شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اولين كنفرانس ويديويي روابط‌عمومي ايران برگزار مي‌شود
شنبه، 8 خرداد 1400 - 09:07 کد خبر:47196
اولين كنفرانس ويديويي روابط‌عمومي ايران به استقبال يك روزه بحث‌ها و بيان نقطه‌نظرات و پاسخ به سوالات كليدي مرتبط به آينده ارتباطات بحران و نقش روابط‌عمومي مي‌رود. 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| اولين كنفرانس ويديويي روابط‌عمومي ايران (IPRVC) اواخر تيرماه سال جاري به ميزباني موسسه كارگزار روابط‌عمومي برگزار مي‌شود.


به گزارش شارا، اولين كنفرانس ويديويي روابط‌عمومي ايران به استقبال يك روزه بحث‌ها و بيان نقطه‌نظرات و پاسخ به سوالات كليدي مرتبط به آينده ارتباطات بحران و نقش روابط‌عمومي مي‌رود.

كنفرانس ويديويي روابط‌عمومي ايران به سوالات مربوط به اين كه بهترين چالش‌ها/ فرصت‌هاي موجود در صنعت روابط‌عمومي امروز چيست؟، كوويد-19 چه تاثيري بر صنعت روابط‌عمومي داشته است؟ و بهترين روش‌ها براي ارتباطات بحران كدامند؟، پاسخ مي دهد.


كانون توجه اولين كنفرانس ويدئويي روابط‌عمومي ايران، "ارتباطات بحران، روابط‌عمومي و كوويد-19" مي‌باشد و 16سخنران داخلي و خارجي، نظرات‌شان را در اين خصوص ارائه خواهند داد.

 

ماهيت بصري و شنيداري ويديوها، مخاطبان زيادي را به خود جلب مي‌كند و با ادامه تاثيرگذاري و محبوبيت آنها، كاملاً طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه اين بستر آشنا و گسترده بايد در سيستم آموزشي صنعت روابط‌عمومي ايران نيز تسري و گسترش يابد.


امروزه با توجه به بيماري همه‌گير كرونا، بسياري از متخصصان روابط‌عمومي ترجيح مي‌دهند كه براي آموزش و توسعه تجربه يادگيري خود و همچنين براي از بين بردن موانعي مانند مكان و زمان و حفظ سلامتي خود از فيلم‌هاي آموزشي استفاده كنند.