شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديرعامل بيمه پارسيان: كارهاي مشترك روابط عمومي ها به رشد صنعت بيمه كمك مي كند
دوشنبه، 3 خرداد 1400 - 11:15 کد خبر:47150
بيمه در جامعه ما موضوع پيچيده اي است و شايد براي همه افراد جامعه پيچيدگي هاي آن قابل درك نباشد، محاسبات بيمه اي، نوع محاسبه حق بيمه، محاسبات خسارت و غيره، لذا روابط عمومي ها مي توانند اين موضوعات پيچيده را به ساده ترين زبان براي عموم شرح داده و قابل فهم نمايند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| روابط عمومي بايد سازمان را بعنوان يك موجود زنده و پويا بگونه اي به مخاطبان معرفي نمايد. مديرعامل بيمه پارسيان بيان مي كند همفكري ، هم انديشي و هم افزايي نتيجه مشورت و تلاش روز افزون براي رشد صنعت بيمه است و كارهاي مشترك روابط‌عموميهاي به رشد اين صنعت و جلب توجه مردم به آن موثر خواهد بود. هادي اويار حسين معتقد است با توجه به افزايش تعداد شركت هاي بيمه انتظار از روابط عمومي ها اين است كه كمك بيشتري به رشد وتوسعه فرهنگ بيمه نمايند . به بهانه هفته روابط عمومي و ارتباطات گفتگويي با ايشان انجام داديم كه ماحصل آنرا در زير مي خوانيد:


آقاي اويار حسين نقش روابط عمومي در توسعه فرهنگ بيمه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟


به طور حتم روابط عمومي بعنوان پيشاني ارتباطي سازمان ها كه بيشترين و نزديكترين ارتباط را با مردم دارد واز طرفي پل ارتباطي مردم وسازمان هاست مي تواند به بهترين نحوي پيام هاي صنعت بيمه را در ميان تمام اقشار جامعه نشر دهد و اهميت و لزوم داشتن يك بيمه نامه را براي مردم جامعه روشن نمايد توسعه فرهنگ بيمه موضوعي است كه مي بايستي براي تك تك افراد جامعه شرح داده شود بطوريكه موضوع قابل فهم بوده و نياز به داشتن بيمه براي همه بعنوان يك امر بديهي تلقي گردد واين قابل فهم شدن موضوعاتي همچون بيمه را روابط عمومي مي بايستي انجام دهد و زبان گوياي سازمان خود شود.


روابط عمومي بايد سازمان را بعنوان يك موجود زنده و پويا بگونه اي به مخاطبان معرفي نمايد كه راحت ترين نوع ارتباط را كه قابل فهم و درك بودن فعاليت سازمان و در دسترس بودن آن مي باشد به خوبي احساس كنند.


در اين راه بيمه در جامعه ما هنوز پتانسيل رشد فراواني دارد و صد البته روابط عمومي ها هستند كه با آحاد جامعه ارتباط دارند و اين ارتباط دو سويه را هر چه گسترده تر نمايند و هر چه در حفظ و استمرار آن تلاش نمايند بهتر مي توان از اين پتانسيل رشد استفاده كرد و در نتيجه به توسعه فرهنگ بيمه و ضريب نفوذ بيمه در جامعه كمك نمود.


آيا روابط عمومي هاي شركت هاي بيمه اي توانسته اند اين وظايف را به نحو احسن انجام دهند؟


روابط عمومي ها تمام تلاش خود را به كار گرفته اند و در سال هاي اخير شاهد افزايش اين تلاش ها بوده ايم و كارهاي بسيار خوبي نيز انجام شده است . با توجه به افزايش تعداد شركت هاي بيمه انتظار از روابط عمومي ها اين است كه كمك بيشتري به رشد وتوسعه فرهنگ بيمه نمايند. البته همانگونه كه گفتيم در سالهاي اخير تلاش روابط عمومي ها بيشتر شده و كارهاي حرفه اي تري نيز صورت مي پذيرد با افزايش رقابت در اين زمينه روابط عمومي ها نيز تلاش مي كنند تا به بهترين نحو خدمات شركت خود را معرفي كنند و لذا همين رقابت به افزايش كيفيت و در نتيجه اثر گذاري كارهايشان در جامعه كمك خواهد كرد. هر چند تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم كارهايي نيز با همكاري همه روابط عمومي ها و بصورت مشترك انجام گرفته كه بسيار پسنديده است و تاثير گذاري بيشتري هم اينگونه فعاليت ها خواهد داشت.


تشكيل جلسات منظم روابط عمومي هاي شركت هاي بيمه اي چه دستاوردي تاكنون داشته است؟


همانگونه كه در پاسخ به سوال قبلي نيز اشاره شد، كارهاي مشترك روابط عمومي هاي صنعت بيمه بسيار به رشد اين صنعت و جلب توجه مردم به آن موثر خواهد بود چرا كه در فعاليت مشترك توان مضاعتي وجود دارد و اثر گذاري هم به مراتب بيشتر خواهد بود ، اين كارهاي مشترك نتيجه همين جلسات است .


همفكري، هم انديشي و هم افزايي نتيجه مشورت و تلاش روز افزون براي رشد صنعت بيمه است. مشخصاً اين جلسات كه در آن بيشتر در خصوص هم افزايي و اثر گذاري مطلوب تر بحث و گفتگو مي شود و مسايل روز صنعت بيمه در آن موشكافانه تر بررسي خواهد شد و همچنين جهت گيري هاي كل صنعت بيمه نسبت به موضوعي خاص و ايجاد هماهنگي بين روابط عمومي ها و شركت هاي بيمه در عين رقابت سالم از نظر اينجانب موضوعي مهم و بسيار پسنديده است كه نتايج مطلوبي هم داشته و انشاالله در آينده اين نتايج مطلوب بيشتر هم خواهد شد.


در شرايط اقتصادي متاثر از شيوع ويروس كرونا روابط عمومي هاي صنعت بيمه در جهت رشد و توسعه بيمه در جامعه چه برنامه هايي بايد داشته باشند؟


بيمه در جامعه ما موضوع پيچيده اي است و شايد براي همه افراد جامعه پيچيدگي هاي آن قابل درك نباشد، محاسبات بيمه اي، نوع محاسبه حق بيمه، محاسبات خسارت و غيره، لذا روابط عمومي ها مي توانند اين موضوعات پيچيده را به ساده ترين زبان براي عموم شرح داده و قابل فهم نمايند. اكنون موضوع همه گيري اين بيماري نيز شرايط خاصي را بر جامعه حاكم نموده است روابط عمومي ها مي توانند با شرح فعاليت هاي بيمه هاو نياز جامعه به يك بيمه نامه مطلوب كه بار هزينه هاي درمان و .... را به دوش بگيرد ، با مردم سخن بگويند .


اكنون كه رسانه هايي مانند شبكه هاي اجتماعي و تلويزيون بيش از پيش مورد استفاده قرار مي گيرند با يك برنامه ريزي دقيق و اطلاع رساني و تبليغات به موقع و با استفاده از رسانه مناسب مي توان از اين فرصت در خانه ماندن و همه گيري كرونا به بهترين نحو استفاده و جامعه را بيش از پيش با بيمه و لزوم داشتن بيمه نامه هاي متناسب با كار و زندگي افراد آشنا نمود و اين وظيفه روابط عمومي هاست كه به بهترين شكل ممكن اين كار را انجام دهند.