونا، تخفيف ها و تسهيلات در نظر گرفته شده براي خدماتي نظير بيمه درمان و غيره مي تواند جامعه را به نقش پررنگ بيمه در ايفاي نقش حامي و آينده نگر به مشتريان معرفي كند.